Mailinglist Archive: opensuse-da (21 mails)

< Previous Next >
Re: [opensuse-da] Diff. på network.da.po
  • From: "Jan Madsen" <jan.madsen.pt@xxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 3 May 2008 22:33:53 +0100
  • Message-id: <88af9e400805031433s42808858w1e7bb36790a4632d@xxxxxxxxxxxxxx>
Jeg har forsøgt at 'ensrette' denne vigtige fil, for at undgå de mange
forskellige måder, at ssige de samme ting på.

Jeg ville sætte stor pris på feedback, hvis i har noget at tilføje :-)

NETWORK.DA.PO
-----------------------------------------

#
#. Command line output Headline
#: src/clients/dns.ycp:76
msgid "DNS Configuration Summary:"
-msgstr "DNS-konfigurationssammendrag:"
+msgstr "Sammendrag af DNS-konfiguration:"

#
#. RichText label
#: src/clients/dsl_proposal.ycp:71
msgid "DSL Connections"
-msgstr "DSL-forbindelser"
+msgstr "DSL-tilslutninger"

#
#. Menu label
#: src/clients/dsl_proposal.ycp:73
msgid "&DSL Connections"
-msgstr "&DSL-forbindelser"
+msgstr "&DSL-tilslutninger"

#: src/clients/lan.ycp:64
msgid "Change existing configuration"
-msgstr "Ændr eksisterende konfigurationen"
+msgstr "Ændr eksisterende konfiguration"

#. Network dialog help
#: src/clients/network.ycp:30
msgid ""
"<p>Choose one of the available network modules to configure\n"
" the corresponding devices and press <b>Launch</b>.</p>"
msgstr ""
"<p>Vælg en af de tilgængelige netværksmoduler for at konfigurere\n"
-"de tilhørende enheder, og klik <b>Start</b>.</p>"
+"de tilhørende enheder, og tryk på <b>Start</b>.</p>"

#
#. Selection box item
#: src/clients/network.ycp:49 src/clients/network.ycp:140
msgid "DSL Connection"
-msgstr "DSL-forbindelse"
+msgstr "DSL-tilslutning"

#. command-line help
#: src/clients/proxy.ycp:158
msgid "Set the authentication for proxy"
-msgstr "Angiv godkendelse til proxy-serveren"
+msgstr "Indstil autentifikation for proxy-serveren"

#. command-line option help
#: src/clients/proxy.ycp:170
msgid "Set HTTP proxy"
-msgstr "Angiv proxy-server for HTTP"
+msgstr "Indstil HTTP-proxy"

#. command-line option help
#: src/clients/proxy.ycp:175
msgid "Set HTTPS proxy"
-msgstr "Angiv proxy-server for HTTPS"
+msgstr "Indstil HTTPS-proxy"

#. command-line option help
#: src/clients/proxy.ycp:180
msgid "Set FTP proxy"
-msgstr "Angiv proxy-server for FTP"
+msgstr "Indstil FTP-proxy"

#. command-line option help
#: src/clients/proxy.ycp:185
msgid "Clear all options listed"
-msgstr "Nulstil alle viste valgmuligheder"
+msgstr "Ryd alle viste valgmuligheder"

#. command-line option help
#: src/clients/proxy.ycp:189
msgid "Set domains for not using the proxy settings"
-msgstr "Angiv domæner, som ikke skal anvende proxy-indstillingerne"
+msgstr "Indstil domæner til ikke at bruge proxy-indstillingerne"

#. command-line option help
#: src/clients/proxy.ycp:194
msgid "The username to be used for proxy authentication"
-msgstr "Brugernavnet der skal anvendes til proxy-server godkendelse"
+msgstr "Brugernavnet der skal bruges til proxy-autentifikation"

#. command-line option help
#: src/clients/proxy.ycp:199
msgid "The password to be used for proxy authentication"
-msgstr "Adgangskoden som skal anvendes til proxy-server godkendelse"
+msgstr "Adgangskoden som skal bruges til proxy-autentifikation"

#
#: src/clients/proxy_auto.ycp:45
msgid "Status of Proxy Configuration"
-msgstr "Status for konfigurationen af proxy-serveren"
+msgstr "Status for proxy-konfiguration"

#. Rich text title
#: src/clients/proxy_proposal.ycp:78
msgid "Proxy"
-msgstr "Proxy-server"
+msgstr "Proxy"

#. MenuButton title
#: src/clients/proxy_proposal.ycp:80
msgid "&Proxy"
-msgstr "&Proxy-server"
+msgstr "&Proxy"

#
#. Command line output Headline
#: src/clients/remote.ycp:54
msgid "Remote Access Configuration Summary:"
-msgstr "Sammendrag af konfiguration for fjernadgang:"
+msgstr "Konfigurationssammendrag for fjernadgang:"

#. Command line error message
#: src/clients/remote.ycp:71
msgid ""
"Please set 'yes' to allow the remote administration\n"
"or 'no' to disallow it."
msgstr ""
-"Angiv venligst 'ja' for at tillade fjernadministration\n"
+"Sæt 'ja' for at tillade fjernadministration,\n"
"eller 'nej' for ikke at tillade det."

#. Commandline command help
#: src/clients/remote.ycp:111
msgid "Set 'yes' to allow or 'no' to disallow the remote administration"
-msgstr "Angiv 'ja' for at tillade eller 'nej' for ikke at tillade
fjernadministration"
+msgstr "Sæt 'ja' for at tillade eller 'nej' for ikke at tillade
fjernadministration"

#
#. RichText label
#: src/clients/remote_proposal.ycp:55
msgid "VNC Remote Administration"
-msgstr "Fjernadministration via VNC"
+msgstr "VNC fjernadministration"

#
#. Menu label
#: src/clients/remote_proposal.ycp:57
msgid "VNC &Remote Administration"
-msgstr "Fje&rnadministration via VNC"
+msgstr "VNC fje&rnadministration"

#. DSL read dialog help 2/2
#. isdns read dialog help 2/2
#. modems read dialog help 2/2
#: src/dsl/complex.ycp:72 src/isdn/complex.ycp:56 src/modem/complex.ycp:72
msgid ""
"<P><B><BIG>Aborting the Initialization\n"
"</BIG></B><BR>You can safely abort the configuration utility by pressing\n"
"<B>Abort</B> now.</P>\n"
msgstr ""
"<P><B><BIG>Afbryde initialiseringen\n"
-"</BIG></B><BR>Du kan trygt afbryde konfigurationen ved at klikke på\n"
+"</BIG></B><BR>Du kan trygt afbryde konfigurationen ved at trykke på\n"
"<B>Afbryd</B> nu.</P>\n"

#. DSL write dialog help 2/2
#. modems write dialog help 2/2
#: src/dsl/complex.ycp:98 src/modem/complex.ycp:110
msgid ""
"<P><B><BIG>Aborting Saving</BIG></B><BR>\n"
"You can abort the save process by pressing <B>Abort</B>. An additional\n"
"dialog may inform you whether it is safe to do so.</P>\n"
msgstr ""
"<P><B><BIG>Afbryde gemmeprocessen</BIG></B><BR>\n"
-"Afbryd gemmeprocessen ved at trykke <B>Afbryd</B>. En ny dialog-\n"
+"Afbryd gemmeprocessen ved at trykke på <B>Afbryd</B>. En ny dialog-\n"
"boks vil fortælle dig om det er sikkert eller ej.</P>\n"

#. Popup text
#: src/dsl/complex.ycp:259 src/modem/complex.ycp:277
#, ycp-format
msgid "The provider %1 is in use. Really delete it?"
-msgstr "Udbyderen %1 er i brug. Er du sikker på at du vil slette denne?"
+msgstr "Udbyderen %1 er i brug. Vil du virkelig slette den?"

#
#. DSL overview dialog caption
#: src/dsl/complex.ycp:281
msgid "DSL Configuration Overview"
-msgstr "Oversigt over DSL-konfiguration"
+msgstr "DSL konfigurationsoversigt"

#. DSL dialog help 1/8
#: src/dsl/dialogs.ycp:47
msgid ""
"<p>Here, set the most important settings\n"
"for the DSL connection.</p>\n"
msgstr ""
"<p>Angiv de vigtigste indstillinger\n"
-"for DSL-forbindelsen her.</p>\n"
+"for DSL-tilslutningen her.</p>\n"

#. DSL dialog help 2/8
#: src/dsl/dialogs.ycp:52
msgid ""
"<p>First, choose your <b>PPP mode</b>. This is either\n"
"<i>PPP over Ethernet</i> (PPPoE), <i>PPP over ATM</i> (PPPoATM),\n"
"<i>CAPI for ADSL</i> or <i>Point to Point Tunneling Protocol</i> (PPTP).\n"
"Use <i>PPP over Ethernet</i> if your DSL modem is connected via
ethernet to your computer.\n"
"Use <i>Point to Point Tunneling Protocol</i> if you want to connect
to a VPN server.\n"
"If you are not sure which mode to use, ask your provider. </p>"
msgstr ""
"<p>Vælg først din <b>PPP-tilstand</b>. Dette er enten\n"
"<i>PPP over Ethernet</i> (PPPoE) eller <i>PPP over ATM</i>
(PPPoATM), <i>CAPI for ADSL</i> eller <i>Point to point
tunneling-protokol</i> (PPTP).\n"
"Brug <i>PPP over Ethernet</i>, hvis DSL-modemet er tilsluttet via
ethernet til din computer.\n"
-"Brug <i>Point to point tunneling-protokol</i> hvis du ønsker at
forbinde til en VPN-server.\n"
+"Brug <i>Point to point tunneling-protokol</i> hvis du ønsker at
tilslutte til en VPN-server.\n"
"Spørg udbyderen, hvis du ikke er sikker på, hvilken tilstand du skal
bruge.</p>"

#. DSL dialog help 4/8
#: src/dsl/dialogs.ycp:64
msgid ""
"<p>The <b>PPP Mode-Dependent Settings</b> are settings required to set up\n"
"your DSL connection. <b>VPI/VCI</b> makes sense only for <i>PPP over
ATM</i>\n"
"connections, <b>Ethernet Card</b> is needed for <i>PPP over Ethernet</i>\n"
"connections.</p>\n"
msgstr ""
"<p><b>Indstillinger afhængige af PPP-tilstand</b> kræves for at sætte din\n"
-"DSL-forbindelse op. <b>VPI/VCI</b> er kun aktuelt for <i>PPP over ATM</i>\n"
-"-forbindelser. Et <b>Ethernet-kort</b> er nødvendigt <i>PPP over
Ethernet</i>\n"
-"forbindelser.</p>\n"
+"DSL-tilslutning op. <b>VPI/VCI</b> er kun aktuelt for <i>PPP over ATM</i>-\n"
+"tilslutninger. Et <b>Ethernet-kort</b> er nødvendigt <i>PPP over
Ethernet</i>-\n"
+"tilslutninger.</p>\n"

#. DSL dialog help 8/8
#: src/dsl/dialogs.ycp:85
msgid ""
"<p>Activation during boot may\n"
"be appropriate for dial-on-demand connections.</p>"
msgstr ""
"<p>Aktivering under boot er\n"
-"måske passende for dial-on-demand forbindelser.</p>"
+"måske passende for 'dial-on-demand'-tilslutninger.</p>"

#
#. Frame label
#: src/dsl/dialogs.ycp:159
msgid "DSL Connection Settings"
-msgstr "Indstillinger for DSL-tilslutning"
+msgstr "DSL tilslutningsindstillinger"

#. Popup text
#: src/dsl/dialogs.ycp:235
msgid "Server IP address or domain name is invalid."
-msgstr "IP-adressen eller domænenavnet for serveren er ugyldigt."
+msgstr "Serverens IP-adresse eller domænenavn er ugyldig."

#. Steps dialog caption 2/2
#: src/installation/dialogs.ycp:104
msgid ""
"<p>A successful result enables you to run\n"
"the YaST Online Update.</p>"
msgstr ""
-"<p>En vellykket test sætter dig i stand til at\n"
+"<p>Et vellykket resultat sætter dig i stand til at\n"
" køre YaST online-opdateringen.</p>"

#. Label text (keep lines max. 65 chars long)
#: src/installation/dialogs.ycp:109
msgid ""
"To validate your Internet access,\n"
"activate the test procedure."
msgstr ""
-"For at teste din internetadgang,\n"
-"start testproceduren."
+"Start testproceduren for at teste\n"
+"din internetadgang."

#. Label text (keep lines max. 65 chars long)
#: src/installation/dialogs.ycp:114
msgid ""
"To validate your DSL Internet access,\n"
"activate the test procedure."
msgstr ""
-"For at teste din DSL-internetadgang,\n"
-"start testproceduren."
+"Start testproceduren for at teste\n"
+"din DSL internetadgang."

#. Label text (keep lines max. 65 chars long)
#: src/installation/dialogs.ycp:117
msgid ""
"To validate your ISDN Internet access,\n"
"activate the test procedure."
msgstr ""
-"For at teste din ISDN-internetadgang,\n"
-"start testproceduren."
+"Start testproceduren for at teste\n"
+"din ISDN internetadgang."

#. Label text (keep lines max. 65 chars long)
#: src/installation/dialogs.ycp:120
msgid ""
"To validate your modem Internet access,\n"
"activate the test procedure."
msgstr ""
-"For at teste din modem-internetadgang,\n"
-"start testproceduren."
+"Start testproceduren for at teste\n"
+"din modem-internetadgang."

#
#. RadioButton label
#: src/installation/dialogs.ycp:135
msgid "&Yes, Test Connection to the Internet Via"
-msgstr "&Ja, test internetforbindelsen via"
+msgstr "&Ja, test forbindelsen til internettet via"

#
#. label text - one step of during network test
#: src/installation/dialogs.ycp:146
msgid "- Connect to the Internet"
-msgstr "- Tilslut til Internettet"
+msgstr "- Tilslut til internettet"

#. label text - one step of during network test
#: src/installation/dialogs.ycp:150
msgid "- Download latest release notes"
-msgstr "- Hent de nyeste udgivelsesnoter"
+msgstr "- Download de seneste udgivelsesnoter"

#. label text - one step of during network test
#: src/installation/dialogs.ycp:154
msgid "- Check for latest updates"
-msgstr "- Se efter nyeste opdateringer"
+msgstr "- Tjek efter seneste opdateringer"

#
#. label text - one step of during network test
#: src/installation/dialogs.ycp:158
msgid "- Close connection"
-msgstr "- Luk forbindelsen"
+msgstr "- Luk tilslutning"

#. Heading text
#: src/installation/dialogs.ycp:169
msgid "The following steps will be performed:"
-msgstr "Følgende trin udføres:"
+msgstr "De følgende trin udføres:"

#
#. RadioButton label
#: src/installation/dialogs.ycp:245
msgid "&Yes, Run Online Update Now"
-msgstr "&Ja, kør online opdatering nu"
+msgstr "&Ja, kør online-opdatering nu"

#
#. Heading text
#: src/installation/dialogs.ycp:257
msgid "Online Updates Available"
-msgstr "Der er online-opdateringer tilgængelige"
+msgstr "Online-opdateringer tilgængelige"

#
#. Heading
#: src/installation/dialogs.ycp:306
msgid "Internet Connection Test Logs:"
-msgstr "Testloggene for Internetforbindelse:"
+msgstr "Internetforbindelsens testlogge :"

#
#. Progress step 1/3
#: src/installation/inst_do_net_test.ycp:90
msgid "Connecting to Internet..."
-msgstr "Tilslutning til Internettet..."
+msgstr "Tilslutter til internettet..."

#. Progress step 2/3
#: src/installation/inst_do_net_test.ycp:92
msgid "Downloading the latest release notes..."
-msgstr "Download af de nyeste udgivelsesnoter..."
+msgstr "Downloader de seneste udgivelsesnoter..."

#
#. Progress step 3/3
#: src/installation/inst_do_net_test.ycp:94
msgid "Closing connection..."
-msgstr "Lukning af forbindelsen..."
+msgstr "Lukker forbindelsen..."

#
#. Test dialog caption
#: src/installation/inst_do_net_test.ycp:121
msgid "Running Internet Connection Test"
-msgstr "Kører internetforbindelsestest"
+msgstr "Kører test af internetforbindelse"

#. Push Button to see logs of internet test
#: src/installation/inst_do_net_test.ycp:189
msgid "&View Logs..."
-msgstr "&Vis loggene..."
+msgstr "&Vis logge..."

#
#. label of combobox where the log is selected
#: src/installation/inst_do_net_test.ycp:547
msgid "Opening of Connection"
-msgstr "Åbner forbindelsen"
+msgstr "Åbning af tilslutning"

#: src/installation/inst_do_net_test.ycp:626
msgid "No URL for the release notes defined. Internet test cannot be
performed."
-msgstr "Der er ikke defineret nogen URL til udgivelsesnoter. Test af
internet kan ikke udføres."
+msgstr "Der er ikke defineret nogen URL til udgivelsesnoter.
Internettest kan ikke udføres."

#. popup informing user about the failure to retrieve release notes
#. most likely due to server-side error
#: src/installation/inst_do_net_test.ycp:639
msgid ""
"Download of latest release notes failed due to server-side error. \n"
"This does not necessarily mean misconfigured network.\n"
"\n"
"Click Continue to proceed to the next installation step. To skip any steps\n"
"requiring internet connection or to get back to your network configuration,\n"
"click Cancel."
msgstr ""
-"Download af seneste sæt udgivelsesnoter fejlede pga. fejl på serversiden.\n"
+"Download af seneste udgivelsesnoter fejlede pga. fejl på serversiden.\n"
"Dette skyldes ikke nødvendigvis dårligt konfigureret netværk.\n"
"\n"
-"Tryk 'Fortsæt' for at gå videre til næste installationstrin. For at springe\n"
-"over trin, der kræver internetforbindelse, eller for at gå tilbage til din\n"
-"netværkskonfiguration, tryk 'Annullér'."
+"Tryk på 'Fortsæt' for at gå videre til næste installationstrin. For
at springe\n"
+"over trin, der kræver internettilslutning, eller tryk på 'Annullér'
for at gå\n"
+"tilbage til din netværkskonfiguration,."

