Mailinglist Archive: opensuse-da (116 mails)

< Previous Next >
[opensuse-da] korrektur: yast - control
  • From: Martin Schlander <martin.schlander@xxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 12 Oct 2008 16:22:02 +0200
  • Message-id: <200810121622.03098.martin.schlander@xxxxxxxxx>
#: control/control.SLED.glade:238
-#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"<p>\n"
"The installation has completed successfully.\n"
"Your system is ready for use.\n"
"Click <b>Finish</b> to log in to the system.\n"
"</p>\n"
"<p>\n"
"Please visit us at http://www.novell.com/linux/.\n";
"</p>\n"
"\t"
msgstr ""
-"\n"
-"<p>\n"
-"Installationen er gennemført med succes.\n"
-"Dit system er klart til brug.\n"
-"Klik <b>Afslut</b> for at logge ind på systemet.\n"
-"</p>\n"
-"<p>\n"
-"Besøg os endelig på http://www.novell.com/linux/.\n";
-"</p>\n"
-"\t"
+"\n
<p>\n
Installationen er gennemført med succes.\n
Dit system er klart til "
+"brug.\n
Klik <b>Afslut</b> for at logge ind på systemet.\n
</p>\n
<p>\n
Besøg "
+"os endelig på http://www.novell.com/linux/.\n
</p>\n
\t"

#: control/control.SLED.glade:250 control/control.openSUSE.glade:360
msgid "GNOME"
-msgstr ""
+msgstr "GNOME"

#: control/control.SLED.glade:252 control/control.openSUSE.glade:347
-#, fuzzy
msgid "Initialization..."
-msgstr "Installation"
+msgstr "Initialisering..."

#: control/control.SLED.glade:253 control/control.openSUSE.glade:348
msgid "Configuring network..."
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurerer netværk..."

#: control/control.SLED.glade:254 control/control.openSUSE.glade:349
msgid "Configuring hardware..."
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurerer hardware..."

#: control/control.SLED.glade:255 control/control.openSUSE.glade:350
-#, fuzzy
msgid "Finishing configuration..."
-msgstr "Konfiguration"
+msgstr "Afslutter konfiguration..."

#: control/control.SLES.glade:214
-#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"<p>\n"
"The installation has completed successfully.\n"
"Your system is ready for use.\n"
"Click Finish to log in to the system.\n"
"</p>\n"
"<p>\n"
"Please visit us at http://www.novell.com/linux/.\n";
"</p>\n"
"\t"
msgstr ""
-"\n"
-"<p>\n"
-"Installationen er gennemført med succes.\n"
-"Dit system er klart til brug.\n"
-"Klik <b>Afslut</b> for at logge ind på systemet.\n"
-"</p>\n"
-"<p>\n"
-"Besøg os endelig på http://www.novell.com/linux/.\n";
-"</p>\n"
-"\t"
+"\n
<p>\n
Installationen er gennemført med succes.\n
Dit system er klart til "
+"brug.\n
Klik <b>Afslut</b> for at logge ind på systemet.\n
</p>\n
<p>\n
Besøg "
+"os endelig på http://www.novell.com/linux/.\n
</p>\n
\t"

#: control/control.SLES.glade:230
msgid "Server Base Scenario"
-msgstr ""
+msgstr "Basisserver-scenarie"

#: control/control.SLES.glade:231
msgid ""
"SUSE Linux Enterprise Server offers several base scenarios.\n"
"Choose the one that matches your server the best."
msgstr ""
+"SUSE Linux Enterprise Server tilbyder adskillige basisscenarier.\n
Vælg det "
+"som bedst matcher din server."

