Mailinglist Archive: opensuse-da (97 mails)

< Previous Next >
Re: [opensuse-da] Korrektur - diverse "færdige"
  • From: Martin Schlander <suse@xxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 30 Apr 2008 16:14:55 +0200
  • Message-id: <200804301614.55499.suse@xxxxxxxxxx>
Så dukkede der som sædvanligt lige nogle nye strenge op som havde forputtet
sig, jvf. Karls mail. Vi er hermed tilbage på 100% (minus release notes).


COUNTRY.DA.PO
---------------------------
#. help text for set time dialog
#: timezone/src/dialogs.ycp:64
-#, fuzzy
msgid "<p>The current system time and date are displayed. Change them to the
correct values manually, or use Network Time Protocol (NTP).</p>"
-msgstr "<p>Nuværende systemtid og -dato vises. Ret dem til korrekte værdier
manuelt eller vælg en NTP-server til at tilpasse din tid automatisk. Brug
<b>Konfigurér</b> for at køre NTP-klient-konfigurationen.</p>"
+msgstr "<p>Nuværende systemtid og -dato vises. Ret dem til korrekte værdier
manuelt eller brug Network Time Protocol (NTP).</p>"

#. help text, cont.
#: timezone/src/dialogs.ycp:67
msgid "<p>Press <b>Synchronize Now</b>, to get your system time set correctly
using selected NTP server. If you want to make use of NTP permanently, enable
<b>Save NTP Configuration</b>.</p>"
-msgstr ""
+msgstr "<p>Tryk <b>Synkronisér nu</b> for at få din systemtid sat korrekt i
henhold til den valgte NTP-server. Hvis du ønsker at gøre brug af NTP
permanent, så aktivér <b>Gem NTP-konfiguration</b>.</p>"

#. help text, cont.
#: timezone/src/dialogs.ycp:70
msgid "<p>With the <b>Configure</b> button, open the advanced NTP
configuration. Press <b>Accept</b> to save your changes.</p>"
-msgstr ""
+msgstr "<p>Med knappen <b>Konfigurér</b> åbnes avanceret konfiguration af
NTP. Tryk <b>Acceptér</b> for at gemme dine ændringer.</p>"

#. help text, cont.
#: timezone/src/dialogs.ycp:73
-#, fuzzy
msgid "<p>Synchronization with the NTP server can be done only when the
network is configured.</p>"
-msgstr "<p>Tryk <b>Acceptér</b> for at gemme ændringerne. Synkronisering med
NTP-server kan kun gøres når netværket er konfigureret.</p>"
+msgstr "<p>Synkronisering med NTP-server kan kun udføres når netværket er
konfigureret.</p>"


NCURSES-PKG.DA.PO
--------------------------------------
#
#. the label of language table
#: src/NCPkgStrings.cc:948
msgid "Available Repositories"
-msgstr "Tilgængelige software-kilder"
+msgstr "Tilgængelige softwarekilder"

#. A label for a list of YOU Patches - keep it short - max 25 chars!
#. (the list shows all patches which can be installed)
#. static const string value = _( "Installable Patches" );
#. static const string value = _( "Relevant Patches" );
#: src/NCPkgStrings.cc:958
-#, fuzzy
msgid "Needed Patches"
-msgstr "Installerede rettelser"
+msgstr "Manglende rettelser"

#. A label for a list of YOU Patches - keep it short - max. 25 chars!
#. (the list shows all patches which are already installed)
#. static const string value = _( "Installed Patches" );
#. static const string value = _( "Unneeded Patches" );
#: src/NCPkgStrings.cc:968
-#, fuzzy
msgid "Satisfied Patches"
msgstr "Installerede rettelser"

#. menu items of the filter menu for patches - keep them short
#. and use unique hotkeys from begin: to end:
#. begin:
#: src/NCPkgMenuFilter.cc:44
-#, fuzzy
msgid "&Needed Patches"
-msgstr "Inst&allerede rettelser"
+msgstr "Ma&nglende rettelser"

#. _( "Re&levant Patches")
#: src/NCPkgMenuFilter.cc:46
-#, fuzzy
msgid "&Satisfied Patches"
-msgstr "Installerede rettelser"
+msgstr "In&stallerede rettelser"

