Mailinglist Archive: opensuse-da (116 mails)

< Previous Next >
[opensuse-da] korrektur: lcn - community-repositories
  • From: Martin Schlander <martin.schlander@xxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 12 Oct 2008 15:52:22 +0200
  • Message-id: <200810121552.22945.martin.schlander@xxxxxxxxx>
#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:1 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:1
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:1
msgid "A collection of action games"
msgstr "En samling af action-spil"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:2 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:2
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:2
msgid "Backport of latest stable GNOME"
msgstr "Backport af seneste stabile GNOME"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:3 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:3
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:3
msgid "Backports of KDE applications"
msgstr "Backports af KDE-programmer"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:4 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:4
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:4
msgid "Community repository for GNOME"
msgstr "Softwarekilde fra fællesskabet med GNOME"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:5 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:5
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:5
msgid "Community repository for KDE"
msgstr "Softwarekilde fra fællesskabet med KDE"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:6 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:7
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:7
msgid "Containing the latest releases of all Mozilla software, such as the
popular Thunderbird (mail client), Firefox and SeaMonkey (web browsers)."
msgstr "Indeholder de seneste udgivelser af al Mozilla-software, såsom de
populære Thunderbird (e-mail-klient), Firefox og Seamonkey (webbrowsere)."

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:7 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:8
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:8
msgid "Contains recent drivers for hundreds of different webcams."
msgstr "Indeholder nylige drivere for hundreder af forskellige webcams."

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:8 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:9
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:9
msgid "Contains several action games including Open Arena (shoot 'em up),
Flight Gear (flight simulator) and Torcs (3D racing simulator)."
msgstr "Indeholder adskillige action-spil inkl. Open Arena (shoot 'em up),
Flight Gear (flysimulator) og Torcs (3D racerspil)."

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:9
msgid "Contains up-to-date drivers for Wireless LAN."
msgstr "Indeholder ajourførte drivere til trådløst netværk."

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:10
msgid "In this repository you find security and maintenance updates to
openSUSE 10.3."
msgstr "I denne softwarekilde finder du sikkerheds- og
vedligeholdelsesopdateringer til openSUSE 10.3."

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:11 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:10
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:11
msgid "Latest Compiz release"
msgstr "Seneste Compiz-udgivelse"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:12 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:12
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:12
msgid "Latest XFCE release"
msgstr "Seneste Xfce-udgivelse"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:13 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:13
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:13
msgid "Latest builds of Qemu"
msgstr "Seneste Qemu-pakker"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:14 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:14
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:14
msgid "Latest builds of Virtualbox"
msgstr "Seneste Virtualbox-pakker"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:15 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:15
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:15
msgid "Latest stable OpenOffice.org release"
msgstr "Seneste stabile OpenOffice.org-udgivelse"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:16 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:16
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:16
msgid "Latest updates for PHP software"
msgstr "Seneste opdateringer til PHP-software"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:17 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:17
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:17
msgid "Latest updates for database software"
msgstr "Seneste opdateringer til database-software"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:18 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:18
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:18
msgid "Latest updates for database software including Firebird and MySQL."
msgstr "Seneste opdateringer til database-software inkl. Firebird og MySQL."

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:19 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:19
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:19
msgid "Latest updates for postfix, exim and tools around them."
msgstr "Seneste opdateringer til postfix, exim og værktøjer omkring disse."

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:20
msgid "Main Repository (Sources)"
msgstr "Hovedsoftwarekilde (kildekoder)"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:21 _openSUSE_110_Default.xml.in.h:5
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:20
msgid "Main Update Repository"
msgstr "Hovedopdateringskilden"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:22
msgid "Main repository of openSUSE 10.3 (Source packages)"
msgstr "Hovedsoftwarekilden for openSUSE 10.3 (kildekode-pakker)"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:23 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:20
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:21
msgid "Most recent builds of Mozilla Software like Firefox"
msgstr "Nyeste pakker af Mozilla-software såsom Firefox"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:24 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:21
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:22
msgid "Provides additional KDE software maintained by the openSUSE KDE
community. This includes filelight, d3lphin, kooldock, and much more."
msgstr "Leverer yderligere KDE-software vedligeholdt af openSUSEs KDE-
fællesskab. Dette inkluderer filelight, d3lphin, kooldock, og meget mere."