#. label of combobox where the log is selected
#: src/installation/inst_do_net_test.ycp:697
msgid "Check for Patches"
-msgstr "Kontrollér for rettelser"
+msgstr "Tjek efter rettelser"

#
#. popup to inform user about the failure
#: src/installation/inst_do_net_test.ycp:708
msgid ""
"Check for latest updates failed. View\n"
"the logs for details.\n"
msgstr ""
-"Søgningen efter de seneste opdateringer fejlede.\n"
+"Tjek efter seneste opdateringer fejlede.\n"
"Se detaljer i loggene.\n"

#
#. isdns write dialog help 1/2
#: src/isdn/complex.ycp:75
msgid ""
"<P><B><BIG>Saving ISDN Card Configuration\n"
"</BIG></B><BR>Please wait...<BR></P>\n"
msgstr ""
-"<P><B><BIG>Gemmer ISDN-kort konfiguration\n"
+"<P><B><BIG>Gemmer konfiguration af ISDN-kort\n"
"</BIG></B><BR>Vent venligst...<BR></P>\n"

#. isdns write dialog help 2/2
#: src/isdn/complex.ycp:80
msgid ""
"<P><B><BIG>Aborting Saving:</BIG></B><BR>\n"
"You can abort the save procedure by pressing <B>Abort</B>.\n"
"An additional dialog informs you whether it is safe to do so.</P>\n"
msgstr ""
"<P><B><BIG>Afbryde gemmeprocessen:</BIG></B><BR>\n"
-"Du kan afbryde gemmeprocessen ved at trykke <B>Afbryd</B>.\n"
-"En ny dialog vil fortælle dig, om det er sikkert at gøre det.</P>\n"
+"Du kan afbryde gemmeprocessen ved at trykke på <B>Afbryd</B>.\n"
+"En yderligere dialog fortæller dig, om det er sikkert at gøre det.</P>\n"

#
#. ISDN overview dialog caption
#. dialog title
#: src/isdn/complex.ycp:326
msgid "ISDN Configuration Overview"
-msgstr "Konfigurationsoversigt for ISDN"
+msgstr "ISDN konfigurationsoversigt"

#
#. isdns overview dialog help 1/5
#: src/isdn/complex.ycp:329
msgid ""
"<P><B><BIG>ISDN Card Overview</BIG></B><BR>\n"
"Here, get an overview of installed ISDN cards and connection setups.\n"
"Additionally you can edit their configurations.<BR></P>\n"
msgstr ""
"<P><B><BIG>Oversigt over ISDN-kort</BIG></B><BR>\n"
-"Her finder du en oversigt over installerede ISDN-kort og forbindelser.\n"
-"Derudover kan du ændre deres konfiguration.<BR></P>\n"
+"Her finder du en oversigt over installerede ISDN-kort og tilslutninger.\n"
+"Yderligere kan du redigere deres konfigurationer.<BR></P>\n"

#
#. isdns overview dialog help 3/5
#: src/isdn/complex.ycp:340
msgid ""
"<P><B><BIG>Test an ISDN Card Setup:</BIG></B><BR>\n"
"If you press <B>Test</B>, the system tries to load the driver for the\n"
"selected card.</P>\n"
msgstr ""
-"<P><B><BIG>Test opsætningen for et ISDN-kort:</BIG></B><BR>\n"
+"<P><B><BIG>Test en ISDN kortopsætning:</BIG></B><BR>\n"
"Hvis du trykker på <B>Test</B> forsøger systemet at indlæse driveren til\n"
"det valgte kort.</P>\n"

#
#. isdns overview dialog help 4/5
#: src/isdn/complex.ycp:346
msgid ""
"<P><B><BIG>Adding an ISDN Connection:</BIG></B><BR>\n"
"If you press <B>Add</B>, you can configure an ISDN dial-up connection.</P>\n"
msgstr ""
-"<P><B><BIG>Tilføje en ISDN-forbindelse:</BIG></B><BR>\n"
-"Hvis du trykker på <B>Tilføj</B>, kan du konfigurere en
ISDN-opkaldsforbindelse.</P>\n"
+"<P><B><BIG>Tilføje en ISDN-tilslutning:</BIG></B><BR>\n"
+"Hvis du trykker på <B>Tilføj</B>, kan du konfigurere en
ISDN-opkaldstilslutning.</P>\n"

#
#. isdns overview dialog help 5/5
#: src/isdn/complex.ycp:351
msgid ""
"<P><B><BIG>Editing or Deleting:</BIG></B><BR>\n"
"Choose an ISDN card or connection to change or remove.\n"
"Then press the appropriate button: <B>Edit</B> or <B>Delete</B>.</P>\n"
msgstr ""
"<P><B><BIG>Redigere eller slette:</BIG></B><BR>\n"
-"Vælg et ISDN-kort eller en forbindelse du vil ændre eller fjerne.\n"
+"Markér et ISDN-kort eller en -tilslutning, du vil ændre eller fjerne.\n"
"Tryk derefter på den passende knap: <B>Redigér</B> eller <B>Slet</B>.</P>\n"

#. help text 1/7
#: src/isdn/ifdetails.ycp:49
msgid ""
"<p>The <b>Remote Phone Number List</b> controls which remote machines are\n"
"allowed to connect to this interface.</p>\n"
msgstr ""
-"<p><b>Liste over eksterne telefonnumre</b> kontrollerer hvilke
fjernmaskiner,\n"
-"der må tilslutte til denne grænseflade.</p>\n"
+"<p><b>Liste over eksterne telefonnumre</b> kontrollerer hvilke
eksterne maskiner,\n"
+"der må forbinde til denne grænseflade.</p>\n"

#. help text 2/7
#: src/isdn/ifdetails.ycp:55
msgid ""
"<p>Deselect <b>Only Listed Numbers Allowed</b> \n"
"to allow all caller IDs.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>Fravælg <b>Kun angivne numre tilladt</b>\n"
-"for at give alle numre adgang.</p>\n"
+"<p>Fravælg <b>Tillad kun numre fra listen</b>\n"
+"for at tillade alle numre adgang.</p>\n"

#
#. help text 4/7
#: src/isdn/ifdetails.ycp:67
msgid ""
"<p>If the callback mode is <b>server</b>, after getting an incoming
call, a callback \n"
"is triggered.</p>\n"
msgstr ""
"<p>Hvis tilbagekaldstilstand er <b>server</b>, udløser dette\n"
-"et tilbagekald ved indkommende opkald.</p>\n"
+"et tilbagekald efter et indkommende opkald.</p>\n"

#
#. help text 5/7
#: src/isdn/ifdetails.ycp:73
msgid ""
"<p>If the callback mode is <b>client</b>, the local system does the
initial call then \n"
"waits for callback from the remote machine.</p>\n"
msgstr ""
"<p>Hvis tilbagekaldstilstand er <b>klient</b>, foretager det lokale
system første\n"
-"opkald, og venter herefter på et tilbagekald fra fjernmaskinen.</p>\n"
+"opkald, derefter ventes på tilbagekald fra den eksterne maskine.</p>\n"

#. help text 7/7
#: src/isdn/ifdetails.ycp:87
msgid ""
"<p>In <b>Additional ipppd Options</b>, add extra options for ipppd,\n"
"for example, +pap +chap for the dial-in server authentication.</p>\n"
msgstr ""
"<p>I <b>Yderligere ipppd-valgmuligheder:</b> tilføjes ekstra
valgmuligheder til ipppd,\n"
-"f.eks. +pap +chap for godkendelse af opkaldsserveren.</p>\n"
+"f.eks. +pap +chap for autentifikation af opkaldsserveren.</p>\n"

#. CheckBox label
#: src/isdn/ifdetails.ycp:132
msgid "Only &Listed Numbers Allowed"
-msgstr "Tillad kun &angivne numre"
+msgstr "Tillad kun numre fra &listen"

#. conditional help text 1/4
#: src/isdn/interface.ycp:53
msgid ""
"<p>If you have a combined ISDN and DSL CAPI controller, configure your DSL\n"
"connection via <b>Add DSL CAPI Interface</b>. You can also do this later\n"
"in the DSL configuration dialog.</p>\n"
msgstr ""
"<p>Hvis du har en kombineret CAPI-kontroller for ISDN/DSL så
konfigurér din DSL-\n"
-"forbindelse med <b>Tilføj DSL CAPI-grænseflade</b>. Dette kan du også gøre\n"
+"tilslutning med <b>Tilføj DSL CAPI-grænseflade</b>. Dette kan du også gøre\n"
"senere i konfigurationsdialogen for DSL.</p>\n"

#. help text 1/4
#: src/isdn/interface.ycp:60
msgid ""
"<p>For networking over ISDN, there are two types of interfaces:\n"
"<b>RawIP</b> and <b>SyncPPP</b>. In most cases, use SyncPPP. It is\n"
"the default for all common Internet providers.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>Til netværk over ISDN er der to grænsefladetyper: <b>RawIP</b>\n"
-"og <b>SyncPPP</b>. For de fleste tilfælde vælg SyncPPP.\n"
-"Dette er standard for de fleste Internetudbydere.</p>\n"
+"<p>Til netværk over ISDN er der to typer grænseflader: <b>RawIP</b>\n"
+"og <b>SyncPPP</b>. I fleste tilfælde vælg SyncPPP.\n"
+"Det er standard for alle almindelige internetudbydere.</p>\n"

#. helptext text 2/4
#: src/isdn/interface.ycp:67
msgid ""
"<p>To switch between various Internet providers, an\n"
"interface for each provider is not required. Simply add multiple
providers to the\n"
"same interface.</p>\n"
msgstr ""
"<p>Der kræves ikke en grænseflade for hver udbyder for\n"
-"at skifte mellem forskellige internetudbydere. Du kan tilføje flere\n"
+"at skifte mellem forskellige internetudbydere. Føj ganske enkelt flere\n"
"udbydere til den samme grænseflade.</p>\n"

#. helptext text 3/4
#: src/isdn/interface.ycp:74
msgid ""
"<p>To avoid adding an interface now, use\n"
"<b>Skip</b> not to enter the interface and provider dialogs.</p>"
msgstr ""
-"<p>For at undgå at tilføje en grænseflade nu, anvend <b>Spring over</b>,\n"
+"<p>For at undgå at tilføje en grænseflade nu, tryk på <b>Spring over</b>,\n"
"for ikke at gå ind i grænseflade- og udbyderdialogerne.</p>"

#. conditional help text 1/1
#: src/isdn/interface.ycp:81
msgid ""
"<p>You have a DSL CAPI controller. Configure your DSL\n"
"connection via <b>Add DSL CAPI Interface</b>. You can also do this later\n"
"in the DSL configuration dialog.</p>"
msgstr ""
-"<p>Hvis du har en CAPI-kontroller for DSL så konfigurér din DSL-forbindelse\n"
+"<p>Hvis du har en DSL CAPI-styreenhed. Konfigurér din DSL-tilslutning\n"
"med <b>Tilføj DSL CAPI-grænseflade</b>. Dette kan du også gøre senere\n"
-"i DSL-konfigurationsdialogen.</p>"
+"dialogen DSL-konfiguration.</p>"

#
#. PushButton label to select the next Dialog
#: src/isdn/interface.ycp:91
msgid "Add &DSL CAPI Interface"
-msgstr "Tilføj CAPI-grænseflade for &DSL"
+msgstr "Tilføj &DSL CAPI-grænseflade"

#. PushButton label to select the next Dialog
#: src/isdn/interface.ycp:98
msgid "Add &Provider to Existing Interface"
-msgstr "Tilføj &udbyder til en eksisterende grænseflade"
+msgstr "Føj &udbyder til en eksisterende grænseflade"

#. help text 1/5
#: src/isdn/interface.ycp:231
msgid ""
"<p>My phone number -- As your own telephone number (MSN), put in your \n"
"telephone number (without area code) if your ISDN card is connected
directly\n"
"to the phone company-provided socket. If it is connected to a PBX,
put in the\n"
"MSN stored in the PBX (e.g., your phone extension or the last digit
or digits\n"
"of your phone extension) . If this fails, try using 0, which normally means\n"
"the default MSN is actually used.</p>"
msgstr ""
-"<p>Mit telefonnummer -- Som dit eget telefonnummer (MSN), indtaster du dit\n"
+"<p>Mit telefonnummer -- Som dit eget telefonnummer (MSN) indtaster du dit\n"
"telefonnummer (uden områdenummer), hvis dit ISDN-kort er direkte
tilsluttet et\n"
-"telefonstik leveret af telekompagniet. Er du derimod tilkoblet via
et omstillingsbord\n"
-"(PBX),så indtast nummeret du er tildelt i centralen (f.eks.
direktenummeret eller\n"
+"telefonstik leveret af telekompagniet. Er du derimod tilsluttet via
et omstillingsbord\n"
+"(PBX),indtast nummeret, du er tildelt i centralen (f.eks.
direktenummeret eller\n"
"de sidste cifre af dit lokalnummer). \n"
-"Hvis dette ikke fungerer, kan du prøve at bruge 0, som normalt betyder at\n"
-"standard-MSN vil blive benyttet.</p>"
+"Hvis dette fejler, prøv at bruge 0, hvilket som regel betyder at\n"
+"standard-MSN faktisk benyttes.</p>"

#
#. help text 3/5
#: src/isdn/interface.ycp:242
msgid ""
"<p>If you select manual, start and stop the service manually by\n"
"issuing the following commands (while logged in as 'root'):\n"
"<tt>\n"
" <br> <b>start: </b>ifup ippp0\n"
" <br> <b>stop : </b>ifdown ippp0\n"
" <br>\n"
"</tt>\n"
"Note: ippp0 is an example</p>"
msgstr ""
-"<p>Hvis du vælger manuelt startes og stoppes tjenesten manuelt ved\n"
-"hjælp af følgende kommandoer (du skal være logget ind som 'root'):\n"
+"<p>Hvis du vælger 'manuelt', startes og stoppes tjenesten manuelt ved\n"
+"hjælp af følgende kommandoer (mens du er logget ind som 'root'):\n"
"<tt>\n"
"<br> <b>Start: </b>ifup ippp0\n"
"<br> <b>Stop : </b>ifdown ippp0\n"
"<br>\n"
"</tt>\n"
"Bemærk: ippp0 er et eksempel</p>"

#. help text 4/5
#: src/isdn/interface.ycp:255
msgid ""
"<p>Selecting <b>channel bundling</b> sets up a 128-kBit connection\n"
"also known as Multilink PPP. To activate or deactivate the second channel,\n"
"use the following commands:\n"
"<tt>\n"
" <br> isdnctrl addlink ippp0\n"
" <br> isdnctrl removelink ippp0\n"
" <br>\n"
"</tt>\n"
"You can also install the package <b>xibod</b> to have this happen
automatically. If\n"
"there is a demand for more bandwidth, it adds a channel. If the
traffic goes down, it \n"
"removes a channel.\n"
"</p>\n"
msgstr ""
-"<p>At vælge <b>kanalsamling</b> sætter en 128 Kbit forbindelse op,\n"
+"<p>Valg af <b>kanalsamling</b> sætter en 128 Kbit forbindelse op,\n"
"også kendt som Multilink PPP. For at aktivere eller deaktivere\n"
"den sekundære kanal bruger du følgende kommandoer:\n"
"<tt>\n"
"<br> isdnctrl addlink ippp0\n"
"<br> isdnctrl removelink ippp0\n"
"<br>\n"
"</tt>\n"
-"Du kan også installere pakken <b>xibod</b> for at dette sker
automatisk. Hvis der\n"
+"Du kan også installere pakken <b>xibod</b>, for at dette sker
automatisk. Hvis der\n"
"kræves mere båndbredde, tilføjer denne en ekstra kanal. Hvis
trafikken reduceres,\n"
"fjernes en kanal.\n"
"</p>\n"

#. help text 5/5
#: src/isdn/interface.ycp:271
msgid ""
"<p>Selecting\n"
"<b>External Firewall Interface</b> activates the firewall\n"
"and sets this interface as external.\n"
"<b>Restart Firewall</b> restarts the firewall if a connection is
established.\n"
"</p>"
msgstr ""
"<p>At vælge\n"
"<b>Ekstern firewall-grænseflade</b> aktiverer firewallen,\n"
"og sætter denne grænseflade som ekstern.\n"
-"<b>Genstart firewall</b> genstarter firewallen hvis en forbindelse
er etableret.\n"
+"<b>Genstart firewall</b> genstarter firewallen, hvis en forbindelse
er etableret.\n"
"</p>"

#. help text 1/3
#: src/isdn/ip.ycp:37
msgid ""
"<p>Enter the IP addresses if you received a fixed IP address\n"
"from your provider for syncppp or you use raw IP.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>Angiv IP-addresserne, hvis du har modtaget en fast adresse\n"
-"fra din udbyder for syncppp, eller hvis du bruger rå IP.</p>\n"
+"<p>Indtast IP-addresserne, hvis du har modtaget en fast adresse\n"
+"fra din udbyder for 'syncppp', eller du bruger rå IP.</p>\n"

#
#. help text 2/3
#: src/isdn/ip.ycp:43
msgid ""
"<p>Check <b>Dynamic IP Address</b> if your provider\n"
"assigns you one temporary address per connection. In this case, the\n"
"outgoing address is unknown until the moment the link is established.\n"
"This is the default with most providers.\n"
"</p>\n"
msgstr ""
-"<p>Markér <b>Dynamisk IP-adresse</b>, hvis din udbyder\n"
+"<p>Vælg <b>Dynamisk IP-adresse</b>, hvis din udbyder\n"
"tildeler dig én midlertidig adresse per tilslutning. I så fald er\n"
"den udgående adresse ukendt, indtil forbindelsen er etableret.\n"
"Dette er standard for de fleste udbydere.</p>\n"

#. help text 3/3
#: src/isdn/ip.ycp:52
msgid ""
"<p>Check <b>Default Route</b> to use this interface as the\n"
"default route. Only one interface can be the default\n"
"route.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>Markér <b>Standardrute</b>, for at bruge denne grænseflade\n"
+"<p>Vælg <b>Standardrute</b>, for at bruge denne grænseflade\n"
"som standardrute. Kun en grænseflade kan være\n"
-"standardrute.</p>\n"
+"standardruten.</p>\n"

#
#. TextEntry label
#. Text entry label
#: src/isdn/ip.ycp:84 src/isdn/ip.ycp:110 src/provider/details.ycp:107
#: src/provider/details.ycp:136
msgid "Re&mote IP Address"
-msgstr "Fjern&maskine IP-adresse"
+msgstr "E&kstern IP-adresse"

#. Popup::Message if entries are incorrect
#: src/isdn/ip.ycp:159 src/provider/details.ycp:198
msgid "Local and remote IP addresses must be completed correctly."
-msgstr "Lokale og fjernemaskine IP-adresser skal udfyldes korrekt."
+msgstr "Lokale og eksterne IP-adresser skal udfyldes korrekt."

#
#. Manual selection help
#: src/isdn/lowlevel.ycp:77
msgid ""
"<p>Select the ISDN card to configure. Filter cards for \n"
"particular vendors by selecting a vendor.</p>"
msgstr ""
-"<p>Vælg ISDN kortet du vil konfigurere. Vælg en\n"
+"<p>Vælg ISDN kortet, du vil konfigurere. Markér en\n"
"producent, for at søge efter kort fra denne producent.</p>"

#. DIALOG TEXTS
#. title for dialog
#: src/isdn/lowlevel.ycp:383
#, ycp-format
msgid "ISDN Low-Level Configuration for %1%2"
-msgstr "ISDN lavtniveau konfiguration for %1%2"
+msgstr "ISDN lavtniveau-konfiguration for %1%2"

#. helptext text 1/7
#: src/isdn/lowlevel.ycp:394
msgid ""
"<p>If you have an old legacy ISA card, you can enter values for\n"
"IO port or memory addresses and the used interrupt.\n"
"For the correct values, check with your technical manual or contact
your salesman.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>Hvis du har et gammelt 'legacy' ISA-kort, kan du angive værdier for\n"
-"IO-port, hukommelsesadresser og interrupts.\n"
+"<p>Hvis du har et gammelt ISA-kort, kan du angive værdier for\n"
+"IO-port eller hukommelsesadresser og de anvendte interrupts.\n"
"Se brugervejledningen eller kontakt forhandleren for at finde de
rigtige værdier.</p>\n"

#. helptext text 2/7
#: src/isdn/lowlevel.ycp:401
msgid ""
"<p><b>Start Mode: </b> With <b>OnBoot</b>, the driver is loaded during\n"
"system boot. For <b>Manual</b>, the driver must be started with the\n"
"<b>rcisdn start</b> command. Only the user root can do this.\n"
"<b>HotPlug</b> is a special case for PCMCIA and USB devices.</p>\n"
msgstr ""
-"<p><b>Opstartstilstand: </b> Vælges <b>Ved boot</b> indlæses driveren under\n"
+"<p><b>Opstartstilstand: </b> Vælges <b>Under boot</b> indlæses
driveren under\n"
"system-boot. Hvis du vælger <b>Manuelt</b>, skal driveren startes med\n"
"kommandoen <b>rcisdn start</b>. Kun brugeren 'root' kan gøre dette.\n"
"<b>Hotplug</b> er kun aktuelt for PCMCIA- og USB-enheder.</p>\n"

#. helptext text 7/7
#: src/isdn/lowlevel.ycp:432
msgid "<p>If you do not want to log all your ISDN traffic, uncheck
<b>Start ISDN Log</b>.</p>"
-msgstr "<p>Fjern markeringen af <b>Start ISDN-log</b> hvis du ikke
vil logge al din ISDN-trafik.</p>"
+msgstr "<p>Fjern markeringen af <b>Start ISDN-log</b>, hvis du ikke
vil logge al din ISDN-trafik.</p>"

#. Frame title
#: src/isdn/lowlevel.ycp:447
msgid "ISDN Protocol"
-msgstr "ISDN Protokol"
+msgstr "ISDN-protokol"

#: src/isdn/lowlevel.ycp:529
msgid "&Dial Prefix"
-msgstr "Opkal&ds præfiks"
+msgstr "Opkal&dspræfiks"

#. multiline Popup::YesNo text
#: src/isdn/lowlevel.ycp:741
#, ycp-format
msgid ""
" WARNING\n"
"\n"
"You have selected a binary-only driver that is not\n"
"part of our distribution. You can only use this driver\n"
"after installing additional packages from AVM.\n"
"Refer to the release notes and get\n"
"further instructions from the following Web page:\n"
"%1\n"
"\n"
"Continue?\n"
msgstr ""
" ADVARSEL\n"
"\n"
-"Du har valgt en rent binær driver som ikke er en del af\n"
-"vores distribution. Denne driver kan kun anvendes \n"
-"efter du har installeret yderligerer pakker fra AVM.\n"
-"Der hervises til udgivelsesnoterne og der kan findes\n"
+"Du har valgt en rent binær driver, som ikke er en del af\n"
+"vores distribution. Denne driver kan kun anvendes,\n"
+"efter at du har installeret yderligerer pakker fra AVM.\n"
+"Der henvises til udgivelsesnoterne og hent\n"
"yderligere instruktioner på følgende webside:\n"
" %1\n"
"\n"
"Vil du fortsætte?\n"

#. ISDN HW test result (negativ)
#: src/isdn/routines.ycp:146
#, ycp-format
msgid ""
"The test was not successful.\n"
" ReturnValue: %1\n"
msgstr ""
-"Testen lykkedes ikke\n"
-"Fejlkode: %1\n"
+"Testen lykkedes ikke.\n"
+" Fejlkode: %1\n"

#: src/lan/address.ycp:329
msgid ""
"You have changed the interface type from the one\n"
"that has been detected. This only makes sense\n"
"if you know that the detection is wrong."
msgstr ""
"Du har ændret grænsefladetype, fra den der blev\n"
-"detekteret. Dette giver kun mening, hvis du ved at\n"
-"detektionen er forkert."
+"opdaget. Dette giver kun mening, hvis du ved, at\n"
+"genkendelsen er forkert."

