Mailinglist Archive: opensuse-da (21 mails)

< Previous Next >
Re: [opensuse-da] Korrektur - diverse "færdige"
  • From: "Jan Madsen" <jan.madsen.pt@xxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 16 May 2008 16:05:03 +0100
  • Message-id: <88af9e400805160805v408bd379p1d518e0ffb22c656@xxxxxxxxxxxxxx>
16. maj. 2008 15.50 skrev Martin Schlander <suse@xxxxxxxxxx>:
Så skulle YaST gerne være fuldt oversat igen.. så må vi se hvor længe det
holder...

Ja! Det er jo lige det :-)

INSTALLATION.DA.PO
----------------------------------

#. TRANSLATORS: help idi#3
#: src/clients/inst_deploy_image.ycp:225
msgid ""
"<p>Installation from images is faster than installation from RPM packages\n"
"because it does not need to handle with with RPM database, locks etc.\n"
"One of the images also contains the joint RPM database and other
metadata.</p>"
msgstr ""
+"<p>Installation fra imagefiler er hurtigere end installation fra
RPM-pakker\n"
+"fordi det ikke behøves at håndtere RPM-database, låse etc.\n"
Installation fra imagefiler er hurtigere end installation fra
RPM-pakker_,_ da det ikke behøve'r' håndtere RPM-database, låse 'osv.
+"En af vores imagefiler indeholder også den samlede RPM-database og anden
metadata.</p>"
En af imagefilerne indeholder endvidere den samlede RPM-database og
andet metadata.

NETWORK.DA.PO
----------------------------
OK

PACKAGER.DA.PO
-------------------------------

OK

YAST2-GTK.DA.PO
------------------------------

#: src/YGPackageSelector.cc:2639
msgid "The following packages are necessary dependencies that are not
provided by the filtered repository. Install them?"
-msgstr ""
+msgstr "Følgende pakker er nødvendige afhængigheder som ikke leveres af den
filtrerede softwarekilde. Skal de Installéres?"
Følgende..............igheder',' som.............................. - komma
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: opensuse-da+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-da+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
References