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:25 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:22
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:23
msgid "Provides the latest packages and multiple-version builds of PHP
software."
msgstr "Leverer de seneste pakker og flereversions builds af PHP-software."

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:26 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:23
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:24
msgid "Provides up-to-date builds of QEMU, a generic and open source machine
emulator and virtualizer."
msgstr "Leverer ajourførte pakker af Qemu - generisk og open source maskine-
emulator og -virtualisering."

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:27 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:24
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:25
msgid "Provides up-to-date builds of VirtualBox, a general-purpose open-source
full virtualizer for x86 hardware."
msgstr "Leverer ajourførte pakker af VirtualBox, en open source fuld
virtualisering for x86-hardware til generelle formål."

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:28 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:25
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:26
msgid "Provides you with the latest stable version of OpenOffice.org, the
Office suite that openSUSE uses."
msgstr "Leverer den seneste stabile version af OpenOffice,org, kontorpakken
som openSUSE bruger."

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:29 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:26
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:27
msgid "Providing the latest updates for postfix, exim and tools around them."
msgstr "Leverer de seneste opdateringer til postfix, exim og værktøjer omkring
disse."

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:30 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:27
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:28
msgid "Recent drivers for webcams"
msgstr "Nylige drivere til webcams"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:31
msgid "Recent drivers for wlan"
msgstr "Nylige drivere til trådløst lokalnetværk"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:32
msgid "Repository for official updates to 10.3"
msgstr "Softwarekilde til officielle opdateringer til 10.3"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:33 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:28
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:30
msgid "Snapshots of Wine CVS"
msgstr "Øjebliksbilleder af Wine CVS"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:34 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:29
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:31
msgid "The XFCE repository in the openSUSE Build Service, which provides you
with the unsupported but latest version of the XFCE desktop environment and
software."
msgstr "Xfce-softwarekilden i 'openSUSE Build Service', der leverer den
seneste ikke officielt understøttede version af Xfce-skrivebordsmiljø og -
software."

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:35
msgid "The repository of all source packages in openSUSE 10.3. For experts
only."
msgstr "Softwarekilden for alle kildekode-pakker i openSUSE 10.3. Kun for
eksperter."

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:36
msgid "This provides the latest stable, unsupported release of GNOME for
openSUSE 10.3."
msgstr "Denne leverer den seneste stabile, ikke officielt understøttede
udgivelse af GNOME til openSUSE 10.3."

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:37 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:31
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:33
msgid "This repository contains the latest software that brings you composite
effects and technology. It includes Xgl, Compiz, and Compiz Fusion packages
maintained by the openSUSE Community."
msgstr "Denne softwarekilde indeholder det seneste software, som giver dig
composite-effekter og -teknologi. Den inkluderer Xgl-, Compiz- og Compiz
Fusion-pakker, vedligeholdt af openSUSE-fællesskabet."

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:38 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:34
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:35
msgid "Updates to the GNOME software that is shipped with the distribution
(backports)."
msgstr "Opdateringer til det GNOME-software som leveres med distributionen
(backports)."

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:39 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:35
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:36
msgid "Updates to the KDE software that is shipped with the distribution
(backports)."
msgstr "Opdateringer til det KDE-software som leveres med distributionen
(backports)."

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:40 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:36
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:37
msgid "Wine is an Open Source implementation of the Windows API, so it allows
you to run some Windows applications in openSUSE. This repository provides the
latest CVS (development) snapshot packages of Wine."
msgstr "Wine er en open source implementation af Windows' API, så det tillader
dig at køre visse Windows-programmer i openSUSE. Denne softwarekilde giver det
seneste CVS (udvikling) øjebliksbillede-pakker af Wine."