#
#: src/lan/address.ycp:392
msgid "No valid IP address."
-msgstr "Ingen gyldig IP-adresse"
+msgstr "Ingen gyldig IP-adresse."

#. Popup text
#: src/lan/address.ycp:412
msgid ""
"Duplicate IP address detected.\n"
"Really continue?\n"
msgstr ""
-"Dubleret IP-adresse fundet.\n"
-"Er du sikker på at du vil fortsætte?\n"
+"To ens IP-adresser opdaget.\n"
+"Vil du virkelig fortsætte?\n"

#. Table header label
#. Table header 3/4
#: src/lan/address.ycp:455 src/services/routing.ycp:315
msgid "Netmask"
-msgstr "Netværksmaske"
+msgstr "Netmaske"

#. ComboBox label
#: src/lan/address.ycp:560
msgid "&Bond Driver Options"
-msgstr "Bond-&driver-valgmuligheder"
+msgstr "Bond-&driver valgmuligheder"

#
#. Text entry label
#: src/lan/address.ycp:604
msgid "R&emote IP Address"
-msgstr "Fj&ernmaskine IP-adresse"
+msgstr "&Ekstern IP-adresse"

#
#. validation error popup
#: src/lan/address.ycp:609
msgid "The remote IP address is invalid."
-msgstr "Fjernmaskine IP-adresse er ugyldig."
+msgstr "Den eksterne IP-adresse er ugyldig."

#
#. FIXME we have helps per widget and for the whole
#. tab set but not for one tab
#: src/lan/address.ycp:897
msgid "<p>Configure the detailed network card settings here.</p>"
-msgstr "<p>Konfigurér detaljerede indstillinger for netværkskort her.</p>"
+msgstr "<p>Konfigurér de detaljerede indstillinger for netværkskort her.</p>"

#
#. Address dialog caption
#: src/lan/address.ycp:936
msgid "Network Card Setup"
-msgstr "Netværkskortsopsætning"
+msgstr "Opsætning af netværkskort"

#: src/lan/bridge.ycp:58
msgid ""
"At least one selected device is already configured.\n"
"Remove the configuration.\n"
msgstr ""
-"En eller flere valgte enheder er allerede konfigurerede.\n"
+"Mindst én af de valgte enheder er allerede konfigureret.\n"
"Fjern konfigurationen.\n"

#. Network card name (wireless)
#: src/lan/cards.ycp:84
msgid "Wireless device using kernel module prism2_usb.o"
-msgstr "Trådløs enhed som bruger kernemodulet prism2_USB.o"
+msgstr "Trådløs enhed som bruger kernemodulet prism2_usb.o"

#
#. Network subsystem name
#: src/lan/cards.ycp:489
msgid "Enterprise System Connector (ESCON) network"
-msgstr "ESCON-netværk (Enterprise System Connector)"
+msgstr "Enterprise System Connector (ESCON)-netværk"

#
#. Network subsystem name
#: src/lan/cards.ycp:497
msgid "Fiberchannel System Connector (FICON) Network"
-msgstr "Fiberchannel system tilslutningsstykke (FICON) netværk"
+msgstr "Fiberchannel System Connector (FICON)-netværk"

#: src/lan/cmdline.ycp:41
msgid "Use \"id\" option to determine device."
-msgstr "Anvend \"id\"-valgmuligheden til at bestemme enhed."
+msgstr "Anvend valgmuligheden \"id\" til at bestemme enheden."

#: src/lan/cmdline.ycp:46
msgid "Value of \"id\" is out of range. Use \"list\" option to check
max. value of \"id\"."
-msgstr "Værdien af \"id\" er uden for området. Anvend
\"list\"-valgmuligheden for at checke maksværdien af \"id\"."
+msgstr "Værdien af \"id\" er uden for området. Anvend valgmuligheden
\"list\" for at tjekke maks.-værdien af \"id\"."

#: src/lan/cmdline.ycp:130
msgid "Impossible value for type!"
-msgstr "Ikke mulig værdi for typen!"
+msgstr "Umulig værdi for typen!"

#: src/lan/cmdline.ycp:135 src/lan/cmdline.ycp:222
msgid "Impossible value for bootproto!"
-msgstr "Ikke mulig værdi for bootproto!"
+msgstr "Umulig værdi for bootproto!"

#: src/lan/cmdline.ycp:142 src/lan/cmdline.ycp:235
msgid "Impossible value for startmode!"
-msgstr "Ikke mulig værdi for starttilstand!"
+msgstr "Umulig værdi for starttilstand!"

#. continue-cancel popup, #178848
#. %1 is a (long) path to a README file
#: src/lan/complex.ycp:85
#, ycp-format
msgid ""
"A Xen network bridge was detected.\n"
"Due to the renaming of network interfaces by the bridge script,\n"
"network interfaces should not be configured or restarted.\n"
"See %1 for details."
msgstr ""
-"En Xen netværksbro blev detekteret.\n"
-"På grund af omdøbning af netkort af bro-scriptet,\n"
-"bør netkort ikke konfigureres eller genstartes.\n"
+"En Xen-netværksbro blev opdaget.\n"
+"Da bro-scriptet har omdøbt netværksgrænsefladen, bør\n"
+"netværksgrænseflader ikke konfigureres eller genstartes.\n"
"Se %1 for detaljer."

#: src/lan/complex.ycp:136
#, ycp-format
msgid ""
"Firmware is needed. Install it from \n"
"%1 Add-On CD.\n"
"First add the Add-On CD to your YaST software repositories and return \n"
"to this configuration dialog.\n"
msgstr ""
"Firmware behøves. Installér det fra\n"
-"tillægs-CD'en %1.\n"
-"Først tilføj tillægs-CD'en til YaSTs softwarekilder og vend \n"
+"%1 Add-On CD.\n"
+"Føj først Add-On CDen til dine YaST softwarekilder og vend \n"
"tilbage til denne konfigurationsdialog.\n"

#: src/lan/complex.ycp:146
msgid ""
"The device needs a firmware to function properly. It can be usually
downloaded from your driver vendor web page.\n"
"If you have already downloaded and installed the firmware, click
'Continue' \n"
"to configure the device. Otherwise click 'Cancel' and return to this dialog\n"
"once you have installed the firmware."
msgstr ""
"Enheden kræver firmware for at fungere korrekt. Den kan normalt downloades \n"
-"fra leverandørens hjemmeside.\n"
-"Hvis du allerede har downloadet og installeret firmwareen så klik
'Fortsæt' \n"
-"for at konfigurere enheden. Ellers klik på 'Annullér' og vend
tilbage til denne\n"
+"fra driver-leverandørens hjemmeside.\n"
+"Tryk på 'Fortsæt' for at konfigurere enheden, hvis du allerede har
downloadet\n"
+"og installeret firmwaren. Ellers klik på 'Annullér' og vend tilbage
til denne\n"
"dialog, når du har installeret firmwaren."

#. Continue-Cancel popup
#: src/lan/complex.ycp:288
msgid ""
"The interface is currently set to be managed\n"
"by the NetworkManager applet.\n"
"\n"
"If you edit the settings for this interface here,\n"
"the interface will no longer be managed by NetworkManager.\n"
msgstr ""
"Grænsefladen administreres for øjeblikket af\n"
"NetworkManager-appletten.\n"
"\n"
-"Hvis du ændrer indstillingerne for denne grænseflade,\n"
+"Hvis du redigerer indstillingerne for denne grænseflade,\n"
"vil grænsefladen ikke længere blive administreret af NetworkManager.\n"

#. if (!LanItems::IsItemConfigured()) return nil;
#: src/lan/complex.ycp:307
#, ycp-format
msgid ""
"All additional addresses belonging to the interface %1\n"
"will be deleted as well.\n"
"\n"
"Really continue?\n"
msgstr ""
"Alle yderligere adresser, tilhørende grænsefladen %1,\n"
"vil også blive slettet.\n"
"\n"
-"Vil du fortsætte?\n"
+"Vil du virkelig fortsætte?\n"

#. Frame label
#: src/lan/dhcp.ycp:60
msgid "DHCP Client Options"
-msgstr "DHCP-klient valgmuligheder"
+msgstr "Valgmuligheder for DHCP-klient"

#. CheckBox label
#: src/lan/dhcp.ycp:62
msgid "Request Broad&cast Response"
-msgstr "Bed om broad&cast-svar"
+msgstr "Kræv broad&cast-svar"

#
#. TextEntry label
#: src/lan/dhcp.ycp:65
msgid "DHCP Client &Identifier"
-msgstr "DHCP-klient&identifikation"
+msgstr "DHCP klient&identifikation"

#. Manual network card setup help 2/4
#. translators: do not translated udev, MAC, BusID
#: src/lan/hardware.ycp:35
msgid ""
"<p><b>Udev Rules</b> are rules for the Kernel device manager that allow\n"
"associating the MAC address or BusID of the network device with its
name (for example,\n"
"eth1, wlan0 ) and assure a persistent device name upon reboot.\n"
msgstr ""
-"<p><b>Udev-regler</b> er reglerne for kernens enhedshåndtering som tillader\n"
-"tilknytning af MAC-adresser eller BusID for netværksenheden med dens navn\n"
+"<p><b>Udev-regler</b> er reglerne for kernens enhedshåndtering, tillader\n"
+"asociering af MAC-adresser eller BusID for netværksenheden med dens navn\n"
"(f.eks. eth1, wlan0), og sikrer et uændret enhedsnavn under genstart.\n"

#. Manual network card setup help 2/4
#: src/lan/hardware.ycp:41
msgid ""
"<p><b>Kernel Module</b>. Enter the kernel module (driver) name \n"
"for your network device here. If the device is already configured,
see if there are more than one drivers available for\n"
"your device in the drop-down list. If necessary, choose a driver
from the list, but usually the default value works.</p>\n"
msgstr ""
-"<p><b>Kernemodul</b>. Indtast navnet på kernemodulet (driveren) til
din netværksenhed her. Se, om der er\n"
-"mere end én driver tilgængelig til din enhed, i rullelisten, hvis
enheden allerede er konfigureret.\n"
-"Om nødvendigt kan du vælge en driver fra listen, men normalt virker
standardværdien.</p>\n"
+"<p><b>Kernemodul</b>. Angiv navnet på kernemodulet (driveren) til
din netværksenhed\n"
+"her. Hvis enheden allerede er konfigureret, kan du se i rullelisten,
om der er mere\n"
+"end én driver, tilgængelig for din enhed. Om nødvendigt kan du vælge
en driver fra\n"
+"listen, men normalt virker standardværdien.</p>\n"

#
#. Manual networ card setup help 3/4
#: src/lan/hardware.ycp:47
msgid ""
"<p>Additionally, you may specify <b>Options</b> for the Kernel
module. Use this format: <i>option</i>=<i>value</i>. Each entry should
be space \n"
"separated,for example: <i>io=0x300 irq=5</i>. <b>Note:</b> If two
cards are \n"
"configured with the same module name, options will be merged while
saving.</p>\n"
msgstr ""
"<p>Yderligere kan du angive <b>valgmuligheder</b> for kernemodulet.
Brug formatet <i>valgmulighed</i>=<i>værdi</i>.\n"
"Hvert punkt skal være adskilt af mellemrum, for eksempel,
<i>io=0x300 irq=5</i>.\n"
-"<b>Bemærk:</b> Hvis to kort er konfigureretmed samme modulnavn,\n"
+"<b>Bemærk:</b> Hvis to kort er konfigureret med samme modulnavn,\n"
"sammenflettes valgmulighederne under gemmeprocessen.</p>\n"

#. Manual dialog help 4/4
#: src/lan/hardware.ycp:56
msgid ""
"<p>If you have a <b>PCMCIA</b> network card, select PCMCIA.\n"
"If you have a <b>USB</b> network card, select USB.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>Hvis du har et <b>PCMCIA</b>-netværkskort så vælg PCMCIA.\n"
-"Hvis du har et <b>USB</b>-netværkskort så vælg USB.</p>\n"
+"<p>Hvis du har et <b>PCMCIA</b>-netværkskort, vælges PCMCIA.\n"
+"Hvis du har et <b>USB</b>-netværkskort, vælges USB.</p>\n"

#
#. overwrite help
#. Manual dialog help 5/4
#: src/lan/hardware.ycp:66
msgid ""
"<p>Here, set up your networking device. The values will be\n"
"written to <i>/etc/modprobe.conf</i> or <i>/etc/chandev.conf</i>.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>Her kan du indstille netværksenheden. Værdiene bliver\n"
-"skrevet i <i>/etc/modprobe.conf</i> eller <i>/etc/chandev.conf</i>.</p>\n"
+"<p>Sæt din netværksenhed op her. Værdierne skrives til\n"
+"<i>/etc/modprobe.conf</i> eller <i>/etc/chandev.conf</i>.</p>\n"

#. Manual dialog help 6/4
#: src/lan/hardware.ycp:71
msgid ""
"<p>Options for the module should be written in the format specified\n"
"in the <b>IBM Device Drivers and Installation Commands</b> manual.</p>"
msgstr ""
"<p>Valgmuligheder for modulet skal skrives i formatet, specificeret\n"
-"i vejledningen <b>IBM Device Drivers and Installation Commands</b>.</p>"
+"i manualen <b>IBM Device Drivers and Installation Commands</b>.</p>"

#. CheckBox label
#: src/lan/hardware.ycp:538 src/lan/hardware.ycp:567
msgid "Enable &Layer 2 Support"
-msgstr "Aktivér '&Layer 2' understøttelse"
+msgstr "Aktivér '&Layer 2'-understøttelse"

#: src/lan/hardware.ycp:549 src/lan/hardware.ycp:576
msgid "<p>Select <b>Enable IPA Takeover</b> if IP address takeover
should be enabled for this interface.</p>"
-msgstr "<p>Vælg<b> Aktivér IPA overtagelse</b> hvis IP adresse
overtagelse skal aktiveres for denne grænseflade.</p>"
+msgstr "<p>Vælg<b> Aktivér IPA-overtagelse</b>, hvis
IP-adresseovertagelse skal aktiveres for denne grænseflade.</p>"

#: src/lan/hardware.ycp:550 src/lan/hardware.ycp:577
msgid "<p>Select <b>Enable Layer 2 Support</b> if this card has been
configured with layer 2 support.</p>"
-msgstr "<p>Vælg <b>Aktivér 'Layer 2' understøttelse</b> hvis dette
kort er konfigureret med 'Layer 2' understøttelse.</p>"
+msgstr "<p>Vælg <b>Aktivér 'Layer 2'-understøttelse</b>, hvis dette
kort er konfigureret med 'Layer 2'-understøttelse.</p>"

#: src/lan/hardware.ycp:551 src/lan/hardware.ycp:578
msgid "<p>Enter the <b>Layer 2 MAC Address</b> if this card has been
configured with layer 2 support.</p>"
-msgstr "<p>Indtast en <b>'Layer 2' MAC-adresse</b> hvis dette kort er
konfigureret med 'Layer 2' uderstøttelse.</p>"
+msgstr "<p>Indtast en <b>'Layer 2' MAC-adresse</b>, hvis dette kort
er konfigureret med 'Layer 2'-understøttelse.</p>"

#. ComboBox item: CTC device protocol
#: src/lan/hardware.ycp:606
msgid "CTC-Based tty (Linux to Linux Connections)"
-msgstr "CTC-baseret tty (Linux til Linux-forbindelser)"
+msgstr "CTC-baseret tty (Linux til Linux-tilslutninger)"

#
#. S/390 dialog help: CTC
#: src/lan/hardware.ycp:624
msgid "<p>Choose the <b>Protocol</b> for this interface.</p>"
-msgstr "<p>Vælg en <b>Protokol</b> for denne grænseflade.</p>"
+msgstr "<p>Vælg <b>protokollen</b> for denne grænseflade.</p>"

#. S/390 dialog help: IUCV, #42789
#: src/lan/hardware.ycp:640
msgid ""
"<p>Enter the name of the IUCV peer,\n"
"for example, the z/VM user name with which to connect (case-sensitive).</p>\n"
msgstr ""
"<p>Indtast navnet på din IUCV-peer, f.eks. z/VM-brugernavnet\n"
-"med hvilket der skal forbindes (versalfølsom).</p>\n"
+"med hvilket der skal tilsluttes (versalfølsom).</p>\n"

#
#. Network cards read dialog help 1/2
#: src/lan/help.ycp:9
msgid ""
"<p><b><big>Initializing Network Card\n"
"Configuration</big></b><br>Please wait...<br></p>\n"
msgstr ""
-"<p><b><big>Initialiserer konfiguration for\n"
+"<p><b><big>Initialiserer konfiguration af\n"
"netværkskort</big></b><br>Vent venligst...<br></p>\n"

#
#. Network cards read dialog help 2/2
#. Provider read dialog help 2/2
#: src/lan/help.ycp:14 src/provider/helps.ycp:26
msgid ""
"<p><b><big>Aborting the Initialization:</big></b><br>\n"
"Safely abort the configuration utility by pressing <B>Abort</B> now.</p>\n"
msgstr ""
-"<p><b><big>Afbrydning af initialiseringen:</big></b><br>\n"
-"Konfigurationsværktøjet kan trygt afbrydes ved at klikke
<B>Afbryd</B> nu.</p>\n"
+"<p><b><big>Afbryde initialiseringen:</big></b><br>\n"
+"Du kan trygt afbryde konfigurationsværktøjet ved at trykke på
<B>Afbryd</B> nu.</p>\n"