#: src/NCPkgMenuFilter.cc:47
-#, fuzzy
msgid "&Unneeded Patches"
-msgstr "Rettelser fra online opdatering"
+msgstr "&Unødvendige rettelser"


ONLINE-UPDATE.DA.PO
-----------------------------------
#. continue/cancel message
#: src/online_update.ycp:93
-#, fuzzy
msgid ""
"No active update repository available.\n"
"Exit Online Update now?\n"
msgstr ""
"Ingen aktiv opdateringskilde er tilgængelig.\n"
-"Afbryd <b>online opdatering</b> nu?\n"
+"Afbryd online opdatering nu?\n"

#. continue/cancel popup
#: src/online_update_select.ycp:122
msgid ""
"There are patches for package management available requiring restart of
YaST.\n"
"They should be installed first and all other patches after the restart.\n"
"\n"
"You selected some other patches to be installed now.\n"
"\n"
"Continue with installing your selection?"
msgstr ""
+"Der er rettelser til pakkehåndteringen tilgængelige, som kræver genstart af
YaST.\n"
+"De bør installeres først, og alle andre rettelser efter genstarten.\n"
+"\n"
+"Du valgte nogle andre rettelser til at blive installeret nu.\n"
+"\n"
+"Fortsæt med at installere dit udvalg?"


PACKAGER.DA.PO
-----------------------------

#. Error message:
#. %1 = package name (may include complete RPM file name)
#. %2 = error message
#: src/clients/sw_single.ycp:167
#, ycp-format
msgid ""
"Package %1 could not be installed.\n"
"\n"
"Details:\n"
"%2\n"
msgstr ""
+"Pakken %1 kunne ikke installeres.\n"
+"\n"
+"Detaljer:\n"
+"%2\n"

#. TRANSLATORS: Dialog label
#: src/modules/DefaultDesktop.ycp:29
-#, fuzzy
msgid "GNOME"
-msgstr "&GNOME"
+msgstr "GNOME"

#: src/modules/DefaultDesktop.ycp:32
msgid ""
"GNOME 2.22 is the latest desktop from the GNOME Project.\n"
"It combines stability and maturity with incremental innovations."
msgstr ""
+"GNOME 2.22 er det seneste skrivebordsmiljø fra GNOME-projektet.\n"
+"Det forenter stabilitet og modenhed med inkrementelle innovationer."

#. TRANSLATORS: Dialog label
#: src/modules/DefaultDesktop.ycp:43
msgid "KDE 4.0"
-msgstr ""
+msgstr "KDE 4.0"

#: src/modules/DefaultDesktop.ycp:46
msgid ""
"KDE 4.0 is the most recent evolution of KDE. It comes with many\n"
"new KDE technologies, but it is less mature than the other desktops."
msgstr ""
+"KDE 4.0 er den seneste udvikling indenfor KDE. Det indeholder mange\n"
+"nye KDE-teknologier, men det er mindre modent end de andre
skrivebordsmiljøer."

#. TRANSLATORS: Dialog label
#: src/modules/DefaultDesktop.ycp:57
msgid "KDE 3.5"
-msgstr ""
+msgstr "KDE 3.5"

#: src/modules/DefaultDesktop.ycp:60
msgid ""
"KDE 3.5 is the previous generation of the K Desktop Environment.\n"
"It is mature and stable."
msgstr ""
+"KDE 3.5 er den forrige generation af skrivebordsmiljøet K Desktop
Environment.\n"
+"Det er modent og stabilt."


PRODUCT-CREATOR.DA.PO
-----------------------------------------
#. combo box label
#: src/kiwi_dialogs.ycp:177
-#, fuzzy
msgid "Packages for Image"
-msgstr "Pakkekilde"
+msgstr "Pakker til imagefil"

#
#. combo box label
#: src/kiwi_dialogs.ycp:183
-#, fuzzy
msgid "Xen Specific Packages"
-msgstr "Specielt for Xen"
+msgstr "Xen-specifikke pakker"

#. combo box label
#: src/kiwi_dialogs.ycp:186
msgid "Testing"
-msgstr ""
+msgstr "Tester"