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:41 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:37
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:38
msgid "openSUSE BuildService - Database"
msgstr "openSUSE BuildService - database"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:42
msgid "openSUSE BuildService - Drivers for Wireless LAN"
msgstr "openSUSE BuildService - drivere til trådløst netværk"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:43 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:38
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:39
msgid "openSUSE BuildService - Drivers for webcams"
msgstr "openSUSE BuildService - drivere til webcams"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:44 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:39
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:40
msgid "openSUSE BuildService - GNOME:Community"
msgstr "openSUSE BuildService - GNOME:Community"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:45 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:40
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:41
msgid "openSUSE BuildService - GNOME:STABLE"
msgstr "openSUSE BuildService - GNOME:STABLE"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:46 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:41
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:42
msgid "openSUSE BuildService - Games"
msgstr "openSUSE BuildService - spil"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:47 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:43
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:43
msgid "openSUSE BuildService - KDE:Backports"
msgstr "openSUSE BuildService - KDE:Backports"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:48 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:44
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:44
msgid "openSUSE BuildService - KDE:Community"
msgstr "openSUSE BuildService - KDE:Community"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:49 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:45
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:45
msgid "openSUSE BuildService - Mail Server"
msgstr "openSUSE BuildService - mailserver"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:50 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:47
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:47
msgid "openSUSE BuildService - Mozilla"
msgstr "openSUSE BuildService - Mozilla"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:51 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:48
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:48
msgid "openSUSE BuildService - OpenOffice.org"
msgstr "openSUSE BuildService - OpenOffice.org"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:52 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:49
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:49
msgid "openSUSE BuildService - PHP"
msgstr "openSUSE BuildService - PHP"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:53 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:50
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:50
msgid "openSUSE BuildService - Virtualization (QEMU)"
msgstr "openSUSE BuildService - virtualisering (QEMU)"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:54 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:51
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:51
msgid "openSUSE BuildService - Virtualization (VirtualBox)"
msgstr "openSUSE BuildService - virtualisering (VirtualBox)"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:55 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:52
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:52
msgid "openSUSE BuildService - Wine CVS Builds"
msgstr "openSUSE BuildService - Wine CVS-builds"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:56 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:53
msgid "openSUSE BuildService - X11:XGL"
msgstr "openSUSE BuildService - X11:XGL"

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:57 _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:54
#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:54
msgid "openSUSE BuildService - XFCE"
msgstr "openSUSE BuildService - Xfce"

#: _openSUSE_103_Default.xml.in.h:1 _openSUSE_110_Default.xml.in.h:2
#: _openSUSE_111_Default.xml.in.h:1
msgid "Main Repository (DEBUG)"
msgstr "Hovedsoftwarekilde (DEBUG)"

#: _openSUSE_103_Default.xml.in.h:2 _openSUSE_110_Default.xml.in.h:3
#: _openSUSE_111_Default.xml.in.h:2
msgid "Main Repository (NON-OSS)"
msgstr "Hovedsoftwarekilde (NON-OSS)"

#: _openSUSE_103_Default.xml.in.h:3 _openSUSE_110_Default.xml.in.h:4
#: _openSUSE_111_Default.xml.in.h:3
msgid "Main Repository (OSS)"
msgstr "Hovedsoftwarekilde (OSS)"

#: _openSUSE_103_Default.xml.in.h:4
msgid "Main repository of openSUSE 10.3 including only Open Source Software"
msgstr "Hovedsoftwarekilden for openSUSE 10.3 som kun inkluderer open source
software"

#: _openSUSE_103_Default.xml.in.h:5
msgid "Main repository of openSUSE 10.3 including the debuginfo packages"
msgstr "Hovedsoftwarekilde for openSUSE 10.3 som inkluderer debuginfo-pakker"

#: _openSUSE_103_Default.xml.in.h:6
msgid "Non-Open Source Software Addon repository for openSUSE 10.3"
msgstr "Ikke-open source software tillægssoftwarekilde for openSUSE 10.3"

#: _openSUSE_103_Default.xml.in.h:7
msgid "The big Open Source Software (OSS) repository for openSUSE 10.3, giving
you access to thousands of packages maintained by the openSUSE team. (Due to
the size of the repository, adding it may take some time. 512 MB of RAM or an
enabled SWAP partition are highly recommended in case you want to access this
repository at installation time.)"
msgstr "Den store open source softwarekilde (OSS) til openSUSE 10.3, som giver
dig adgang til tusindvis af pakker, vedligeholdt af openSUSE-holdet. (På grund
af størrelsen på softwarekilden kan tilføjelse af den tage noget tid. 512 MB
RAM eller en aktiveret SWAP-partition anbefales, hvis du vil have adgang til
denne softwarekilde under installation.)"