#
#. Network cards write dialog help 1/2
#: src/lan/help.ycp:20
msgid ""
"<p><b><big>Saving Network Card\n"
"Configuration</big></b><br>Please wait...<br></p>\n"
msgstr ""
-"<p><b><big>Gemmer konfiguration for\n"
+"<p><b><big>Gemmer konfiguration af\n"
"netværkskort</big></b><br>Vent venligst...<br></p>\n"

#. Network cards write dialog help 2/2
#. Provider write dialog help 2/2
#: src/lan/help.ycp:25 src/provider/helps.ycp:36
msgid ""
"<p><b><big>Aborting Saving:</big></b><br>\n"
"Abort saving by pressing <b>Abort</b>.</p>\n"
msgstr ""
-"<p><b><big>Afbrydning af gemmeprocessen:</big></b><br>\n"
-"Afbryd gemmeprocessen ved at klikke <b>Afbryd</b>.</p>\n"
+"<p><b><big>Afbryde gemmeprocessen:</big></b><br>\n"
+"Afbryd gemmeprocessen ved at trykke på <b>Afbryd</b>.</p>\n"

#. Network setup method help
#. NetworkManager and ifup are programs
#: src/lan/help.ycp:32
msgid ""
"<p><b><big>Network Setup Method</big></b></p>\n"
"<p>Use the <b>NetworkManager</b> to have a desktop applet\n"
"managing connections for all interfaces. It is well suited\n"
"for switching among wired and multiple wireless networks.</p>\n"
msgstr ""
"<p><b><big>Netværk opsætningsmetode</big></b></p>\n"
"<p>Brug <b>NetworkManager</b> for at få et panelprogram til at\n"
-"håndtere tilslutninger for alle grænseflader. Dette er velegnet\n"
+"håndtere tilslutninger til alle grænseflader. Dette er velegnet\n"
"til at skifte mellem kablede og flere trådløse netværk.</p>\n"

#
#: src/lan/help.ycp:45
msgid ""
"<p><b><big>Network Card Overview</big></b><br>\n"
"Obtain an overview of installed network cards. Additionally,\n"
"edit their configuration.<br></p>\n"
msgstr ""
"<p><b><big>Oversigt over netværkskort</big></b><br>\n"
-"Få en oversigt over installerede netværkskort. Du\n"
-"kan ydermere redigere deres konfigurationen.<br></p>\n"
+"Få en oversigt over installerede netværkskort. Yderligere\n"
+"kan du redigere deres konfiguration.<br></p>\n"

#
#: src/lan/help.ycp:48
msgid ""
"<p><b><big>Adding a Network Card:</big></b><br>\n"
"Press <b>Add</b> to configure a new network card manually.</p>\n"
msgstr ""
"<p><b><big>Tilføje et netværkskort:</big></b><br>\n"
-"Tryk <b>Tilføj</b> for at konfigurere et nyt netværkskort manuelt.</p>\n"
+"Tryk på <b>Tilføj</b> for manuelt at konfigurere et nyt netværkskort.</p>\n"

#
#: src/lan/help.ycp:50
msgid ""
"<p><b><big>Configuring or Deleting:</big></b><br>\n"
"Choose a network card to change or remove.\n"
"Then press <b>Edit</b> or <b>Delete</b> as desired.</p>\n"
msgstr ""
"<p><b><big>Konfigurere eller slette:</big></b><br>\n"
-"Vælg et netværkskort som skal konfigureres eller slettes.\n"
-"Klik derefter <b>Redigér</b> eller <b>Slet</b> som ønsket.</p>\n"
+"Vælg et netværkskort, der skal konfigureres eller slettes.\n"
+"Tryk derefter på hhv. <b>Redigér</b> eller <b>Slet</b>.</p>\n"

#
#. Routing dialog help 1/2
#: src/lan/help.ycp:69
msgid ""
"<p>The routing can be set up in this dialog.\n"
"The <b>Default Gateway</b> matches every possible destination, but poorly. \n"
"If any other entry exists that matches the required address, it is\n"
"used instead of the default route. The idea of the default route is simply\n"
"to enable you to say \"and everything else should go here.\"</p>\n"
msgstr ""
"<p>Rutningen kan sættes op i denne dialog.\n"
"<b>Standard-gateway</b> matcher - omend ikke perfekt - til alle
mulige destinationer.\n"
"Hvis en anden værdi findes, der matcher den forlangte adresse, benyttes\n"
"denne i stedet for standardruten. Ideen med standardruten sætter dig ganske\n"
-"enkelt i stand til at sige \"alt andet skal sendes her\".</p>\n"
+"enkelt i stand til at sige \"alt andet skal sendes herhen\".</p>\n"

#: src/lan/help.ycp:76
msgid ""
"For each route, enter destination network IP address, gateway address,\n"
"and netmask. To omit any of these values, use dash sign \"-\". Select\n"
"the device through which the traffic to the defined network will be
routed, as well.\"-\" is an alias for any interface.\n"
msgstr ""
"For hver rute indtastes destinationsnetværkets IP-adresse, gateway-adresse,\n"
"og netmaske. For at udelade disse værdier bruges bindestreg \"-\".
Vælg også\n"
-"den enhed gennem hvilken trafikken til det definerede netværk skal rutes \n"
-"(\"-\" står for enhver grænseflade).\n"
+"den enhed, gennem hvilken trafikken til det definerede netværk skal rutes \n"
+"(\"-\" er et alias for enhver grænseflade).\n"

#. Routing dialog help 2/2
#: src/lan/help.ycp:81
msgid "<p>Enable <b>IP Forwarding</b> if the system is a router.</p>"
-msgstr "<p>Aktivér <b>IP-videresending</b> hvis systemet fungerer som
en router.</p>"
+msgstr "<p>Aktivér <b>IP-videresending</b>, hvis systemet fungerer
som en router.</p>"

#: src/lan/help.ycp:93
msgid ""
"<p>If you are using DHCP to get an IP address, your hostname will be
written\n"
"to <tt>/etc/hosts</tt> and be resolvable as a <tt>127.0.0.2</tt> IP
address.\n"
"This is the default behavior. To disable this option, uncheck this box.\n"
"Now your hostname will not be resolvable without an active network.\n"
"</p> \n"
msgstr ""
"<p>Hvis du bruger DHCP for at få en IP-adresse, skrives dit værtsnavn til\n"
"/etc/hosts og være resolvable som IP-adressen <tt>127.0.0.2</tt>.\n"
-"Dette er standardadfærd. Hvis du ønsker at deaktivere dette så afmarkér\n"
-"denne boks. Dit værtsnavn bliver nu ikke resolvable uden et aktivt netværk.\n"
+"Dette er standardadfærd. Hvis du ønsker at deaktivere dette, afmarkér denne\n"
+"boks. Dit værtsnavn bliver nu ikke resolvable uden et aktivt netværk.\n"
"</p> \n"

#: src/lan/help.ycp:101
msgid ""
"<p>Enter the name servers and domain search list for resolving \n"
"hostnames. Usually they can be obtained by DHCP.</p>\n"
msgstr ""
"<p>Angiv liste over navneservere og søgedomæner til at\n"
-"bestemme værtsnavne. Normalt kan de hentes med DHCP.</p>\n"
+"bestemme værtsnavne. Normalt kan de oplyses med DHCP.</p>\n"

#
#. resolver dialog help
#: src/lan/help.ycp:105
msgid ""
"<p>A name server is a computer that translates hostnames into\n"
"IP addresses. This value must be entered as an <b>IP address</b>\n"
"(for example, 192.168.0.42), not as a hostname.</p>\n"
msgstr ""
"<p>En navneserver er en computer som oversætter værtsnavne til\n"
"IP-adresser. Denne værdi skal indtastes som en <b>IP-adresse</b>\n"
-"(f.eks. 192.168.0.42), og ikke som et værtsnavn.</p>\n"
+"(f.eks. 192.168.0.42) og ikke som et værtsnavn.</p>\n"

#
#. resolver dialog help
#: src/lan/help.ycp:116
msgid ""
"<p>If you plan to use a dial-up Internet connection and have set up your\n"
"connection to use dynamic DNS assignment, these values will be temporarily\n"
"disabled during the connection.</p>"
msgstr ""
-"<p>Hvis du regner med at anvende en opkalds-internetforbindelse og
har sat din\n"
-"forbindelse op til at bruge dynamisk DNS-tildeling, bliver disse
værdier midlertidigt\n"
-"deaktiveret under tilslutning.</p>"
+"<p>Hvis du regner med at anvende en opkalds-internetforbindelse, og
har sat din\n"
+"tilslutning op til at bruge dynamisk DNS-tildeling, bliver disse
værdier midlertidigt\n"
+"deaktiveret under tilslutningen.</p>"

#
#: src/lan/help.ycp:121
msgid "<p>Optionally enter the name server list and domain search list.</p>"
-msgstr "<p>Bruger du ikke DHCP så udfyld navneserverlisten og
domænesøgelisten manuelt.</p>"
+msgstr "<p>Du kan også indtaste navneserverlisten og domænesøgelisten.</p>"

#: src/lan/help.ycp:122
msgid ""
"<p>Note that the hostname is global--it applies to all\n"
"interfaces, not just this one.</p>"
msgstr ""
-"<p>Bemærk at værtsnavnet er globalt--det vedrører alle\n"
-"grænseflader, ikke kun denne.</p>"
+"<p>Bemærk at værtsnavnet er globalt. Det anvendes\n"
+"på alle grænseflader - ikke kun denne.</p>"

#. Warning popup text 2/2
#: src/lan/help.ycp:131
msgid ""
"<p>Modify the current version of the file.</p>\n"
"<p>Press <b>Accept</b> and continue editing other data. You are able
to return to this dialog at a later time, \n"
"when the above service has terminated.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>Modificér den nuværende version af filen.</p>\n"
-"<p>Klik <b>Acceptér</b>, og fortsæt med at redigere andre data. Du kan\n"
+"<p>Ændr den nuværende version af filen.</p>\n"
+"<p>Tryk på <b>Acceptér</b>, og fortsæt med at redigere andre data.
Du kan senere\n"
"vende tilbage til denne dialogboks, når ovenstående tjeneste er
afsluttet.</p>\n"

#. Address dialog help 1-6/8: dynamic address preferred
#. Address dialog help 1/8
#: src/lan/help.ycp:139
msgid ""
"<p><b><big>Address Setup</big></b></p>\n"
"<p>Select <b>No Address Setup</b> if you do not want any IP address
for this device.\n"
"This is particularly useful for bonding ethernet devices.</p>\n"
msgstr ""
"<p><b><big>Adresseopsætning</big></b></p>\n"
-"<p>Markér <b>Ingen adresseopsætning</b>, hvis du ikke ønsker nogen
IP-adresse for denne enhed.\n"
-"Dette er særligt anvendeligt når man binder ethernet-enheder sammen.</p>\n"
+"<p>Vælg <b>Ingen adresseopsætning</b>, hvis du ikke ønsker nogen
IP-adresse for denne enhed.\n"
+"Dette er særligt anvendeligt, når man binder ethernet-enheder sammen.</p>\n"

#
#. Address dialog help 2/8
#: src/lan/help.ycp:145
msgid ""
"<p>Select <b>Dynamic Address</b> if you do not have a static IP address \n"
"assigned by the system administrator or your Internet provider.</p>\n"
msgstr ""
"<p>Vælg <b>Dynamisk adresse</b>, hvis du ikke har fået tildelt en statisk\n"
-"IP-adresse af systemadministratoren eller din eller internetudbyder.</p>\n"
+"IP-adresse af systemadministratoren eller din internetudbyder.</p>\n"

#
#: src/lan/help.ycp:164
msgid ""
"<p>Enter the <b>IP Address</b> (for example:
<tt>192.168.100.99</tt>) for your computer, and the \n"
" <b>Remote IP Address</b> (for example: <tt>192.168.100.254</tt>)\n"
"for your peer.</p>\n"
msgstr ""
"<p>Angiv <b>IP-adressen</b> (f.eks. <tt>192.168.100.99</tt>) for din\n"
"computer og den <b>eksterne IP-adresse</b> (f.eks.
<tt>192.168.100.254</tt>)\n"
-"for din ligeværdige.</p>\n"
+"for din peer.</p>\n"

#
#: src/lan/help.ycp:171
msgid ""
"<p>For <b>Static Address Setup</b> enter the static IP address for
your computer (for example: <tt>192.168.100.99</tt>) and\n"
"the network mask (usually <tt>255.255.255.0</tt>). Optionally, you
can enter\n"
"a fully qualified hostname for this IP address. The hostname will be
written to <tt>/etc/hosts</tt>.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>Til <b>statisk adresseopsætning</b> angiv den statiske IP-adresse\n"
-"for din computer (f.eks. <tt>192.168.100.99</tt>), og netværksmasken\n"
-"(normalt <tt>255.255.255.0</tt>). Du kan valgfrit angive et fuldt
kvalificeret\n"
+"<p>Til <b>statisk adresseopsætning</b> angives den statiske IP-adresse\n"
+"for din computer (f.eks. <tt>192.168.100.99</tt>) samt netværksmasken\n"
+"(normalt <tt>255.255.255.0</tt>). Du kan også angive et fuldt kvalificeret\n"
"værtsnavn for denne IP-adresse. Værtsnavnet skrives til
<tt>/etc/hosts</tt>.</p>\n"

#
#. Address dialog help 8/8
#: src/lan/help.ycp:177
msgid ""
"<p>Contact your <b>network administrator</b> for more information about\n"
"the network configuration.</p>"
msgstr ""
-"<p>Spørg <b>netværksadministratoren </b> hvis du behøver mere
information om\n"
+"<p>Spørg din <b>netværksadministrator</b> om mere information omkring\n"
"netværkskonfigurationen.</p>"

#: src/lan/help.ycp:181
msgid ""
"<p>DHCP configuration is not recommended for this product.\n"
"Components of this product might not work with DHCP.</p>"
msgstr ""
-"<p>DHCP konfiguration anbefales ikke for dette produkt.\n"
-"Nogle komponenter af dette produkt vil måske ikke fungere med DHCP.</p>"
+"<p>DHCP-konfiguration anbefales ikke for dette produkt.\n"
+"Dette produkts komponenter virker måske ikke med DHCP.</p>"

#: src/lan/help.ycp:185
msgid ""
"<p><b><big>Firewall Zone</big></b></p>\n"
"<p>Select the firewall zone to put the interface into. If you\n"
"select a zone, the firewall will be enabled. If you do not and other \n"
"firewalled interfaces exist, the firewall\n"
"will stay enabled but all traffic will be blocked for this\n"
"interface. If you do not select a zone and no others exist, \n"
"the firewall will be disabled.</p>"
msgstr ""
"<p><b><big>Firewall-zone</big></b></p>\n"
-"<p>Vælg firewall-zonen, som grænsefladen skal være i. Hvis du vælger en\n"
-"zone, aktiveres firewallen. Hvis du ikke gør det, og en anden firewall-\n"
-"beskyttet grænseflade findes, vil firewallen forblive aktiveret men al\n"
-"trafik til denne grænseflade vil være blokeret. Hvis du ikke vælger\n"
-"en zone og der ikke eksisterer andre, vil firewallen blive deaktiveret.</p>"
+"<p>Vælg den firewall-zone, grænsefladen skal være i. Hvis du\n"
+"vælger en zone, aktiveres firewallen. Hvis du ikke gør det, og\n"
+"en anden firewall-beskyttet grænseflade findes, forbliver firewallen\n"
+"aktiveret, men al trafik til denne grænseflade blokeres. Hvis du ikke\n"
+"vælger en zone, og ingen andre eksisterer, deaktiveres firewallen.</p>"

#: src/lan/help.ycp:194
msgid "<p><b>Mandatory Interface</b> specifies whether the network
service reports failure if the interface fails to start at boot
time.</p>"
-msgstr "<p><b>Obligatorisk grænseflade</b> angiver om
netværkstjenesten rapporterer en fejl, hvis grænsefladen ikke starter
under boot.</p>"
+msgstr "<p><b>Obligatorisk grænseflade</b> angiver, om
netværkstjenesten rapporterer en fejl, hvis grænsefladen ikke starter
under boot.</p>"

#: src/lan/help.ycp:197
msgid ""
"<p><b><big>Maximum Transfer Unit</big></b></p>\n"
"<p>Maximum transfer unit (<b>MTU</b>) is the maximum size of the packet,\n"
"transferred over the network in one frame. Usually, you do not need to\n"
"set a MTU, but using lower MTU values may improve the network performance,\n"
"especially on slow dial-up connections. Either, select one of the
recommended values,\n"
"or define another one.</p>\n"
msgstr ""
"<p><b><big>Maksimal overførselsenhed</big></b></p>\n"
"<p>Maksimal overførselsenhed (<b>MTU</b>) er den maksimale størrelse på\n"
-"pakken, ført over netværket i en ramme. Normalt behøves du ikke at sætte en\n"
+"pakken, der føres over netværket i én ramme. Normalt behøves du ikke
at sætte en\n"
"MTU, men brug af lavere MTU-værdier kan øge netværksydelsen specielt på\n"
-"langsomme opkaldstilslutninger. Vælg enten en af de anbefalede, eller angiv\n"
-"en anden.</p>\n"
+"langsomme opkaldstilslutninger. Vælg enten en af de anbefalede værdier,\n"
+"eller angiv en anden.</p>\n"

#. DHCP dialog help 2/8
#: src/lan/help.ycp:213
msgid ""
"<p><b>Request Broadcast Response</b> causes the DHCP client\n"
"to ask the server always to broadcast its responses. You may need this,\n"
"for example, if your machine is a mobile client moving between different\n"
"networks.</p>"
msgstr ""
-"<p><b>Bed om broadcast-svar</b>, gør at DHCP-klienten beder\n"
+"<p><b>Kræv broadcast-svar</b>, gør at DHCP-klienten beder\n"
"serveren om altid at broadcaste sine svar. Du kan have brug\n"
-"for dette, hvis din maskine er en mobil klient og flyttes mellem\n"
+"for dette, hvis din maskine er en mobil klient, der flyttes mellem\n"
"forskellige netværk.</p>"

#. DHCP dialog help 3/8
#: src/lan/help.ycp:219
msgid ""
"<p>The <b>DHCP Client Identifier</b>, if left empty, defaults to\n"
"the hardware address of the network interface. It must be different
for each\n"
"DHCP client on a single network. Therefore, specify a unique free-form\n"
"identifier here if you have several (virtual) machines using the same\n"
"network interface and thus the same hardware address.</p>"
msgstr ""
"<p>Hvis feltet <b>DHCP-klientidenfikation</b> er tomt, er standardværdien\n"
"hardwareadressen på netværksgrænsefladen. Den skal være forskellig for hver\n"
"DHCP-klient i et enkelt netværk. Angiv derfor en unik
friforms-identifikation\n"
-"her, hvis du har flere (virtuelle) maskiner som bruger samme\n"
+"her, hvis du har flere (virtuelle) maskiner, som bruger samme\n"
"netværksgrænseflade og dermed samme hardwareadresse.</p>"