#. combo box label
#: src/kiwi_dialogs.ycp:189
-#, fuzzy
msgid "Packages to Delete"
-msgstr "Pakker &der skal slettes"
+msgstr "Pakker der skal slettes"


INSTALLATION.DA.PO
--------------------------------
#. TRANSLATORS: Installation overview
#. IMPORTANT: Please, do not change the HTML link <a href="...">...</a>, only
visible text
#: src/clients/deploying_proposal.ycp:36
#, ycp-format
msgid "Installation from images is enabled (<a href=\"%1\">disable</a>)"
-msgstr ""
+msgstr "Installation fra imagefiler er aktiveret (<a
href=\"%1\">deaktivér</a>)"

#. TRANSLATORS: Installation overview
#. IMPORTANT: Please, do not change the HTML link <a href="...">...</a>, only
visible text
#: src/clients/deploying_proposal.ycp:43
#, ycp-format
msgid "Installation from images is disabled (<a href=\"%1\">enable</a>)"
-msgstr ""
+msgstr "Installation fra imagefiler er deaktiveret (<a
href=\"%1\">aktivér</a>)"

#. TRANSLATORS: help text
#: src/clients/deploying_proposal.ycp:80
msgid ""
"<p><b>Installation from Images</b> is used to speed the installation up.\n"
"Images contain compressed snapshots of installed system matching your
selection\n"
"of patterns. The rest of packages which are not in images will be installed
from\n"
"packages the standard way.</p>"
msgstr ""
+"<p><b>Installation fra imagefiler</b> bruges til at gøre installationen
hurtigere.\n"
+"Imagefiler indeholder komprimerede snapshot af det installerede system, som
matcher dit valg\n"
+"af mønstre. Resten af pakkerne, som ikke er i imagefiler, vil blive
installeret fra\n"
+"pakker på den normale måde.</p>"

#. TRANSLATORS: help text
#: src/clients/deploying_proposal.ycp:85
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>Installation from images is disabled by default if the current\n"
"pattern selection does not fit any set of images.</p>"
-msgstr "<p>Installationprocessen er ved at gemme det brugerdefinerede
pakkeudvalg</p>"
+msgstr ""
+"<p>Installation fra imagefiler deaktiveres som standard hvis det aktuelle\n"
+"valg af mønstre ikke passer med noget sæt af imagefiler.</p>"

#: src/clients/deploying_proposal.ycp:91
#, ycp-format
msgid "Error: Images should not be used for mode: %1"
-msgstr ""
+msgstr "Fejl: Imagefiler bør ikke bruges til tilstanden: %1"

#: src/clients/deploying_proposal.ycp:116
msgid ""
"Unable to enable installation from images.\n"
"\n"
"Currently selected patterns do not fit the images\n"
"stored on installation media."
msgstr ""
+"Kan ikke aktivere installation fra imagefiler.\n"
+"\n"
+"De aktuelt valgte mønstre passer ikke med imagefilerne\n"
+"som er gemt på installationsmediet."

#. this is a menu entry
#: src/clients/deploying_proposal.ycp:131
-#, fuzzy
msgid "Installation from &Images"
-msgstr "Installation fra imagefiler"
+msgstr "Installation fra &imagefiler"

#: src/clients/inst_automatic_configuration.ycp:234
-#, fuzzy
msgid "Preparing configuration..."
-msgstr "Forbereder første systemkonfiguration..."
+msgstr "Forbereder konfiguration..."

#: src/clients/inst_automatic_configuration.ycp:242
-#, fuzzy
msgid "Creating automatic configuration..."
-msgstr "Skriver automatisk konfiguration..."
+msgstr "Opretter automatisk konfiguration..."

#. twice more steps
#: src/clients/inst_deploy_image.ycp:104
src/clients/inst_deploy_image.ycp:200
-#, fuzzy
msgid "Deploying mages..."
msgstr "Implementerer imagefiler..."

#: src/clients/inst_deploy_image.ycp:120
-#, fuzzy, ycp-format
+#, ycp-format
msgid "Downloading image %1 at speed %2/s"
-msgstr "Downloader imagefil med %1/s"
+msgstr "Downloader imagefilen %1 med %2/s"

#: src/clients/inst_deploy_image.ycp:172
-#, fuzzy, ycp-format
+#, ycp-format
msgid "Deploying image %1..."
-msgstr "Implementerer imagefil..."
+msgstr "Implementerer imagefilen %1..."