#: _openSUSE_103_Default.xml.in.h:8
msgid "The official openSUSE 10.3 repository for all Non-Open Source Software
maintained by the openSUSE team, including RealPlayer, Opera, Java, Flash, and
more."
msgstr "Den officielle openSUSE 10.3 softwarekilde for al ikke-open source
software vedligeholdt af openSUSE-holdet, som inkluderer RealPlayer, Opera,
Java, Flash og mere."

#: _openSUSE_103_Default.xml.in.h:9
msgid "This repository is useful for those that want to debug applications on
openSUSE 10.3. For experts only."
msgstr "Softwarekilden er nyttig for dem, der ønsker at fejlsøge programmer på
openSUSE 10.3. Kun for eksperter."

#: _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:6 _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:6
msgid "Community repository for Mono applications"
msgstr "Softwarekilde fra fællesskabet med Mono-programmer"

#: _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:11
msgid "Latest KDE4 Builds"
msgstr "Seneste KDE4-pakker"

#: _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:30
msgid "This provides the latest stable, unsupported release of GNOME for
openSUSE 11.0."
msgstr "Denne leverer den seneste stabile, ikke officielt understøttede
udgivelse af GNOME til openSUSE 11.0."

#: _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:32 _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:34
msgid "Updates and Additions of applications written in Mono."
msgstr "Opdateringer og yderligere programmer skrevet i Mono."

#: _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:33
msgid "Updates the KDE4 desktop to the latest version (not necessarly stable)"
msgstr "Opdaterer KDE4-skrivebordsmiljøet til seneste version (ikke
nødvendigvis stabilt)"

#: _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:42
msgid "openSUSE BuildService - KDE4:Factory:Desktop"
msgstr "openSUSE BuildService - KDE:Factory:Desktop"

#: _openSUSE_110_Additional.xml.in.h:46 _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:46
msgid "openSUSE BuildService - Mono:Community"
msgstr "openSUSE BuildService - Mono:Community"

#: _openSUSE_110_Default.xml.in.h:1
msgid "In this repository you find security and maintenance updates to
openSUSE 11.0."
msgstr "På denne softwarekilde finder du sikkerheds- og
vedligeholdelsesopdateringer til openSUSE 11.0."

#: _openSUSE_110_Default.xml.in.h:6
msgid "Main repository of openSUSE 11.0 including only Open Source Software"
msgstr "Hovedsoftwarekilden for openSUSE 11.0 som kun inkluderer open source
software"

#: _openSUSE_110_Default.xml.in.h:7
msgid "Main repository of openSUSE 11.0 including the debuginfo packages"
msgstr "Hovedsoftwarekilde for openSUSE 11.0 som inkluderer debuginfo-pakker"

#: _openSUSE_110_Default.xml.in.h:8
msgid "Non-Open Source Software Addon repository for openSUSE 11.0"
msgstr "Ikke-open source software tillægssoftwarekilde for openSUSE 11.0"

#: _openSUSE_110_Default.xml.in.h:9
msgid "Repository for official updates to 11.0"
msgstr "Softwarekilde til officielle opdateringer til 11.0"

#: _openSUSE_110_Default.xml.in.h:10
msgid "The big Open Source Software (OSS) repository for openSUSE 11.0, giving
you access to thousands of packages maintained by the openSUSE team. (Due to
the size of the repository, adding it may take some time. 512 MB of RAM or an
enabled SWAP partition are highly recommended in case you want to access this
repository at installation time.)"
msgstr "Den store open source softwarekilde (OSS) til openSUSE 11.0, som giver
dig adgang til tusindvis af pakker, vedligeholdt af openSUSE-holdet. (På grund
af størrelsen på softwarekilden kan tilføjelse af den tage noget tid. 512 MB
RAM eller en aktiveret SWAP-partition anbefales, hvis du vil have adgang til
denne softwarekilde under installation.)"