#. DHCP dialog help 4/8
#: src/lan/help.ycp:226
msgid ""
"<p>The <b>Hostname to Send</b> specifies a string used for the\n"
"hostname option field, when dhcpcd sends messages to the DHCP server. Some \n"
"DHCP servers update name server zones (forward and reverse records) \n"
"according to this hostname (dynamic DNS).</p>\n"
"Some DHCP servers require the <b>Hostname to Send</b> option field to\n"
"contain a specific string in the DHCP messages from clients. Leave
<b>AUTO</b>\n"
"to send the current hostname (for example, the one defined in
<tt>/etc/HOSTNAME</tt>). \n"
"For not sending a hostname leave the field empty.</p>\n"
msgstr ""
-"<p><b>Værtsnavn at sende</b> specificerer en streng, som bruges i\n"
-"værtsnavnsvalgmuligheden, når dhcpcd sender beskeder til en DHCP-server.\n"
-"Nogle DHCP-servere opdaterer navneserverzoner (forlæns og baglæns\n"
-"registrering) i overensstemmelse med dette værtsnavn (dynamisk DNS).</p>\n"
-"Endvidere kræver nogle DHCP-servere, at valgmuligheden <b>Værtsnavn
at sende</b>\n"
-"indeholder en speciel streng i DHCP-beskederne fra klienter. Anvend
blot <b>AUTO</b>\n"
-"for at sende nuværende værtsnavn (f.eks. det der er angivet i
<tt>/etc/HOSTNAME</tt>\n"
+"<p><b>Værtsnavn at sende</b> angiver en streng, der bruges til
valgmulighedsfeltet\n"
+"værtsnavn, når dhcpcd sender beskeder til en DHCP-server. Nogle
DHCP-servere\n"
+"opdaterer navneserverzoner (forlæns og baglæns registrering) i
overensstemmelse\n"
+"med dette værtsnavn (dynamisk DNS).</p>\n"
+"Nogle DHCP-servere kræver, at valgmulighedsfeltet <b>Værtsnavn at sende</b>\n"
+"indeholder en specifik streng i DHCP-meddelelserne fra klienter.
Anvend blot <b>AUTO</b>\n"
+"for at sende nuværende værtsnavn (f.eks. det der er angivet i
<tt>/etc/HOSTNAME</tt>).\n"
"Lad feltet være tomt for ikke at sende noget værtsnavn.</p>\n"

#. Aliases dialog help 2/3
#: src/lan/help.ycp:243
msgid ""
"<p>Enter an <b>Alias Name</b>, an <b>IP Address</b>, and\n"
"the <b>Netmask</b>.</p>"
msgstr ""
-"<p>Angiv et <b>aliasnavn</b>, en <b>IP-adresse</b> og en\n"
-"<b>netværksmaske</b>.</p>"
+"<p>Angiv et <b>aliasnavn</b>, en <b>IP-adresse</b> og\n"
+"<b>netmasken</b>.</p>"

#. Aliases dialog help 3/3, #83766
#: src/lan/help.ycp:247
msgid "<p>Do not include the interface name in the alias name. For
example, enter <b>foo</b> instead of <b>eth0:foo</b>.</p>"
-msgstr "<p>Inkludér ikke grænsefladenavn i aliasnavn. F.eks., indtast
<b>foo</b> istedet for <b>eth0:foo</b>.</p>"
+msgstr "<p>Inkludér ikke grænsefladenavn i aliasnavn. For eksempel
angives <b>foo</b> istedet for <b>eth0:foo</b>.</p>"

#: src/lan/help.ycp:254
msgid ""
"<p>Choose between three <b>Key Input Types</b> for your key.\n"
"<br><b>Passphrase</b>: The key is generated from the phrase entered.\n"
"<br><b>ASCII</b>: The ASCII values of the characters entered form the\n"
"key. Enter 5 characters for 64-bit keys, up to 13\n"
"characters for 128-bit keys, up to 16 characters for 156-bit keys, and\n"
"up to 29 characters for 256-bit keys.\n"
"<br><b>Hexadecimal</b>: Enter the hex codes of the key, directly. Enter\n"
"10 hex digits for 64-bit keys, 26 digits for 128-bit keys, 32 digits\n"
"for 156-bit keys, and 58 digits for 256-bit keys. You can\n"
"use hyphens <tt>-</tt> to separate pairs or groups of digits, for example,\n"
"<tt>0a5f-41e6-48</tt>.\n"
"</p> \n"
msgstr ""
-"<p>Vælg mellem tre <b>nøgleangivelsestyper</b> for din nøgle.\n"
-"<br><b>Adgangsfrase</b>: Nøglen genereres fra frasen som angives.\n"
-"<br><b>ASCII</b>: ASCII-værdien for tegnene, som angives, danner nøglen.\n"
-"Angiv 5 tegn for 64-bit nøgler, op til 13 tegn for 128-bit nøgler,\n"
-"op til 16 tegn for 156-bit nøgler og op til 29 tegn for 256-bit nøgler.\n"
-"<br><b>Hexadecimal</b>: Angiv nøglens hexadecimale kode direkte. Angiv\n"
-"10 hexadecimale cifre for 64-bit nøgler, 26 cifre for 128-bit
nøgler, 32 cifre\n"
-"for 156-bit nøgler og 58 cifre for 256-bit nøgler. Du kan bruge\n"
-"bindestreger <tt>-</tt> til at adskille par eller grupper af cifre,
for eksempel\n"
-"<tt>0a5f-41e6-48</tt>.\n"
+"<p>Vælg mellem tre typer <b>nøgle-input</b> for din nøgle.\n"
+"<br><b>Adgangsfrase</b>: Nøglen genereres ud fra den frase, der indtastes.\n"
+"<br><b>ASCII</b>: ASCII-værdien for de tegn, der indtastes, danner nøglen.\n"
+"Indtast 5 tegn for 64-bit nøgler, indtil 13 tegn for 128-bit nøgler,
indtil 16 tegn\n"
+"for 156-bit nøgler og indtil 29 tegn for 256-bit nøgler.\n"
+"<br><b>Hexadecimal</b>: Indtast nøglens hexadecimale kode direkte. Angiv\n"
+"10 hexadecimale cifre for 64-bit nøgler, 26 cifre for 128-bit
nøgler, 32 cifre for\n"
+"156-bit nøgler og 58 cifre for 256-bit nøgler. Du kan bruge
bindestreger <tt>-</tt>,\n"
+"til at adskille par eller grupper af cifre, som f.eks.
<tt>0a5f-41e6-48</tt>.\n"
"</p> \n"

#. Wireless dialog help
#: src/lan/help.ycp:282
msgid ""
"<p>Set the <b>Network Name (ESSID)</b> used to identify\n"
"cells that are part of the same virtual network. All stations in a\n"
"wireless LAN need the same ESSID to communicate with each other. If\n"
"you choose the operation mode <b>Managed</b> and no <b>WPA</b>
authentication mode,\n"
"you can leave this field empty or set it to <tt>any</tt>. In this\n"
"case, your WLAN card associates with the access point with the best\n"
"signal strength.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>Indstil det <b>Netværks navn (ESSID)</b> som bliver brugt til at\n"
-"identificere celler som er del af det samme virtuelle netværk. Alle\n"
-"klienter i et trådløs LAN kræver samme ESSID for at kommuniker med\n"
-"hinanden. Hvis du vælger operationstilstanden <b>Managed</b>\n"
-"og ingen <b>WPA</b> autentifikationstilstand,kan du lade dette felt
være tomt\n"
-"eller sætte det til <tt>any</tt>. I dette tilfælde vil dit WLAN kort
associere med\n"
-"det adgangspunkt der har den bedste signalstyrke.</p>\n"
+"<p>Angiv det <b>netværksnavn (ESSID)</b>, der bruges til at identificere\n"
+"celler, som er en del af det samme virtuelle netværk. Alle klienter i et\n"
+"trådløs LAN kræver samme ESSID for at kommuniker med hinanden.\n"
+"Hvis du vælger operationstilstanden <b>Managed</b> og ingen <b>WPA</b>\n"
+"autentifikationstilstand,kan du lade dette felt være tomt, eller
sætte det til\n"
+"<tt>any</tt>. I dette tilfælde vil dit WLAN kort associere med det
adgangspunkt,\n"
+"der har den bedste signalstyrke.</p>\n"

#. Wireless dialog help
#: src/lan/help.ycp:292
msgid ""
"<p>In some networks, you need to set an <b>Authentication Mode</b>.\n"
"It depends on the protection technology used, WEP or WPA. <b>WEP</b>\n"
"(Wired Equivalent Privacy) is a system to encrypt wireless network\n"
"traffic with an optional authentication, based on the encryption\n"
"key used. In most cases where WEP is used, the <b>WEP-Open</b> mode (no\n"
"authentication at all) is fine. This does not mean that you cannot\n"
"use WEP encryption (in that case use <b>No Encryption</b>). \n"
"Some networks may require <b>WEP-Shared Key</b> authentication. \n"
"NOTE: Shared key authentication makes it easier for a\n"
"potential attacker to break into your network. Unless you have\n"
"specific needs for shared key authentication, use the <b>Open</b>\n"
"mode. Because WEP has been proven insecure, <b>WPA</b> (Wi-Fi
Protected Access)\n"
"was defined to close its security holes, but not all hardware supports\n"
"WPA. If you want to use WPA, select <b>WPA-PSK</b> or <b>WPA-EAP</b> as the\n"
"authentication mode. This is only possible in the operation mode\n"
"<b>Managed</b>.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>I nogle netværk skal du angive en <b>Autentificeringstilstand</b>.\n"
+"<p>I nogle netværk skal du angive en <b>autentifikationstilstand</b>.\n"
"Denne afhænger af den anvendte sikkerhedsteknologi, WEP eller WPA.
<b>WEP</b>\n"
"(Wired Equivalent Privacy) er et system, der krypterer trådløs
netværkstrafik,\n"
-"med en valgfri godkendelse baseret på den anvendte krypteringsnøgle.\n"
+"med en valgfri autentifikation, der baseres på den anvendte
krypteringsnøgle.\n"
"I de fleste tilfælde, hvor WEP anvendes, er tilstanden <b>Åben</b> (ingen\n"
-"godkendelse) et godt valg. Dette indebærer ikke at du ikke kan bruge\n"
+"autentifikation) et godt valg. Dette indebærer ikke at du ikke kan bruge\n"
"WEP-kryptering (brug i så fald <b>Ingen kryptering</b>). \n"
-"Nogle netværk kan kræve WEP-tilstanden <b>Delt nøgle</b>-\n"
-"godkendelse. BEMÆRK: Delt nøgle-godkendelse gør det lettere for en\n"
-"potentiel cracker at bryde ind på netværket. Hvis ikke, du har\n"
-"specielt behov for 'delt nøgle'-godkendelse, bør du bruge <b>Åben</b>\n"
-"tilstanden. Fordi WEP har vist sig at have svag sikkerhed, blev
<b>WPA</b> (Wi-Fi Protected Access)\n"
+"Nogle netværk kan kræve autentifikationstilstanden <b>WEP-Shared Key</b>\n"
+"(delt nøgle). BEMÆRK: Autentifikation med delt nøgle gør det lettere for en\n"
+"potentiel cracker at bryde ind på netværket. Hvis du ikke har
specielt behov\n"
+"for autentifikation med delt nøgle, bør du bruge tilstanden <b>Åben</b>.\n"
+"Da WEP har vist sig at være usikker, blev <b>WPA</b> (Wi-Fi
Protected Access)\n"
"indført for at fjerne sikkerhedshullerne, men ikke al hardware understøtter\n"
-"WPA. Hvis du vil bruge WPA, vælges <b>WPA-PSK</b> som\n"
-"autentificeringstilstand. Dette er kun muligt i driftstilstanden\n"
-"<b>Styret</b>.</p>\n"
+"WPA. Hvis du vil bruge WPA, vælges <b>WPA-PSK</b> som
autentifikationstilstand.\n"
+"Dette er kun muligt i driftstilstanden <b>Managed</b>.</p>\n"

#. Wireless dialog help
#: src/lan/help.ycp:311
msgid ""
"<p>To use WEP, enter the\n"
"WEP encryption key to use. It can have a key\n"
"length of 64, 128, 156, or 256 bits, but not all sizes are\n"
"supported by all devices. Of these keys, 24 bits\n"
"are dynamically generated, so you only need to enter 40 to 232 bits.</p>\n"
msgstr ""
"<p>For at bruge WEP angives den\n"
-"WEP-krypteringsnøgle, som skal bruges. Den kan have\n"
+"WEP-krypteringsnøgle, der skal bruges. Den kan have\n"
"en nøglelængde på 64 , 128 156 eller 256 bit, men ikke alle\n"
"størrelser understøttes af alle enheder. Af disse nøgler genereres\n"
"24 bit dynamisk, så du behøver kun at angive 40 til 232 bits.</p>\n"

#: src/lan/help.ycp:321
msgid ""
"<p>To use WPA-PSK (sometimes referred to as WPA Home),\n"
"enter the preshared key. This\n"
"key is used for authentication and encryption keys are generated from\n"
"it. These are not vulnerable to known attacks against WEP keys, but\n"
"dictionary attacks are still possible. Do not use a word that is\n"
"easy to guess as the passphrase.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>For at bruge WPA-PSK (somme tider refereret til som WPA-Home),\n"
-"skal du angive den forhåndstildelte nøgle. Denne\n"
-"nøgle bruges til godkendelse, og krypteringsnøglerne genereres ud fra den.\n"
+"<p>For at bruge WPA-PSK (somme tider kaldet WPA-Home)\n"
+"skal du angive den forhåndstildelte nøgle. Denne nøgle\n"
+"bruges til autentifikation, og krypteringsnøglerne genereres ud fra den.\n"
"Disse er ikke sårbare overfor kendte angreb mod WEP-nøgler, men\n"
-"'ordbogsangreb' er stadig mulig. Brug ikke ord, som er \n"
-"nemme at gætte, som adgangsfrase.</p>\n"
+"'ordbogsangreb' er stadig mulig. Brug ikke et ord, som er \n"
+"nemt at gætte, som adgangsfrase.</p>\n"

#. Wireless dialog help
#: src/lan/help.ycp:330
msgid ""
"<p>To use WPA-EAP (sometimes referred to as WPA Enterprise),\n"
"enter some additional parameters in the next dialog.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>For at anvende WPA-EAP (somme tider refereret til som WPA Enterprise),\n"
-"indtastes yderligere parametre i den næste dialogboks.</p>\n"
+"<p>For at anvende WPA-EAP (somme tider kaldet WPA Enterprise)\n"
+"indtastes nogle yderligere parametre i den næste dialogboks.</p>\n"

#. Wireless dialog help
#: src/lan/help.ycp:335
msgid ""
"<p>These values will be written to the interface configuration file\n"
"'ifcfg-*' in '/etc/sysconfig/network'. If you need additional settings,\n"
"add them manually. Refer to the file 'wireless' in the same
directory for all\n"
"available options.</p>"
msgstr ""
-"<p>Disse værdier bliver gemt i grænsefladens konfigurationsfil\n"
+"<p>Disse værdier skrives til grænsefladens konfigurationsfil\n"
"'ifcfg-*' i '/etc/sysconfig/network'. Hvis du behøver yderligere
indstillinger,\n"
"kan du tilføje dem manuelt. Der henvises til filen 'wireless' i samme mappe\n"
"for alle tilgængelige valgmuligheder.</p>"

#. TextEntry label
#: src/lan/virtual.ycp:170
msgid "Net&mask"
-msgstr "Netværks&maske"
+msgstr "Net&maske"

#. Translators: input type for a wireless key
#. radio button group label
#: src/lan/wireless.ycp:34
msgid "Key Input Type"
-msgstr "Nøgleangivelsestype"
+msgstr "Type af nøgle-input"

#
#. ComboBox item
#: src/lan/wireless.ycp:176
msgid "WEP - Shared Key"
-msgstr "WEP - Delt nøgle"
+msgstr "WEP - Shared Key"

#
#. ComboBox item
#. Abbreviation for "The interface is Managed by NetworkManager"
#: src/lan/wireless.ycp:244 src/routines/complex.ycp:398
msgid "Managed"
-msgstr "Styret"
+msgstr "Managed"

#
#. ComboBox label
#: src/lan/wireless.ycp:254
msgid "&Authentication Mode"
-msgstr "&Autentificeringstilstand"
+msgstr "&Autentifikationstilstand"

#. Popup text
#: src/lan/wireless.ycp:321
msgid "WPA authentication mode is only possible in managed operating mode."
-msgstr "WPA-autentificeringstilstand er kun muligt i 'styret' driftstilstand."
+msgstr "WPA-autentifikationstilstand er kun muligt i driftstilstanden
'Managed'."

#. Popup text
#: src/lan/wireless.ycp:389
msgid ""
"Using no encryption is a security risk.\n"
"Really continue?\n"
msgstr ""
"At undlade brug af kryptering er en sikkerhedsrisiko!\n"
-"Vil du fortsætte?\n"
+"Vil du virkelig fortsætte?\n"

#. Wireless expert dialog help 1/5
#: src/lan/wireless.ycp:442
msgid ""
"<p>Here, set additional configuration parameters\n"
"(rarely needed).</p>"
msgstr ""
-"<p>Her kan du definere flere konfigurationsparametre\n"
+"<p>Her kan du sætte yderligere konfigurationsparametre\n"
"(sjældent nødvendig).</p>"

#. Wireless expert dialog help 2/5
#: src/lan/wireless.ycp:446
msgid ""
"<p>To use your wireless LAN card in master or ad-hoc mode,\n"
"set the <b>Channel</b> the card should use here. This is not needed\n"
"for managed mode--the card will hop through the channels searching
for access\n"
"points in that case.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>Hvis du vil bruge et trådløst netværkskort i 'Master'- eller
'Ad-hoc'-tilstand,\n"
-"kan du her definere <b>kanalen</b>kortet skal bruge. Dette er ikke
nødvendigt\n"
-"for 'styret' tilstand. Kortet vil i denne tilstand søge efter
adgangspunkter\n"
+"<p>For at bruge et trådløst netværkskort i tilstanden 'Master'-
eller 'Ad-hoc',\n"
+"angives her den <b>kanal</b>, som kortet skal bruge. Dette er ikke
nødvendigt\n"
+"for tilstanden 'Managed'. I denne tilstand søger kortet efter
adgangspunkter\n"
"ved at hoppe igennem kanalerne</p>\n"

#. Wireless expert dialog help 3/5
#: src/lan/wireless.ycp:453
msgid ""
"<p>In some rare cases, you may want to set a transmission\n"
"<b>Bit Rate</b> explicitly. The default is to go as fast as possible.</p>"
msgstr ""
-"<p>I særlige tilfælde vil du måske definere en specifik\n"
-"<b>overføringshastighed</b>. Standard er 'så hurtigt som muligt'.</p>"
+"<p>I særlige tilfælde vil du måske sætte en specifik <b>bithastighed</b>\n"
+"for transmissioner. Standard er 'så hurtigt som muligt'.</p>"

#. Wireless expert dialog help 4/5
#: src/lan/wireless.ycp:457
msgid ""
"<p>In an environment with multiple <b>Access Points</b>, you may want to\n"
"define the one to which to connect by entering its MAC address.</p>"
msgstr ""
-"<p>I et miljø med flere <b>adgangspunkter</b> vil du måske definere,\n"
-"til hvilket punkt du vil tilsluttes, ved at angive dets MAC-adresse.</p>"
+"<p>I et miljø med flere <b>adgangspunkter</b> vil du måske angive\n"
+"det punkt, du vil tilsluttes, ved at angive dets MAC-adresse.</p>"

#
#. Combobox label
#: src/lan/wireless.ycp:513
msgid "B&it Rate"
-msgstr "O&verføringshastighed"
+msgstr "B&ithastighed"

#. Wireless keys dialog help 1/3
#: src/lan/wireless.ycp:690
msgid ""
"<p>In this dialog, define your WEP keys used\n"
"to encrypt your data before it is transmitted. You can have up to
four keys,\n"
"although only one key is used to encrypt the data. This is the default key.\n"
"The other keys can be used to decrypt data. Usually you have only\n"
"one key.</p>"
msgstr ""
-"<p>I denne dialog angives dine WEP-nøgler, som skal bruges\n"
+"<p>I denne dialog angives dine WEP-nøgler, der bruges\n"
"til at kryptere dine data før de sendes. Du kan have indtil fire nøgler,\n"
-"selv om kun én nøgle anvendes til at kryptere data. Dette er
standardnøglen.\n"
+"selv om kun én nøgle anvendes til at kryptere data. Denne er
standardnøglen.\n"
"De andre nøgler kan bruges til at dekryptere data. Normalt har du kun\n"
"én nøgle.</p>"

#. Wireless keys dialog help 2/3
#: src/lan/wireless.ycp:697
msgid ""
"<p><b>Key Length</b> defines the bit length of your WEP keys.\n"
"Possible are 64 and 128 bit, sometimes also referred to as 40 and 104 bit.\n"
"Some older hardware might not be able to handle 128 bit keys, so if your\n"
"wireless LAN connection does not establish, you may need to set this\n"
"value to 64.</p>"
msgstr ""
"<p><b>Nøglelængde</b> definerer bitlængden på dine WEP-nøgler.\n"
"Mulige værdier er 64 og 128 bit, somme tider refereret til som 40 og
104 bit.\n"
-"Noget ældre hardware kan måske ikke håndtere 128 bit-nøgler, så hvis den\n"
-"trådløse netværksforbindelse ikke etableres, kan du blive nødt til at sætte\n"
-"denne værdi til 64.</p>"
+"Noget ældre hardware kan ikke håndtere 128 bit-nøgler. Du kan derfor\n"
+"blive nødt til at sætte denne værdi til 64, hvis den trådløse\n"
+"netværksforbindelse ikke etableres.</p>"

#. error popup text
#: src/lan/wireless.ycp:968
msgid ""
"Enter either the identity and password\n"
"or the client certificate."
msgstr ""
-"Indtast enten identiteten og adgangskode\n"
+"Angiv enten identitet og adgangskode\n"
"eller klientcertifikatet."