#. help text for installation method
#: src/clients/inst_mode.ycp:220
msgid ""
"<p>\n"
"Select <b>Use Automatic Configuration</b> to let the installation program\n"
"configure your network and hardware automatically. Otherwise you will\n"
"be offered a configuration proposal with possibility to tune all the\n"
"settings manually. Unexperienced users had better use automatic\n"
"configuration.</p>"
msgstr ""
+"<p>\n"
+"Vælg <b>Brug automatisk konfiguration</b> for at lade
installationsprogrammet\n"
+"konfigurere dit netværk og hardware automatisk. Ellers vil du\n"
+"blive tilbudt et konfigurationsforslag med mulighed for at justere alle\n"
+"indstillingerne manuelt. Uerfarne brugere bør bruge automatisk \n"
+"konfiguration.</p>"

#. help text for installation method
#: src/clients/inst_mode.ycp:228
msgid "<p>Update mode does not support automatic configuration.</p>"
-msgstr ""
+msgstr "<p>Opdateringstilstand understøtter ikke automatisk
konfiguration.</p>"

#. TRANSLATORS: help text, part 1
#: src/clients/inst_new_desktop.ycp:34
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>At Linux <b>choice</b> is a top priority. <i>openSUSE</i> offers a number
\n"
"of different desktop environments. Below you see a list of the 2 major ones
\n"
"<b>GNOME</b> and <b>KDE</b> (in two different versions). Both provide an
easy to use desktop\n"
"with a large number of desktop applications such as email, file browser,
games and many others.</p>"
msgstr ""
"<p>I Linux er <b>valg</b> prioriteret højt. <i>openSUSE</i> tilbyder et
antal af\n"
"forskellige skrivebordsmiljøer. Nedenfor kan du se de 2 største -
<b>GNOME</b>\n"
-"og <b>KDE</b>. Begge tilbyder et letanvendeligt skrivebord med et stort
antal\n"
-"skrivebordsprogrammer til e-mail, filhåndtering, spil og meget mere.</p>"
+"og <b>KDE</b> (i to forskellige versioner). Begge tilbyder et letanvendeligt
skrivebord\n"
+"med et stort antal skrivebordsprogrammer såsom e-mail, filhåndtering, spil
og meget mere.</p>"

#. TRANSLATORS: help text, part 3
#: src/clients/inst_new_desktop.ycp:40
-#, fuzzy
msgid ""
"Additionally, not only desktop but you can also chose a minimalistic \n"
"installation that could fit your needs better."
msgstr ""
"Ydermere kan du - i stedet for skrivebord - vælge en minimalistisk\n"
"installation, der måske opfylder dine behov endnu bedre."

#: src/clients/inst_new_desktop.ycp:165
msgid "Other"
-msgstr ""
+msgstr "Andet"

#: src/clients/inst_new_desktop.ycp:208
msgid ""
"openSUSE offers you a choice of user interfaces. The two major complete \n"
"desktops are KDE and GNOME. Both provide an easy-to-use desktop with a full
\n"
"suite of applications including email, a file manager, games and utilities.
\n"
"\n"
"As desktop selection is a matter of taste, we do not give a recommendation."
msgstr ""
+"openSUSE tilbyder et valg af brugergrænseflade. De to store komplette \n"
+"skrivebordsmiljøer er KDE og GNOME. Begge leverer et letanvendeligt
skrivebord med \n"
+"en komplet pakke af programmer, inklusiv e-mail, filhåndtering, spil og
værktøjer.\n"
+"\n"
+"Da valg af skrivebordsmiljø er en smagssag, giver vi ingen anbefaling."

#. TRANSLATORS: dialog caption
#: src/clients/inst_new_desktop.ycp:228
msgid "Desktop Selection"
-msgstr ""
+msgstr "Valg af skrivebordsmiljø"

#: src/modules/ImageInstallation.ycp:891
-#, fuzzy
msgid "Deploying..."
-msgstr "Implementerer imagefil..."
+msgstr "Implementerer..."
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: opensuse-da+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-da+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
References