Mailinglist Archive: opensuse-da (21 mails)

< Previous Next >
Re: [opensuse-da] Korrektur - diverse "færdige"
  • From: "Jan Madsen" <jan.madsen.pt@xxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 24 May 2008 19:51:39 +0100
  • Message-id: <88af9e400805241151h29c5e21et890eda48a4ef5914@xxxxxxxxxxxxxx>
UPDATE-DESKTOP-FILES-KDE-SERVICES.DA.PO
-------------------------------------------------------------------------------

#: /usr/share/kde4/services/plasma-comic-default.desktop
-#, fuzzy
msgctxt "Name(plasma-comic-default.desktop)"
msgid "Comic Strip"
-msgstr "Brugerdefinerede scripts"
+msgstr "Tegneserie-strip"

#: /usr/share/kde4/services/plasma-dataengine-comic.desktop
msgctxt "Comment(plasma-dataengine-comic.desktop)"
msgid "Data Engine for comic strips"
-msgstr ""
+msgstr "Datamotor til tegneserie-strips"
Måske kunne man bruge 'striber' i stedet for 'strips' i disse 2 ovenst.??


#: /usr/share/kde4/services/plasma-applet-bluemarble.desktop
-#, fuzzy
msgctxt "Comment(plasma-applet-bluemarble.desktop)"
msgid "Shows Earth on your desktop"
-msgstr "Søg efter data på din desktop"
+msgstr "Viser Jorden på din desktop"
desktop/skrivebord ??


#: /usr/share/kde4/services/plasma-comic-default.desktop
-#, fuzzy
msgctxt "Comment(plasma-comic-default.desktop)"
msgid "Shows a comic strip from the internet."
-msgstr "Download filer fra internettet"
+msgstr "Viser en tegneserie-strip fra internettet"
stribe ??


ZYPPER.DA.PO
-------------------------

OK - Hvilket betyder, at den er o.k. :-)

Jan
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: opensuse-da+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-da+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
References