#: src/lan/wireless.ycp:993
msgid ""
"<p>WPA-EAP uses a RADIUS server to authenticate users. There\n"
"are different methods in EAP to connect to the server and\n"
"perform the authentication, namely TLS, TTLS, and PEAP.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>WPA-EAP anvender en RADIUS-server at til godkende brugere. der\n"
-"findes forskellige metoder i EAP til at tilslutte til serveren og\n"
-"udføre godkendelsen, nemlig TLS, TTLS, og PEAP.</p>\n"
+"<p>WPA-EAP anvender en RADIUS-server til at autentificere brugere.\n"
+"Der findes forskellige metoder i EAP til at tilslutte til serveren og\n"
+"udføre autentifikationen - nemlig TLS, TTLS, og PEAP.</p>\n"

#: src/lan/wireless.ycp:1007
msgid ""
"<p>For TTLS and PEAP, enter your <b>Identity</b>\n"
"and <b>Password</b> as configured on the server.\n"
"If you have special requirements to set the username used as\n"
"<b>Anonymous Identity</b>, you may set it here. This is usually not
needed.</p>\n"
msgstr ""
"<p>For TTLS og PEAP angiv din <b>Identitet</b>\n"
-"og <b>Adgangskode</b> som konfigureret på serveren.\n"
-"Hvis du har specielle ønsker, for at sætte det benyttede brugernavn som\n"
-"<b>Anonym identitet</b>, kan du sætte det her. Dette er normalt ikke
nødvendigt.</p>\n"
+"og <b>Adgangskode</b>, som konfigureret på serveren.\n"
+"Hvis du har et særligt behov for, at sætte det benyttede brugernavn som\n"
+"<b>Anonym identitet</b>, kan du gøre det her. Dette er normalt ikke
nødvendigt.</p>\n"

#: src/lan/wireless.ycp:1032
msgid ""
"<p>TLS uses a <b>Client Certificate</b> instead of a username and\n"
"password combination for authentication. It uses a public and
private key pair\n"
"to encrypt negotiation communication, therefore you will additionally need\n"
"a <b>Client Key</b> file that contains your private key and\n"
"the appropriate <b>Client Key Password</b> for that file.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>TLS anvender et <b>Klient certifikat</b> til godkendelse istedet for en\n"
-"kombination af brugernavn og adgangskode. Dette benytter et offentligt\n"
-"og privat nøglepar til kryptering forhandlingskommunikation, du behøver\n"
-"derfor en <b>Klientnøgle</b>-fil, som indeholder din private nøgle samt\n"
-"den passende <b>Klient nøgle adgangskode</b> til denne fil.</p>\n"
+"<p>TLS anvender et <b>Klientcertifikat</b> til autentifikation
istedet for en\n"
+"kombination af brugernavn og adgangskode. Det bruger et offentligt\n"
+"og privat nøglepar til kryptering af forhandlingskommunikation. Du behøver\n"
+"derfor også en <b>klientnøgle</b>-fil, som indeholder din private
nøgle samt\n"
+"den passende <b>klientnøgle-adgangskode</b> til denne fil.</p>\n"

#: src/lan/wireless.ycp:1063
msgid ""
"<p>To increase security, it is recommended to configure\n"
"a <b>Server Certificate</b>. It is used\n"
"to validate the server's authenticity.</p>\n"
msgstr ""
"<p>For at øge sikkerheden, anbefales det at konfigurere\n"
-"et <b>Servercertifikat</b>. Dette anvendes\n"
-"til at validere serverens ægthed.</p>\n"
+"et <b>servercertifikat</b>. Dette anvendes\n"
+"til at validere serverens autenticitet.</p>\n"

#: src/lan/wireless.ycp:1109
msgid ""
"If you do not know your ID and password or you do not have\n"
"any certificate or key files, contact your system administrator.\n"
msgstr ""
-"Hvis du ikke kender dit ID og din adgangskode, eller du ikke har hverken\n"
-"certifikat eller nøglefiler, skal du kontakte din systemadministrator\n"
+"Hvis du ikke kender dit ID og din adgangskode, eller du ikke har\n"
+"certifikat eller nøglefiler, skal du kontakte din systemadministrator.\n"

#. combo box label
#: src/lan/wireless.ycp:1121
msgid "&Authentication Method"
-msgstr "&Godkendelsesmetode"
+msgstr "&Autentifikationsmetode"

#: src/lan/wireless.ycp:1123
msgid ""
"<p>Here you can configure the inner authentication (also known as phase 2)\n"
"method. By default, all methods are allowed. If you want to restrict the\n"
"allowed methods or in case you have encountered difficulties regarding\n"
"authentication, choose your inner authentication method.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>Her kan du konfigurere den indre godkendelsemetode (også kendt
som fase 2).\n"
-"Som standard, er alle metoder tilladt. Hvis du ønsker at begrænse\n"
+"<p>Her kan du konfigurere den indre autentifikationsmetode (også
kendt som fase 2).\n"
+"Som standard tillades alle metoder. Hvis du ønsker at begrænse de\n"
"tilladte metoder, eller hvis du har opdaget vanskeligheder omkring\n"
-"godkendelser, skal du vælge din indre godkendelsesmetode.</p>\n"
+"autentifikationer, skal du vælge din indre autentifikationsmetode.</p>\n"

#. radio button group label
#: src/lan/wireless.ycp:1132
msgid "&PEAP Version"
-msgstr "&PEAP version"
+msgstr "&PEAP-version"

#: src/lan/wireless.ycp:1134
msgid ""
"<p>If you are using PEAP, you can also force the use of a specific PEAP\n"
"implementation (version 0 or 1). Normally this should not be necessary.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>Hvis du bruger PEAP, kan du også gennemtvinge brugen af en specifik PEAP\n"
-"implementering (Version 0 eller 1). Normalt skulle dette ikke være
nødvendigt.</p>\n"
+"<p>Hvis du bruger PEAP, kan du også gennemtvinge brugen af en
specifik PEAP-\n"
+"implementering (Version 0 eller 1). Normalt er dette ikke nødvendigt.</p>\n"

#. warning message when modem module starts up and NM is on
#: src/modem/complex.ycp:86
msgid ""
"NetworkManager is enabled. Some features, such as\n"
"multiple providers for one modem, will not work.\n"
"You may want to use kinternet instead."
msgstr ""
-"NetworkManager er aktiveret. Nogle funktioner,\n"
-"eksempelvis flere udbydere på et modem, vil derfor ikke fungere.\n"
-"Du kan dog anvende KInternet istedet."
+"NetworkManager er aktiveret. Nogle funktioner - som f.eks.\n"
+"eksempelvis flere udbydere på et modem - vil ikke fungere.\n"
+"Du kan i stedet anvende KInternet."

#
#. modems overview dialog help 1/3
#: src/modem/complex.ycp:303
msgid ""
"<P><B><BIG>Modem Overview</BIG></B><BR>\n"
"Here, get an overview of installed modems. Additionally,\n"
"edit their configuration.<BR></P>"
msgstr ""
"<P><B><BIG>Modemoversigt</BIG></B><BR>\n"
-"Her får du en oversigt over installerede modemer. Du kan\n"
-"ydermere redigere deres konfiguration.<BR></P>"
+"Her får du en oversigt over installerede modemer.\n"
+"Yderligere kan du redigere deres konfiguration.<BR></P>"

#. modems overview dialog help 2/3
#: src/modem/complex.ycp:308
msgid ""
"<P><B><BIG>Adding a Modem:</BIG></B><BR>\n"
"If you press <B>Add</B>, you can manually configure a modem.</P>\n"
msgstr ""
"<P><B><BIG>Tilføj et modem:</BIG></B><BR>\n"
-"Hvis du trykker på <B>Tilføj </B> kan du konfigurere et modem manuelt.</P>\n"
+"Hvis du trykker på <B>Tilføj </B> kan du manuelt konfigurere et modem.</P>\n"

#
#. modems overview dialog help 3/3
#: src/modem/complex.ycp:313
msgid ""
"<P><B><BIG>Editing or Deleting:</BIG></B><BR>\n"
"Choose a modem for which to change or remove the configuration.\n"
"Then press the appropriate button: <B>Edit</B> or <B>Delete</B>.</P>"
msgstr ""
-"<P><B><BIG>Redigering eller sletning:</BIG></B><BR>\n"
+"<P><B><BIG>Redigere eller slette:</BIG></B><BR>\n"
"Markér et modem, for hvilket du vil ændre eller fjerne konfigurationen.\n"
"Tryk derefter på den passende knap: <B>Redigér</B> eller <B>Slet</B>.</P>"

#
#. Modem dialog help 2/5
#: src/modem/dialogs.ycp:55
msgid ""
"<p><b>Modem Device</b> specifies to which port your modem is
connected. ttyS0,\n"
"ttyS1, etc., refer to serial ports and usually correspond to COM1,
COM2, etc.,\n"
"in DOS/Windows. ttyACM0 and ttyACM1 refer to USB ports.</p>"
msgstr ""
-"<p><b>Modemenhed</b> angiver til hvilken port modemet er forbundet. ttyS0,\n"
+"<p><b>Modemenhed</b> angiver, til hvilken port modemet er
tilsluttet. ttyS0,\n"
"ttyS1 osv. henviser til serielporte og svarer normalt til COM1, COM2 osv.\n"
"i DOS/Windows. ttyACM0 og ttyACM1 henviser til USB-porte.</p>"

#
#. Modem dialog help 3/5
#: src/modem/dialogs.ycp:60
msgid ""
"<p>If you are on a PBX, you probably need to enter a <b>Dial Prefix</b>.\n"
"Often, this is <i>9</i> or <i>0</i>.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>Hvis du er koblet til en lokalcentral (PBX), skal du
sandsynligvis angive et\n"
-"<b>Opkalds præfiks</b>. Dette er ofte <i>0</i> eller <i>9</i>.</p>\n"
+"<p>Hvis du er koblet til en lokalcentral (PBX), skal du sikkert angive et\n"
+"<b>Opkaldspræfiks</b>. Dette er ofte <i>0</i> eller <i>9</i>.</p>\n"

#
#. Modem dialog help 4/5
#: src/modem/dialogs.ycp:65
msgid ""
"<p>Choose <b>Dial Mode</b> according to your phone link. Most telephone\n"
"companies use <i>Tone Dial</i> as the <b>Dial Mode</b>. Check the
additional\n"
"check boxes to turn on your modem speaker (<i>Speaker On</i>) or for your\n"
"modem to wait until it detects a dial tone (<i>Detect Dial Tone</i>).</p>\n"
msgstr ""
"<p>Vælg <b>opkaldstilstand</b> for telefonsystemet. De fleste teleselskaber\n"
-"bruger <I>tonesignal</I> som <B>ringetilstand</B>. Markér yderligere\n"
+"bruger <I>toneopkald</I> som <b>ringetilstand</b>. Markér de yderligere\n"
"afkrydsningsbokse for at slå modemhøjttaleren til(<i>Højttaler slået
til</i>)\n"
"eller for at modemet skal vente på klartone (<i>Vent på klartone</i>).</p>\n"

#
#. Modem dialog help 5/5
#: src/modem/dialogs.ycp:72
msgid ""
"<p>Press <b>Details</b> to configure the baud rate and the modem \n"
"initialization strings.</p>"
msgstr ""
-"<p>Tryk <b>Detaljer</b> for at konfigurere overføringshastigheden og
modemets \n"
+"<p>Tryk på <b>Detaljer</b> for at konfigurere overføringshastigheden
og modemets \n"
"initialiseringsstrenge.</p>"

#. Checkbox label
#: src/modem/dialogs.ycp:132
msgid "D&etect Dial Tone"
-msgstr "Søg &efter ringetone"
+msgstr "V&ent på klartone"

#
#. Modem datails dialog help 1/2
#: src/modem/dialogs.ycp:223
msgid ""
"<p><b>Baud Rate</b> is a transmission speed that tells\n"
"how many bits per second your computer communicates with your modem.</p>\n"
msgstr ""
-"<p><b>Overførselshastighed</b> fortæller, med hvor mange bit\n"
-"per sekund din computer kommunikerer med dit modem.</p>\n"
+"<p><b>Baudrate</b> er en transmissionshastighed, der fortæller,\n"
+"med hvor mange bit/sekund din computer kommunikerer med dit modem.</p>\n"

#
#. Modem datails dialog help 2/2
#: src/modem/dialogs.ycp:228
msgid ""
"<p>All the relevant information about <b>Init Strings</b>\n"
"should be in your modem manual.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>Alt relevant information om <b>init-strenge</b>\n"
+"<p>Al relevant information om <b>init-strenge</b>\n"
"bør findes i modemets brugervejledning.</p>\n"

#
#. Combo box label
#: src/modem/dialogs.ycp:245
msgid "B&aud Rate"
-msgstr "Overførselsh&astighed"
+msgstr "B&audrate"

#: src/modules/DNS.ycp:393
msgid "Hostname will not be written to /etc/hosts"
-msgstr "Værtsmaskinenavnet vil ikke blive skrevet til /etc/hosts"
+msgstr "Værtsnavnet bliver ikke skrevet til /etc/hosts"

#. Progress stage 2/5
#. Progress stage 2/4
#: src/modules/DSL.ycp:147 src/modules/Modem.ycp:121
msgid "Read current configuration"
-msgstr "Læs gældende konfiguration"
+msgstr "Læs nuværende konfiguration"

#
#. Progress step 2/5
#. Progress step 2/4
#: src/modules/DSL.ycp:174 src/modules/Modem.ycp:143
msgid "Reading current configuration..."
-msgstr "Læser eksisterende konfiguration..."
+msgstr "Læser nuværende konfiguration..."

#: src/modules/Host.ycp:102
msgid "Saving Hostname Configuration"
-msgstr "Gemmer værtsnavnskonfigurationen"
+msgstr "Gemmer værtsnavnekonfiguration"

#
#. stage 2/5
#: src/modules/ISDN.ycp:269
msgid "Read current device configuration"
-msgstr "Læs eksisterende enhedskonfiguration"
+msgstr "Læs nuværende enhedskonfiguration"

#
#. stage 3/5
#: src/modules/ISDN.ycp:271
msgid "Read current connection setup"
-msgstr "Læs nuværende opkoblingsopsætning"
+msgstr "Læs nuværende tilslutningsopsætning"

#
#. step 3 in reading current ISDN setup
#: src/modules/ISDN.ycp:299
msgid "Reading current connection setup..."
-msgstr "Læser nuværende opkoblingsopsætning..."
+msgstr "Læser nuværende tilslutningsopsætning..."

#: src/modules/Lan.ycp:212
msgid ""
"There is a ndiswrapper configuration detected,\n"
"but the Kernel module was not modprobed.\n"
"Do you want to modprobe ndiswrapper?\n"
msgstr ""
-"Der er fundet enNdiswrapper-konfiguration,\n"
+"Der er fundet en ndiswrapper-konfiguration,\n"
"men kernemodulet blev ikke modprobet.\n"
-"Skal ndiswrapper-modulet modprobes?\n"
+"Skal ndiswrapper modprobes?\n"

#: src/modules/Lan.ycp:216
msgid ""
"ndiswrapper kernel module wasn't loaded.\n"
"Check configuration manually."
msgstr ""
-"ndiswrapper-modulet blev ikke indlæst.\n"
+"Kernemodulet 'ndiswrapper' blev ikke indlæst.\n"
"Tjek konfigurationen manuelt."

#. network mode: the interfaces are controlled by the user
#: src/modules/Lan.ycp:567
msgid "Interfaces controlled by NetworkManager"
-msgstr "Grænseflader med NetworkManager"
+msgstr "Grænseflader styret af NetworkManager"

#. ipv6 support is disabled
#: src/modules/Lan.ycp:592
msgid "Support for IPv6 protocol is disabled"
-msgstr "Understøttelse for IPv6-protokol er inaktiv"
+msgstr "Understøttelse for IPv6-protokol er deaktiveret"

# check box label
#. summary description of STARTMODE=auto
#. summary description of STARTMODE=hotplug
#. summary description of STARTMODE=auto
#. summary description of STARTMODE=hotplug
#: src/modules/LanItems.ycp:389 src/modules/LanItems.ycp:391
#: src/modules/LanItems.ycp:393 src/routines/complex.ycp:441
#: src/routines/complex.ycp:443
msgid "Started automatically at boot"
-msgstr "Startet automatisk ved boot"
+msgstr "Startet automatisk under boot"

# check box label
#. summary description of STARTMODE=ifplugd
#: src/modules/LanItems.ycp:395 src/routines/complex.ycp:445
msgid "Started automatically on cable connection"
-msgstr "Startet automatisk ved kabelforbindelse"
+msgstr "Startet automatisk ved kabeltilslutning"

#. summary description of STARTMODE=off
#: src/modules/LanItems.ycp:399 src/routines/complex.ycp:449
msgid "Will not be started at all"
-msgstr "Vil ikke blive startet overhovedet"
+msgstr "Startes ikke overhovedet"

#: src/modules/LanItems.ycp:486
msgid "<p>Unable to configure the network card because the kernel
device (eth0, wlan0) is not present. This is mostly caused by missing
firmware (for wlan devices). See dmesg output for details.</p>"
-msgstr "<p>Kan ikke konfigurere netværkskort, da kerneenheden (eth0,
wlan) ikke er tilstede. Dette skyldes normalt manglende firmware (for
wlan-enheder). Se dmesg-output for detaljer.</p>"
+msgstr "<p>Ikke i stand til at konfigurere netværkskort, da
kerneenheden (eth0, wlan) ikke er tilstede. Dette skyldes normalt
manglende firmware (for wlan-enheder). Se dmesg-output for
detaljer.</p>"

#: src/modules/LanItems.ycp:488
msgid ""
"<p>The device is not configured. Press <b>Edit</b>\n"
"to configure.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>Enheden er ikke konfigureret. Tryk <b>Redigér</b>\n"
-"for at konfigurere</p>\n"
+"<p>Enheden er ikke konfigureret. Tryk på <b>Redigér</b>\n"
+"for at konfigurere.</p>\n"

#. Summary text
#: src/modules/Provider.ycp:637
msgid "Configured Providers:"
-msgstr "Konfigurerede tjensteudbydere:"
+msgstr "Konfigurerede udbydere:"

#
#: src/modules/Proxy.ycp:125
msgid "Updating proxy configuration..."
-msgstr "Opdaterer proxykonfiguration..."
+msgstr "Opdaterer proxy-konfiguration..."