#: control/control.SLES.glade:234
msgid "Physical Machine"
-msgstr ""
+msgstr "Fysisk maskine"

#: control/control.SLES.glade:235
msgid "Virtual Machine"
-msgstr ""
+msgstr "Virtuel maskine"

#: control/control.SLES.glade:236
-#, fuzzy
msgid "XEN Virtualization Host"
-msgstr "Installation"
+msgstr "XEN virtualiseringsvært"

#: control/control.SLES.glade:569
msgid "Server Scenario"
-msgstr ""
+msgstr "Serverscenarie"

#: control/control.openSUSE.glade:338
-#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"<p><b>Congratulations!</b></p>\n"
"<p>The installation of openSUSE on your machine is complete.\n"
"After clicking <b>Finish</b>, you can log in to the system.</p>\n"
"<p>Visit us at %1.</p>\n"
"<p>Have a lot of fun!<br>Your openSUSE Development Team</p>\n"
"\t "
msgstr ""
-"\n"
-"<p><b>Tillykke!</b></p>\n"
-"<p>Installationen af openSUSE på din computer er gennemført.\n"
-"Efter du har trykket på <b>Afslut</b> kan du logge ind på systemet.<p>\n"
-"<p>Besøg os på %1.</p>\n"
-"<p>Hav det sjovt!<br>Venligst openSUSE-udviklingsholdet</p>\n"
-"\t"
+"\n
<p><b>Tillykke!</b></p>\n
<p>Installationen af openSUSE på din computer er "
+"gennemført.\n
Efter du har trykket på <b>Afslut</b> kan du logge ind på "
+"systemet.<p>\n
<p>Besøg os på %1.</p>\n
<p>Hav det sjovt!<br>Venligst "
+"openSUSE-udviklingsholdet</p>\n
\t"

#: control/control.openSUSE.glade:353
msgid ""
"openSUSE offers you a choice of user interfaces. The two major complete. \n"
"desktops are KDE and GNOME. Both provide an easy-to-use desktop with a full.
\n"
"suite of applications including email, a file manager, games and utilities.
\n"
" \n"
"As desktop selection is a matter of taste, we do not give a recommendation."
msgstr ""
+"openSUSE tilbyder dig et valg mellem brugerflader. De store komplette "
+"\n
skrivebordsmiljøer er KDE og GNOME. Begge giver nem adgang til et "
+"skrivebordsmiljø \n
som er let at bruge, med en fuld pakke af programmer, "
+"herunder e-mail, filhåndtering, spil og værktøjer.\n
\n
Da valg af "
+"skrivebordsmiljø er en smagssag, giver vi ingen anbefaling."

#: control/control.openSUSE.glade:361
msgid "KDE 4.1"
-msgstr ""
+msgstr "KDE 4.1"

#: control/control.openSUSE.glade:362
msgid "KDE 3.5"
-msgstr ""
+msgstr "KDE 3.5"

#: control/control.openSUSE.glade:363
msgid "XFCE Desktop"
-msgstr ""
+msgstr "Xfce-skrivebordsmiljø"

#: control/control.openSUSE.glade:364
msgid "Minimal X Window"
-msgstr ""
+msgstr "Minimal X vindueshåndtering"

#: control/control.openSUSE.glade:365
msgid "Minimal Server Selection (Text Mode)"
-msgstr ""
+msgstr "Minimalt serverudvalg (teksttilstand)"

#: control/control.openSUSE.glade:368
msgid ""
"GNOME 2.24 is the latest desktop from the GNOME Project. \n"
"It combines stability and maturity with incremental innovations."
msgstr ""
+"GNOME 2.24 er det seneste skrivebordsmiljø fra GNOME-projektet. \n
Det forener "
+"stabilitet og modenhed med inkrementelle nyskabelser."

#: control/control.openSUSE.glade:370
msgid ""
"KDE 4.1 is the latest stable desktop released by the KDE Project.\n"
"It delivers an innovative, highly integrated desktop environment\n"
"with a modern look and feel."
msgstr ""
+"KDE 4.1 er det seneste stabile skrivebordsmiljø udgivet af KDE-projektet. "
+"\n
Det leverer et innovativt, yderst velintegreret skrivebordsmiljø\n
med et "
+"moderne udtryk."
--
To unsubscribe, e-mail: opensuse-da+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-da+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
Follow Ups