Mailinglist Archive: opensuse-da (11 mails)

< Previous Next >
Re: [opensuse-da] belastningennemsnit ?
  • From: Martin Schlander <suse@xxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 5 Feb 2008 10:11:48 +0100
  • Message-id: <200802051011.48597.suse@xxxxxxxxxx>
Tirsdag den 5. Februar 2008 09:38:45 skrev Per Jessen:
Jeg ved ikke helt om dette hoerer hjemme her, men nu faar vi se - ovre
paa suse-offtopic taltes der om et underligt locale ved

navn "en_DK.utf8", og det foerte til at test af 'uptime':
LANG=da_DK.UTF-8 uptime
8:34am oppe 4 days 15:51, 12 users, belastningennemsnit: 1,09,
1,16, 1,17

I would have thought the clock would change to 24hour, that 'days'
would have been 'dage', 'users' would have been 'brugere' and
'belastningennemsnit' should have been 'belastningsgennemsnit'.

Hvor skal det rettes henne?

Uptime er en del af coreutils og dets oversættelser vedligeholdes her:
http://translationproject.org/domain/coreutils.html

'days' og 'users' er formentlig blot manglende oversættelser.

'belastningennemsnit' er en fejl.

Hvorfor der ikke bruges 24-timers-ur kræver større viden om locale-settings
end jeg besidder, men jeg tror ikke det er et oversættelsesproblem.
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: opensuse-da+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-da+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
List Navigation
References