#: src/modules/Remote.ycp:137
msgid "Configuring display manager..."
-msgstr "Konfigurerer skærmhåndtering"
+msgstr "Konfigurerer skærmhåndtering..."

#
#. Label in proposal text
#: src/modules/Remote.ycp:268
msgid "Remote administration is enabled."
-msgstr "Fjernmaskine administration er aktiveret."
+msgstr "Fjernadministration er aktiveret."

#. Progress stage 2
#: src/modules/Routing.ycp:145
msgid "Write routing settings"
-msgstr "Skriv rutningsindstillingerne"
+msgstr "Skriv rutningsindstillinger"

#. item in combo box Firewall Zone
#: src/modules/SuSEFirewall4Network.ycp:64
msgid "No Zone, All Traffic Blocked"
-msgstr "Ingen zone, Al traffik blokeres"
+msgstr "Ingen zone, Al trafik blokeret"

#
#. Frame label
#: src/provider/complex.ycp:148
msgid "Providers to Configure"
-msgstr "Udbydere som skal konfigureres"
+msgstr "Udbydere der skal konfigureres"

#
#. DIALOG TEXTS
#. Connection dialog caption
#: src/provider/connection.ycp:106
msgid "Connection Parameters"
-msgstr "Opkoblingsparametre"
+msgstr "Tilslutningsparametre"

#. Connection dialog help 1/9
#: src/provider/connection.ycp:109
msgid ""
"<p><b>Dial on Demand</b> means that the Internet\n"
"connection will be established automatically when data from the Internet is\n"
"requested. To use this feature, specify at least one <i>name
server</i>. Use\n"
"this feature only if your Internet connection is inexpensive,
because there are\n"
"programs that periodically request data from the Internet.</p>"
msgstr ""
-"<p><b>Opkald på forlangende</b> betyder, at internetforbindelse etableres\n"
-"automatisk, når der er behov for data fra Internettet.\n"
+"<p><b>Opkald på forlangende</b> betyder, at internetforbindelse\n"
+"etableres automatisk, når der er behov for data fra Internettet.\n"
"For at bruge denne funktion, skal mindst én <i>navneserver</i> angives.\n"
"Benyt kun denne funktion, hvis du har en billig internetforbindelse,
da nogle\n"
"programmer jævnligt forespørger data på Internettet.</p>"

#. Connection dialog help 2/9
#: src/provider/connection.ycp:116
msgid ""
"<p>When <b>Modify DNS</b> is enabled, the <i>name server</i> will be\n"
"changed automatically when connected to the Internet.</p>"
msgstr ""
-"<p>Når <b>Ændr DNS</b> er aktiveret, ændres <i>navneserveren</i>\n"
-"automatisk ved tilslutning til internettet.</p>"
+"<p>Når <b>Ændr DNS</b> er aktiveret, bliver <i>navneserveren</i>\n"
+"automatisk ændret ved tilslutning til internettet.</p>"

#. Connection dialog help 4/9
#: src/provider/connection.ycp:125
msgid ""
"<p>If <b>Automatically Reconnect</b> is enabled, the connection will\n"
"be reestablished automatically after failure.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>Når <b>Gentilslut automatisk</b> er aktiveret, reetableres forbindelse\n"
+"<p>Når <b>Gentilslut automatisk</b> er aktiveret, reetableres tilslutningen\n"
"automatisk efter fejl.</p>\n"

#. Connection dialog help 6/9
#: src/provider/connection.ycp:139
msgid ""
"<p><b>Ignore Prompts</b> disables the detection of any prompts from
the dial-up\n"
"server. If the connection build-up is slow or does not work at all,
try this\n"
"option.</p>\n"
msgstr ""
"<p><b>Ignorér forespørgsler</b> deaktiverer registrering af
forespørgsler fra opkaldsserveren.\n"
-"Hvis tilslutning foregår langsomt eller mislykkes så prøv denne
valgmulighed.</p>\n"
+"Prøv denne valgmulighed, hvis opbygningen af tilslutningen er langsom,\n"
+"eller slet ikke fungerer.</p>\n"

#
#. Connection dialog help 7/9
#: src/provider/connection.ycp:146
msgid ""
"<p>Selecting <b>External Firewall Interface</b> activates the firewall\n"
"and sets this interface as external.\n"
"Choosing this option makes dial-up connections\n"
"to the Internet safe from external attacks.</p>"
msgstr ""
-"<p>Valg af <b>Ekstern firewall-grænseflade</b> aktiverer firewallen\n"
+"<p>Valg af <b>Ekstern firewall-grænseflade</b> aktiverer firewallen,\n"
"og sætter denne grænseflade som ekstern.\n"
"Med denne valgmulighed gør du opkaldstilslutninger\n"
"til internettet sikre mod angreb udefra.</p>"

#
#. Push button label
#: src/provider/connection.ycp:190
msgid "&Connection Details"
-msgstr "&Opkoblingsdetaljer"
+msgstr "&Tilslutningsdetaljer"

#: src/provider/connection.ycp:203
msgid "How the interface should be set up"
-msgstr "Hvordan grænsefladen skal sættes op"
+msgstr "Hvordan grænsefladen bør sættes op"

#
#. Checkbox label
#: src/provider/connection.ycp:227
msgid "&Modify DNS When Connected"
-msgstr "&Ændr DNS når tilsluttet"
+msgstr "Ændr &DNS når tilsluttet"

#: src/provider/connection.ycp:291
msgid "The primary name server is invalid."
-msgstr "Den primær navneserver er ugyldig."
+msgstr "Den primære navneserver er ugyldig."

#. IP details dialog help 1/3
#: src/provider/details.ycp:48
msgid ""
"<p>Enter the IP addresses if you received fixed\n"
"IP addresses from your provider.</p>"
msgstr ""
-"<p>Angiv IP-adresserne hvis du har fået faste\n"
+"<p>Angiv IP-adresserne, hvis du har fået faste\n"
"IP-adresser fra din udbyder.</p>"

#
#. IP details dialog help 2/3
#: src/provider/details.ycp:52
msgid ""
"<p>Check <b>Dynamic IP Address</b>\n"
"if your provider assigns one temporary address per connection. In
this case,\n"
"the outgoing address is unknown until the moment the link is established.\n"
"This is the default with most providers.</p>"
msgstr ""
-"<p>Markér <b>Dynamisk IP-adresse</b>\n"
+"<p>Markér <b>Dynamisk IP-adresse</b>,\n"
"hvis tjenesteudbyderen tildeler en midlertidig adresse per
tilslutning. I så fald er\n"
-"den udgående adresse ukendt indtil forbindelsen er etableret.\n"
+"den udgående adresse ukendt, indtil forbindelsen er etableret.\n"
"Dette er standard for de fleste udbydere.</p>"

#
#. IP details dialog help 3/3
#: src/provider/details.ycp:61
msgid ""
"<p>Check <b>Use Peer DNS</b> to change\n"
"your domain name servers after the connection is made. This replaces
your static\n"
"DNS configuration with the obtained DNS server IP addresses. Today,
almost all\n"
"providers support <b>Use Peer DNS</b>.</p>\n"
msgstr ""
"<p>Markér <b>Anvend Peer-DNS</b> for at ændre dine\n"
-"domænenavneserverne efter forbindelsen er etableret. Dette erstatter din\n"
+"domænenavneserverne, efter tilslutningen er etableret. Dette erstatter din\n"
"statiske DNS-konfiguration med de modtagede IP-adresser for DNS-serveren.\n"
-"I dag tilbyder næsten alle udbydere <b>Brug af Peer-DNS</b>.</p>\n"
+"I dag understøttes <b>brug af Peer-DNS</b> af næsten alle udbydere.</p>\n"

#. helptext text 3/3
#: src/provider/details.ycp:81
msgid ""
"If callback mode is client, the local system does the initial call then \n"
"waits for callback from the remote machine.\n"
msgstr ""
-"Hvis tilbageringningstilstand er sat til 'klient', foretager det
lokale system det\n"
+"Hvis tilbagekaldstilstand er sat til 'klient', foretager det lokale
system det\n"
"første opkald, og venter herefter på et tilbagekald fra fjernmaskinen.\n"

#. IP details dialog help 4/4
#: src/provider/details.ycp:88
msgid ""
"<p>Check <b>Default Route</b> to set the default\n"
"route for this provider. This is most likely correct unless you want
to reach\n"
"single machines or subnetworks through this provider.</p>"
msgstr ""
"<p>Markér <b>Standardrute</b> for at sætte standardruten for denne\n"
"udbyder. Dette er mest sandsynligt, med mindre du ønsker at nå\n"
-"enkeltmaskiner eller subnetværk via denne tjenesteudbyder.</p>"
+"enkeltmaskiner eller subnetværk gennem denne udbyder.</p>"

#
#. Provider summary dialog help 2/3
#: src/provider/helps.ycp:46
msgid ""
"<p><b><big>Adding a Provider:</big></b><br>\n"
"Choose a provider from the list of available providers\n"
"then press <b>Configure</b>.</p>\n"
msgstr ""
"<p><b><big>Tilføj en udbyder:</big></b><br>\n"
"Vælg en udbyder fra listen over tilgængelige udbydere\n"
-"og tryk <b>Konfigurér</b>.</p>\n"
+"og tryk på <b>Konfigurér</b>.</p>\n"

#
#. Provider summary dialog help 3/3
#: src/provider/helps.ycp:52
msgid ""
"<p><b><big>Editing or Deleting:</big></b><br>\n"
"If you press <b>Edit</b>, an additional dialog in which\n"
"to change the configuration opens.</p>\n"
msgstr ""
-"<p><b><big>Redigering eller sletning:</big></b><br>\n"
-"Hvis du trykker <b>Redigér</b>, åbnes en yderligere\n"
+"<p><b><big>Redigere eller slette:</big></b><br>\n"
+"Hvis du trykker på <b>Redigér</b>, åbnes en yderligere\n"
"dialog, hvor du kan ændre konfigurationen.</p>\n"

#
#. Provider overview dialog help 1/3
#: src/provider/helps.ycp:58
msgid ""
"<p><b><big>Provider Overview</big></b><br>\n"
"Obtain an overview of installed providers. Additionally,\n"
"edit their configurations.<br></p>\n"
msgstr ""
"<P><B><BIG>Oversigt over udbydere</BIG></B><BR>\n"
-"Hent en oversigt over installerede udbydere.\n"
-"Du kan ydermere redigere deres konfiguration.\n"
+"Hent en oversigt over installerede udbydere. Yderligere\n"
+"kan du redigere deres konfiguration.\n"
"<BR></P>\n"

#
#. Provider overview dialog help 2/3
#: src/provider/helps.ycp:64
msgid ""
"<p><b><big>Adding a Provider:</big></b><br>\n"
"Press <b>Add</b> to configure a new provider manually.</p>\n"
msgstr ""
"<P><B><BIG>Tilføje en tjenesteudbyder:</BIG></B><BR>\n"
-"Tryk <B>Tilføj</B> for at konfigurere en ny udbyder manuelt.</P>\n"
+"Tryk på <B>Tilføj</B> for manuelt at konfigurere en ny udbyder.</P>\n"

#
#. Provider overview dialog help 3/3
#: src/provider/helps.ycp:69
msgid ""
"<p><b><big>Editing or Deleting:</big></b><br>\n"
"Choose a provider to change or remove.\n"
"Then press <b>Edit</b> or <b>Delete</b> as desired.</p>\n"
msgstr ""
-"<p><b><big>Redigering eller sletning:</big></b><br>\n"
+"<p><b><big>Redigere eller slette:</big></b><br>\n"
"Vælg en udbyder, du vil ændre eller fjerne.\n"
-"Tryk derefter <b>Redigér</b> eller <b>Slet</b> efter ønske.</p>\n"
+"Tryk derefter på hhv. <b>Redigér</b> eller <b>Slet</b>.</p>\n"

#
#. Provider dialog help 3/3
#: src/provider/helps.ycp:82
msgid "<p>Use <b>New</b> to add a provider not in the list.</p>"
-msgstr "<p>Benyt <b>Ny</b> for at tilføje en udbyder, som ikke er på
listen.</p>"
+msgstr "<p>Benyt <b>Ny</b> for at tilføje en udbyder, der ikke er på
listen.</p>"

#
#. Provider dialog caption
#: src/provider/provider.ycp:194
msgid "Provider Parameters"
-msgstr "Parametre for udbyder"
+msgstr "Udbyderparametre"

#
#. Provider dialog help 1/5
#: src/provider/provider.ycp:197
msgid ""
"<p>Configure access to your Internet provider. If you have\n"
"selected your provider from the list, these values are provided.</p>\n"
msgstr ""
"<p>Konfigurér adgang til din internetudbyder: Hvis du har\n"
-"valgt en udbyder fra listen, stilles disse værdier til rådighed.</p>\n"
+"valgt din udbyder fra listen, stilles disse værdier til rådighed.</p>\n"

#
#. Provider dialog help 1.5/5
#: src/provider/provider.ycp:206
msgid ""
"<p>Enter a <b>Provider Name</b> for the provider and a <b>Phone Number</b>\n"
"to access your provider.</p>"
msgstr ""
"<p>Angiv et <b>udbydernavn</b> for udbyderen og et <b>telefonnummer</b>\n"
-"for at få adgang til din udbyder.\n"
+"for at tilgå din udbyder.\n"
"</p>"

#
#. Provider dialog help 4/5 (T-Online)
#: src/provider/provider.ycp:219
msgid ""
"<p>Enter the <b>Line ID</b>\n"
"(e.g., 00056780362), the <b>T-Online Number</b> (e.g., 870008594732),\n"
"the <b>User Code</b> (typically 0001), and the <b>Password</b>\n"
"to use as the login (ask your provider if unsure).</p>"
msgstr ""
"<p>Angiv <b>Linje-ID</b>\n"
"(f.eks. 00056780362), <b>T-Online-nummer</b> (f.eks. 870008594732),\n"
"<b>brugerkode</b> (normalt 0001) og <b>adgangskoden</b>\n"
-"til login (spørg din udbyder, hvis du er i tvivl).</p>"
+"til brug for login (spørg din udbyder, hvis du er i tvivl).</p>"

#
#. Provider dialog help 4/5 (general)
#: src/provider/provider.ycp:227
msgid ""
"<p>Enter the <b>User Name</b> and the\n"
"<b>Password</b> to use as the login (ask your provider if unsure).</p>"
msgstr ""
"<p>Angiv <b>brugernavnet</b> og\n"
-"{<b>adgangskoden</b> til login (spørg din udbyder, hvis du er i tvivl).</p>"
+"{<b>adgangskoden</b> til brug for login (spørg din udbyder, hvis du
er i tvivl).</p>"

#. Provider dialog help 4.5/5 (T-Online Business)
#: src/provider/provider.ycp:233
msgid ""
"<p>The <b>User Name</b> will be extended\n"
"with the <i>t-online-com/</i> at the start and with <i>@t-online-com.de</i>\n"
"at the end.</p>"
msgstr ""
-"<p><b>Brugernavnet</b> vil blive udvidet\n"
+"<p><b>Brugernavnet</b> bliver forlænget\n"
"med <i>t-online-com/</i> forrest og <i>@t-online-com.de</i>\n"
"bagerst.</p>"

#. #59836
#. Provider dialog help 5/5
#: src/provider/provider.ycp:239
msgid ""
"<p>Check <b>Always Ask for Password</b> to be asked for the password
every time.\n"
"Your\n"
"Internet service provider might not allow passwords to be saved on\n"
"disk. If you enter the password here, it is saved in clear text on disk\n"
"(readable by root only).\n"
"</p>\n"
msgstr ""
-"<p>Markér <b>Spørg altid efter adgangskode</b> for at blive spurgt
om adgangskoden hver gang \n"
+"<p>Markér <b>Spørg altid efter adgangskode</b> for at blive spurgt
om adgangskoden hver gang.\n"
"Din internet-udbyder tillader måske ikke at adgangskoden gemmes på\n"
-"disken. Hvis du indtaster din adgangskode her, gemmes den i
klartekst på disken\n"
-"(kun læsbar af root).\n"
+"disken. Hvis du indtaster din adgangskode her, gemmes den i klartekst\n"
+"på disken (kun læsbar af root).\n"
"</p>\n"

#
#. Frame label
#: src/provider/provider.ycp:249 src/provider/provider.ycp:308
msgid "Authorization"
-msgstr "Godkendelse"
+msgstr "Autorisation"

#. ComboBox item
#: src/provider/provider.ycp:274
msgid "Raw IP"
-msgstr "Raw IP"
+msgstr "Rå IP"

#
#. Label text
#: src/provider/provider.ycp:346
msgid "Name for Dialing:"
-msgstr "Navn for forbindelsen:"
+msgstr "Navn for opkald:"

#
#. Popup text header
#: src/provider/provider.ycp:419
msgid "Provider Information"
-msgstr "Information om udbyder"
+msgstr "Udbyderinformation"

#. Custom provider text
#: src/provider/texts.ycp:24
msgid ""
"<p>In the <b>User Name</b> field, replace the blank space\n"
"(after the <b>/</b>) with your Kamp login. Then enter your password\n"
"and click <b>Next</b>. Contact your provider if you have difficulties.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>I <b>Brugernavn</b>-feltet, erstat den tomme plads\n"
+"<p>Erstat den tomme plads i feltet <b>Brugernavn</b>\n"
"(efter <b>/</b>) med dit Kamp-brugernavn. Indtast derefter din adgangskode\n"
-"og klik <b>Næste</b>. Kontakt din udbyder, hvis du har problemer.</p>\n"
+"og tryk på <b>Næste</b>. Kontakt din udbyder, hvis du har problemer.</p>\n"

#. Custom provider text
#: src/provider/texts.ycp:33
msgid ""
"<p>In the <b>User Name</b> field, replace the blank space (before\n"
"the <b>@</b>) with your AOL login. Then enter your password and
click <b>Next</b>.\n"
"If you are a new AOL customer and want to dial up for the first
time, you need\n"
"to enter your AOL PIN number once. If you have a Windows system, you
can enter\n"
"the PIN in the AOL dial-up software. If not, call the AOL hot line
and request\n"
"the AOL staff to enter the PIN number for you.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>I <b>Brugernavn</b>-feltet, erstat den tomme plads (før\n"
-"<b>@</b>) med dit AOL-brugernavn. Indtast derefter adgangskode og
klik <b>Næste</b>.\n"
-"Hvis du er ny AOL kunde og ønsker at ringe op for første gang, skal du\n"
-"indtaste din AOL PIN-kode én gang. Hvis du har et Windows-system, finder du\n"
-"PIN-koden i AOLs opkoblingsprogram. Hvis ikke, skal du ringe til
AOLs hotline\n"
-"og bede dem lægge PIN-koden ind for dig.</p>\n"
+"<p>Erstat den tomme plads i feltet <b>Brugernavn</b> (før\n"
+"<b>@</b>) med dit AOL-brugernavn. Indtast derefter adgangskode og
tryk på <b>Næste</b>.\n"
+"Hvis du er en ny AOL-kunde, der vil ringe op for første gang, skal
du indtaste\n"
+"din AOL PIN-kode én gang. Hvis du har et Windows-system, finder du
PIN-koden\n"
+"i AOLs opkaldssoftware. Hvis ikke, skal du ringe til AOLs hotline,
og bede dem\n"
+"lægge PIN-koden ind for dig.</p>\n"

