Mailinglist Archive: opensuse-da (19 mails)

< Previous Next >
Re: Ang: Re: [opensuse-da] Korrektur - diverse "færdige"
  • From: Martin Schlander <suse@xxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 23 May 2008 13:05:56 +0200
  • Message-id: <200805231305.57254.suse@xxxxxxxxxx>
Torsdag den 22. Maj 2008 16:58:03 skrev du:
Mit bud:

#. TRANSLATORS: help idi#4
#: src/clients/inst_deploy_image.ycp:230
msgid ""
"<p>If there is no direct access to installation images,\n"
"installation program has to download them first before they are
deployed.</p>"
msgstr ""
+"<p>Hvis der ikke er nogen direkte adgang til imagefiler til
installation,\n" +"skal installationsprogrammet downloade dem først, før de
implementeres.</p>"


"<p>Hvis der ikke er direkte adgang til installations-imagefilerne\n"
"skal installationsprogrammet downloade dem først inden de kan lægges
ind.</p>"

Jeg er heller ikke helt tilfreds med "implementere" som oversættelse
af "deploy (images)".

Jeg er dog heller ikke helt glad for "lægges ind". Jeg overvejer noget
med "kopieres" eller "pakkes ud", eller "rulles ud".. .. eller måske
bare "installeres".
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: opensuse-da+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-da+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
List Navigation
Follow Ups