#: _openSUSE_110_Default.xml.in.h:11
msgid "The official openSUSE 11.0 repository for all Non-Open Source Software
maintained by the openSUSE team, including RealPlayer, Opera, Java, Flash, and
more."
msgstr "Den officielle openSUSE 11.0 softwarekilde for al ikke-open source
software vedligeholdt af openSUSE-holdet, som inkluderer RealPlayer, Opera,
Java, Flash og mere."

#: _openSUSE_110_Default.xml.in.h:12
msgid "This repository is useful for those that want to debug applications on
openSUSE 11.0. For experts only."
msgstr "Denne softwarekilde er nyttig for dem, der ønsker at fejlsøge
programmer på openSUSE 11.0. Kun for eksperter."

#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:10
msgid "In this repository you find security and maintenance updates to
openSUSE 11.1."
msgstr "På denne softwarekilde finder du sikkerheds- og
vedligeholdelsesopdateringer til openSUSE 11.1."

#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:29
msgid "Repository for official updates to 11.1"
msgstr "Softwarekilde til officielle opdateringer til 11.1"

#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:32
msgid "This provides the latest stable, unsupported release of GNOME for
openSUSE 11.1."
msgstr "Denne leverer den seneste stabile, ikke officielt understøttede
udgivelse af GNOME til openSUSE 11.1."

#: _openSUSE_111_Additional.xml.in.h:53
msgid "openSUSE BuildService - X11:Compiz"
msgstr "openSUSE BuildService - X11:Compiz"

#: _openSUSE_111_Default.xml.in.h:4
msgid "Main repository of openSUSE 11.1 including only Open Source Software"
msgstr "Hovedsoftwarekilden for openSUSE 11.1, som kun inkluderer open source
software"

#: _openSUSE_111_Default.xml.in.h:5
msgid "Main repository of openSUSE 11.1 including the debuginfo packages"
msgstr "Hovedsoftwarekilde for openSUSE 11.1 som inkluderer debuginfo-pakker"

#: _openSUSE_111_Default.xml.in.h:6
msgid "Non-Open Source Software Addon repository for openSUSE 11.1"
msgstr "Tillægssoftware kilde med ikke-open source software til openSUSE 11.1"

#: _openSUSE_111_Default.xml.in.h:7
msgid "The big Open Source Software (OSS) repository for openSUSE 11.1, giving
you access to thousands of packages maintained by the openSUSE team. (Due to
the size of the repository, adding it may take some time. 512 MB of RAM or an
enabled SWAP partition are highly recommended in case you want to access this
repository at installation time.)"
msgstr "Den store open source softwarekilde (OSS) til openSUSE 11.1, som giver
dig adgang til tusindvis af pakker, vedligeholdt af openSUSE-holdet. (På grund
af størrelsen på softwarekilden kan tilføjelse af den tage noget tid. 512 MB
RAM eller en aktiveret SWAP-partition anbefales, hvis du vil have adgang til
denne softwarekilde under installation.)"

#: _openSUSE_111_Default.xml.in.h:8
msgid "The official openSUSE 11.1 repository for all Non-Open Source Software
maintained by the openSUSE team, including RealPlayer, Opera, Java, Flash, and
more."
msgstr "Den officielle openSUSE 11.1 softwarekilde for al ikke-open source
software vedligeholdt af openSUSE-holdet, som inkluderer RealPlayer, Opera,
Java, Flash og mere."

#: _openSUSE_111_Default.xml.in.h:9
msgid "This repository is useful for those that want to debug applications on
openSUSE 11.1. For experts only."
msgstr "Denne softwarekilde er nyttig for dem, der ønsker at fejlsøge
programmer på openSUSE 11.1. Kun for eksperter."


--
To unsubscribe, e-mail: opensuse-da+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-da+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
Follow Ups