#. Custom provider text
#: src/provider/texts.ycp:45
msgid ""
"<p>In the <b>User Name</b> field, replace the blank space (after\n"
"the <b>/</b>) with your 1&1 login. Then enter your password and
click <b>Next</b>.\n"
"Contact your provider if you have difficulties.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>I <b>Brugernavn</b>-feltet, erstat den tomme plads (efter\n"
-"<b>/</b>) med dit 1&1-brugernavn. Indtast derefter adgangskode og
klik <b>Næste</b>.\n"
+"<p>Erstat den tomme plads i feltet <b>Brugernavn</b> (efter\n"
+"<b>/</b>) med dit 1&1-brugernavn. Indtast derefter adgangskode og
tryk på <b>Næste</b>.\n"
"Kontakt din udbyder, hvis du har problemer.</p>\n"

#. Custom provider text
#: src/provider/texts.ycp:54
msgid ""
"<p>Enter your password and click <b>Next</b>.\n"
"Contact your provider if you have difficulties.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>Indtast adgangskode og klik <b>Næste</b>.\n"
+"<p>Indtast adgangskode og tryk på <b>Næste</b>.\n"
"Kontakt din udbyder, hvis du har problemer.</p>\n"

#. Custom provider text
#: src/provider/texts.ycp:62
msgid ""
"<p>In the <b>User Name</b> field, replace the blank space (after\n"
"the <b>/</b>) with your T-Online Business login. Then enter your
password and\n"
"click <b>Next</b>. Contact your provider if you have difficulties.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>I <b>Brugernavn</b>-feltet, erstat den tomme plads (efter\n"
+"<p>Erstat den tomme plads i feltet <b>Brugernavn</b> (efter\n"
"<b>/</b>) med dit T-Online Business-brugernavn. Indtast derefter
adgangskode og\n"
-" klik <b>Næste</b>. Kontakt din udbyder, hvis du har problemer.</p>\n"
+"tryk på <b>Næste</b>. Kontakt din udbyder, hvis du har problemer.</p>\n"

#
#. RadioButton label
#: src/remote/dialogs.ycp:35
msgid "&Allow Remote Administration"
-msgstr "Till&ad fjernadministration"
+msgstr "&Tillad fjernadministration"

#
#. RadioButton label
#: src/remote/dialogs.ycp:37
msgid "&Do Not Allow Remote Administration"
-msgstr "Tillad ikke fjerna&dministration"
+msgstr "Tillad &ikke fjernadministration"

#: src/remote/dialogs.ycp:51
#, ycp-format
msgid ""
"<p><b><big>Remote Administration Settings</big></b></p>\n"
"<p>If this feature is enabled, you can\n"
"administer this machine remotely from another machine. Use a VNC\n"
"client, such as krdc (connect to <tt>&lt;hostname&gt;:%1</tt>), or\n"
"a Java-capable Web browser (connect to
<tt>http://&lt;hostname&gt;:%2/</tt>).\n"
"This form of remote administration is less secure than using SSH.</p>\n"
msgstr ""
"<p><b><big>Indstillinger for fjernadministration</big></b></p>\n"
"<p>Hvis denne funktion er aktiveret, kan du administrere denne maskine\n"
"eksternt fra en anden maskine. Brug en VNC-klient, som krdc\n"
-"(forbind til <tt>&lt;værtsnavn&gt;:%1</tt>), eller en webbrowser med Java \n"
-"(forbind til <tt>http://&lt;værtsnavn&gt;:%2/</tt>).\n"
+"(tilslut til <tt>&lt;værtsnavn&gt;:%1</tt>), eller en webbrowser med Java \n"
+"(tilslut til <tt>http://&lt;værtsnavn&gt;:%2/</tt>).\n"
"Denne form for fjernadministration er mindre sikker end brug af SSH.</p>\n"

#
#. Device type label
#: src/routines/complex.ycp:208 src/routines/complex.ycp:212
msgid "PCMCIA ISDN Connection"
-msgstr "PCMCIA ISDN-forbindelse"
+msgstr "PCMCIA ISDN-tilslutning"

#
#. Device type label
#: src/routines/complex.ycp:210 src/routines/complex.ycp:214
msgid "USB ISDN Connection"
-msgstr "USB ISDN-forbindelse"
+msgstr "USB ISDN-tilslutning"

#. Network card status (%1 is address, %2 is address)
#: src/routines/complex.ycp:359
#, ycp-format
msgid "Configured with address %1 (remote %2)"
-msgstr "Konfigureret med adressen %1 (fjernsystem %2)"
+msgstr "Konfigureret med adressen %1 (ekstern %2)"

#. Network card status (%1 is device, %2 is address, %3 is address)
#: src/routines/complex.ycp:380
#, ycp-format
msgid "Configured as %1 with address %2 (remote %3)"
-msgstr "Konfigureret som %1 med adressen %2 (fjernsystem %3)"
+msgstr "Konfigureret som %1 med adressen %2 (ekstern %3)"

#: src/routines/complex.ycp:592
msgid "<p>The device is not configured. Press <b>Configure</b> for
configuration.</p>"
-msgstr "<p>Enheden er ikke konfigureret. Tryk <b>Konfigurér</b> for
at konfigurere</p>"
+msgstr "<p>Enheden er ikke konfigureret. Tryk på <b>Konfigurér</b>
for at konfigurere</p>"

#. Popup text
#: src/routines/routines.ycp:148
msgid ""
"The required packages are not installed.\n"
"The configuration will be aborted.\n"
"\n"
"Try again?\n"
msgstr ""
-"Nødvendige pakker er ikke installeret.\n"
-"Konfigurationen vil blive afsluttet.\n"
+"De krævede pakker er ikke installeret.\n"
+"Konfigurationen vil blive afbrudt.\n"
"\n"
"Vil du forsøge igen?\n"

#. Combo box option for Device Activation
#: src/routines/widgets.ycp:99
msgid "At Boot Time"
-msgstr "Ved boot"
+msgstr "Under boot"

#. Combo box option for Device Activation
#. DO NOT TRANSLATE NetworkManager, it is a program name
#: src/routines/widgets.ycp:109
msgid "By NetworkManager"
-msgstr "Med NetworkManager"
+msgstr "Af NetworkManager"

#. help text for Device Activation
#. DO NOT TRANSLATE NetworkManager, it is a program name
#: src/routines/widgets.ycp:112
msgid ""
"<b>By NetworkManager</b>: a desktop applet\n"
"controls the interface. There is no need to set it up in YaST."
msgstr ""
-"<b>Med NetworkManager</b>: En skrivebordsapplet\n"
-"styrer grænsefladen. Der er ingen grund til at sætte det op i YaST."
+"<b>Af NetworkManager</b>: En skrivebordsapplet\n"
+"styrer grænsefladen. Det er ikke nødvendigt, at sætte det op i YaST."

#. help text for Device Activation
#: src/routines/widgets.ycp:119
msgid ""
"<p>Press <b>Manually</b> tocontrol the interface manually\n"
"via ifup or KInternet (See <b>User Controlled</b> below).\n"
msgstr ""
-"<p>Tryk <b>Manuelt</b> for at kontrollere grænsefladen manuelt\n"
+"<p>Tryk <b>Manuelt</b> for at styre grænsefladen manuelt\n"
"via 'ifup' eller 'KInternet' (se <b>Brugerstyret</b> nedenfor).\n"

#
#. Combo box option for Device Activation
#: src/routines/widgets.ycp:125
msgid "On Cable Connection"
-msgstr "Ved kabelforbindelse"
+msgstr "Ved kabeltilslutning"

#. help text for Device Activation
#: src/routines/widgets.ycp:127
msgid ""
"<b>On Cable Connection</b>:\n"
"The interface is watched for whether there is a physical\n"
"network connection. That means either the cable is connected or the\n"
"wireless interface can connect to an access point.\n"
msgstr ""
-"<b>Ved kabelforbindelse</b>:\n"
+"<b>Ved kabeltilslutning</b>:\n"
"Grænsefladen overvåges for om der findes en fysisk\n"
-" netværksforbindelse. Det betyder at enten er kablet forbundet, eller\n"
-"den trådløse grænseflade kan forbinde til et adgangspunkt.\n"
+"netværkstilslutning. Det betyder, at enten er kablet tilsluttet, eller\n"
+"den trådløse grænseflade kan sluttes til et adgangspunkt.\n"

#. help text for Device Activation
#: src/routines/widgets.ycp:137
msgid ""
"With <b>On Hotplug</b>,\n"
"the interface is set up as soon as it is available. This is\n"
"nearly the same as 'At Boot Time', but does not result in an error at\n"
"boot time if the interface is not present.\n"
msgstr ""
"Med <b>Ved Hotplug</b>,\n"
-"indstilles grænsefladen så snart den er tilgængelig. Dette\n"
-"er næsten det samme som 'Ved boot',men resulterer ikke i en fejl\n"
-"under boot hvis grænsefladen ikke findes.\n"
+"indstilles grænsefladen, så snart den er tilgængelig. Dette\n"
+"er næsten det samme som 'under boot', men resulterer ikke i en fejl\n"
+"under opstarten, hvis grænsefladen ikke findes.\n"

#. help text for Device Activation
#: src/routines/widgets.ycp:156
msgid ""
"Using <b>On NFSroot</b> is nearly like 'auto'. But interfaces with
this startmode will never\n"
"be shut down via 'rcnetwork stop'. 'ifdown <iface>' still works.\n"
"Use this when you have a nfs or iscsi root filesystem.\n"
msgstr ""
-"Brug af <b>Ved NFSrod</b> er næsten som 'auto'. Men grænseflader med
denne starttilstand\n"
-"vil aldrig blive lukket ned via 'rcnetwork stop'. 'ifdown <iface>'
virker stadig.\n"
+"Brug af <b>Ved NFSroot</b> er næsten som 'auto'. Men grænseflader
med denne starttilstand\n"
+"bliver aldrig lukket ned via 'rcnetwork stop'. 'ifdown <iface>'
virker stadig.\n"
"Anvend dette når du har et nfs eller iscsi rodfilesystem.\n"

#. Device activation main help. The individual parts will be
#. substituted as %1
#: src/routines/widgets.ycp:172
#, ycp-format
msgid ""
"<p><b><big>Device Activation</big></b></p> \n"
"<p>Choose when to bring up the network interface.<b>At Boot Time</b>
activates it during system boot, \n"
"<b>Never</b> does not start the device.\n"
"%1</p>\n"
msgstr ""
"<p><b><big>Enhedsaktivering</big></b></p>\n"
-"<p>Vælg hvornår, netværksgrænsefladen skal bringes op. <b>Under
boot</b> aktiverer det under system-boot.\n"
+"<p>Vælg hvornår netværksgrænsefladen skal bringes op. <b>Under
boot</b> aktiverer det under system-boot.\n"
"<b>Aldrig</b> starter ikke enheden.\n"
"%1</p>\n"

#: src/services/dns.ycp:150 src/services/dns.ycp:165
msgid "No interface with dhcp"
-msgstr "Ingen Ingen grænseflade med DHCP"
+msgstr "Ingen grænseflade med DHCP"

#. Popup::Error text
#: src/services/dns.ycp:234
#, ycp-format
msgid "The search list can have at most %1 domains."
-msgstr "Søgelisten kan maksimalt indeholde %1 domæner."
+msgstr "Søgelisten må maksimalt indeholde %1 domæner."

#. Popup::Error text
#: src/services/dns.ycp:239
#, ycp-format
msgid "The search list can have at most %1 characters."
-msgstr "Søgelisten kan maksimalt indeholde %1 tegn."
+msgstr "Søgelisten må maksimalt indeholde %1 tegn."

#. help
#: src/services/dns.ycp:316
msgid "<p>Enter the name for this computer and the DNS domain that it
belongs to.</p>"
-msgstr "<p>Indtast navnet for denne computer og det DNS-domæne som
den tilhører.</p> "
+msgstr "<p>Indtast navnet for denne computer, og DNS-domænet den
tilhører.</p> "

#: src/services/dns.ycp:335
msgid "<p>The domain is especially important if this computer is a
mail server.</p>"
-msgstr "<p>Domænet er specielt vigtigt hvis denne computer er en
mailserver.</p>"
+msgstr "<p>Domænet er specielt vigtigt, hvis denne computer er en
mailserver.</p>"

#: src/services/dns.ycp:350
msgid "&Change Hostname via DHCP"
-msgstr "&Ændr værtsnavn via DHCP"
+msgstr "Ændr værtsnavn via &DHCP"

#
#: src/services/dns.ycp:368
msgid "&Change /etc/resolv.conf manually"
-msgstr "&Ændr /etc/resolv.conf manuelt"
+msgstr "Ændr /etc/resolv.conf &manuelt"

#. Hosts dialog help 2/2
#: src/services/host.ycp:67
msgid ""
"<p>Enter a host <b>IP Address</b>, a <b>Hostname</b>, and optional\n"
"<b>Host Aliases</b>, separated by spaces.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>Angiv en værts <b>IP-adresse</b>, et <b>Værtsnavn</b> og eventuelle\n"
-"<b>Værtsaliaser</b>, adskilt af mellemrum.</p>\n"
+"<p>Angiv en værts-<b>IP-adresse</b>, et <b>værtsnavn</b> og eventuelle\n"
+"<b>værtsaliaser</b>, adskilt af mellemrum.</p>\n"

#. Error message,
#. %1 is a string "HTTP", "HTTPS" or "FTP"
#. %2 is an error string such as "HTTP/1.0 403 Forbidden"
#: src/services/proxy.ycp:175
#, ycp-format
msgid ""
"An error occurred during the %1 proxy test.\n"
"Proxy return code: %2.\n"
msgstr ""
"Der opstod en fejl under %1 proxy-testen.\n"
-"Proxy returkode: %2.\n"
+"Proxy-fejlkode: %2.\n"

#. Unknown return code,
#. %1 is the string HTTP, "HTTPS" or FTP,
#. %2 is an error string such as "HTTP/1.0 403 Forbidden"
#: src/services/proxy.ycp:184
#, ycp-format
msgid ""
"An unknown error occurred during the %1 proxy test.\n"
"Proxy return code: %2.\n"
msgstr ""
"Der opstod en ukendt fejl under %1 proxy -testen.\n"
-"Proxy returkode: %2.\n"
+"Proxy fejlkode: %2.\n"

#. Proxy dialog help 1/8
#: src/services/proxy.ycp:289
msgid ""
"<p>Configure your Internet proxy (caching) settings here.</p>\n"
"<p><b>Note:</b> In some cases you may need to relogin for the
settings to take effect</p>"
msgstr ""
-"<p>Konfigurér dine internet proxy- (mellemlagrings-) indstillinger her.</p>\n"
+"<p>Konfigurér dine internet proxy- (cachings-) indstillinger her.</p>\n"
"<p><b>Bemærk:</b> Nogle gange skal du logge ud og ind, før
ændringerne træder i kraft.</p>"

#. Proxy dialog help 5/8
#: src/services/proxy.ycp:312
msgid ""
"<p>If you have the <b>Use the Same Proxy for All Protocols</b>
option checked, it is\n"
"enough to fill in the HTTP proxy URL. It will be used for all protocols\n"
"(HTTP, HTTPS and FTP).\n"
msgstr ""
-"<p>Hvis du har valgmuligheden <b>Anvend samme proxy til alle
protokoller</b> markeret,\n"
+"<p>Hvis du har markeret valgmuligheden <b>Anvend samme proxy til
alle protokoller</b>,\n"
"er det nok at indtaste HTTP proxy-URL. Den anvendes til alle protokoller\n"
"(HTTP, HTTPS og FTP).\n"

#. Proxy dialog help 6/8
#: src/services/proxy.ycp:318
#, ycp-format
msgid ""
"<p><b>No Proxy Domains</b> is a comma-separated list of domains\n"
"for which the requests should be made directly without caching,\n"
"for example, <i>%1</i>.</p>\n"
msgstr ""
"<p><b>Domæner uden proxy</b> er en komma-separeret liste over\n"
-"domæner, hvor der forespørges direkte uden mellemlagring,\n"
+"domæner, hvor der forespørges direkte uden caching,\n"
"f.eks.,<i>%1</i>.</p>\n"

#. Proxy dialog help 7/8
#: src/services/proxy.ycp:325
msgid ""
"<p>If you are using a proxy server with authorization, enter\n"
"the <b>Proxy User Name</b> and <b>Proxy Password</b>. A valid username\n"
"consists of printable ASCII characters (except for quotation marks)
only.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>Hvis du bruger en proxy-server som kræver autentificering, angiv\n"
+"<p>Hvis du bruger en proxy-server som kræver autorisation, angives\n"
"<b>Proxy-brugernavn</b> og <b>Proxy-adgangskode</b>. Et gyldigt brugernavn\n"
-"består udelukkende af ikke-grafiske ASCII-tegn (undtagen
anførselstegn).</p>\n"
+"består kun af printbare ASCII-tegn (undtagen anførselstegn).</p>\n"

#. Text entry label
#. domains without proxying
#: src/services/proxy.ycp:362
msgid "No Proxy &Domains"
-msgstr "&Domæner uden proxy-server"
+msgstr "&Domæner uden proxy"

#: src/services/proxy.ycp:366
msgid "Proxy Authentication"
-msgstr "Proxy-autentificering"
+msgstr "Proxy-autentifikation"

#
#: src/services/proxy.ycp:369
msgid "Proxy &User Name"
-msgstr "&Brugernavn til proxy-server"
+msgstr "Proxy-&brugernavn"

#
#. Password entry label
#: src/services/proxy.ycp:372
msgid "Proxy &Password"
-msgstr "&Proxy-adgangskode"
+msgstr "Proxy-&adgangskode"

#. Popup error text - http, https and ftp proxy URLs are blank
#: src/services/proxy.ycp:472
msgid ""
"Proxy is enabled, but no proxy URL has been specified.\n"
"Really use these settings?"
msgstr ""
-"Proxy er aktiveret, men ingen proxy-URL blevet angivet.\n"
+"Proxy er aktiveret, men ingen proxy-URL blev angivet.\n"
"Vil du virkelig anvende disse indstillinger?"

#
#. Popup::Error text
#: src/services/proxy.ycp:480
msgid "You cannot enter a password and leave the user name empty."
-msgstr "Du kan ikke angive en adgangskode og efterlade brugernavnet tomt."
+msgstr "Du kan ikke angive en adgangskode, og efterlade brugernavnet tomt."

#
#. Popup::Error text
#: src/services/proxy.ycp:487
msgid "HTTP proxy URL is invalid."
-msgstr "HTTP proxy URL er ugyldig."
+msgstr "HTTP proxy-URL er ugyldig."

#. Popup::Error text
#: src/services/proxy.ycp:494
msgid "HTTP proxy URL must contain a scheme specification (http)."
-msgstr "HTTP proxy URL skal indeholde en skemaspecifikation (http)."
+msgstr "HTTP proxy-URL skal indeholde en skemaspecifikation (http)."

#. Popup::Error text
#: src/services/proxy.ycp:509
msgid "The HTTPS proxy URL must contain a scheme specification (http)."
-msgstr "HTTPS proxy URL skal indeholde en skemaspecifikation (http)."
+msgstr "HTTPS proxy-URL skal indeholde en skemaspecifikation (http)."

#
#. Popup::Error text
#: src/services/proxy.ycp:517
msgid "FTP proxy URL is invalid."
-msgstr "FTP proxy URL er ugyldig."
+msgstr "FTP proxy-URL er ugyldig."

#. Popup::Error text
#: src/services/proxy.ycp:524
msgid "FTP proxy URL must contain a scheme specification (http)."
-msgstr "FTP proxy URL skal indeholde en skemaspecifikation (http)."
+msgstr "FTP proxy-URL skal indeholde en skemaspecifikation (http)."

#: src/services/routing.ycp:346
msgid "Routing"
-msgstr "Ruting"
+msgstr "Rutning"

===============================================================================
Diff created and cleaned up
---------------------------
Total number of messages minus fake ones equals total number of real messages.
314 - 0 = 314

Messages that did not need clean up: Changed: 314
: Fyzzy : 0
Messages that was cleaned up : Changed: 0
: Fyzzy : 0
: ---------------------------------
Total : 314
===============================================================================
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: opensuse-da+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-da+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
References