Mailinglist Archive: opensuse-da (54 mails)

< Previous Next >
Re: [opensuse-da] Korrekturlæsning - instserver (yast)
  • From: Martin Schlander <suse@xxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 14 Aug 2007 13:21:18 +0200
  • Message-id: <200708141321.18385.suse@xxxxxxxxxx>

################################################################################
msgid:
Look for a new repository

msgstr1:
Kig efter ny softwarekilde
             ^^^^^^^^

msgstr2 [fuzzy]:
Kig efter nyt kildemedie
            ^      ^^^^^

################################################################################
msgid:
Looking for a new repository...

msgstr1:
Kigger efter ny softwarekilde...
                ^^^^^^^^      ^^

msgstr2 [fuzzy]:
Kigger efter nyt kildemedie.
               ^      ^^^^^

################################################################################
msgid:
Error while moving repository content.

msgstr1:
Fejl ved flytning af softwarekildens indhold.
                       ^^^^^^     ^

msgstr2 [fuzzy]:
Fejl ved flytning af installationskildes indhold.
                     ^^ ^^^^^^^ ^^

################################################################################
msgid:
Configured Repositories

msgstr1:
Konfigurerede softwarekilder
              ^^^^^^^^

msgstr2 [fuzzy]:
Konfigurerede kilder


################################################################################
msgid:
The medium requires product %1, which is not provided by the current 
repository.
Select the base product medium first.

msgstr1:
Mediet kræver produktet %1, der ikke er leveret af den nuværende 
softwarekilde.
                                                                ^  ^^^^^^
Vælg grundproduktmediet først.


msgstr2 [fuzzy]:
Mediet kræver produktet %1, der ikke er leveret af den nuværende

installationskilde.  Vælg grundproduktmediet først.
^^ ^^^^^^^ ^^      ^^

################################################################################
msgid:
Repository Configuration

msgstr1:
Konfiguration af softwarekilde
             ^^^^^^^^^^^^^^^^^

msgstr2 [fuzzy]:
Kildekonfiguration
 ^^^^^

################################################################################
msgid:
Add an additional product (Service Pack, Additional Package CD, etc.) to the
repository?

msgstr1:
Tilføj yderligere produkter (Service Pack, CD med yderligere pakker, osv.) til

softwarekilden?
^^^^^^^^

msgstr2 [fuzzy]:
Tilføj yderligere produkter (Service Pack, CD med yderligere pakker, osv.) til

kilden?


################################################################################
msgid:
Repository &Name:

msgstr1:
Softwarekilde&navn:
^^^^^^^^^

msgstr2 [fuzzy]:
Kilde&navn:
^

################################################################################
msgid:
Invalid repository name.

msgstr1:
Ugyldigt softwarekildenavn.
         ^^^^^^^^

msgstr2 [fuzzy]:
Ugyldigt kildenavn.


################################################################################
msgid:
Repository '%1' already exists, enter another name.

msgstr1:
softwarekilden '%1' findes allerede. Angiv et andet navn.
^^^^^^^^^

msgstr2 [fuzzy]:
Kilden '%1' findes allerede. Angiv et andet navn.
^

################################################################################
msgid:
Error while creating 'repository' directory. Verify that the directory   %1  
is
writable and try again.

msgstr1:
Fejl ved oprettelse af 'softwarekilde'-mappe. Kontrollér at mappen   %1  er
                        ^^^^^^^^
skrivbar og prøv igen.
           ^

msgstr2 [fuzzy]:
Fejl ved oprettelse af 'kilde'-mappe. Kontrollér at mappen   %1  er skrivbar 
og
                                                                   ^
prøv igen.


################################################################################
msgid:
Di&rectory to Contain Repositories:

msgstr1:
Mappe som skal indeholde softwarekilde&r:
                         ^^^^^^^^

msgstr2 [fuzzy]:
Mappe som skal indeholde kilde&r:


################################################################################
msgid:
&Configure as HTTP Repository

msgstr1:
&Konfigurér som HTTP-softwarekilde
                     ^^^^^^^^

msgstr2 [fuzzy]:
&Konfigurér som HTTP-kilde


################################################################################
msgid:
&Configure as FTP Repository

msgstr1:
&Konfigurér som FTP-softwarekilde
                    ^^^^^^^^

msgstr2 [fuzzy]:
&Konfigurér som FTP-kilde


################################################################################
msgid:
&Configure as NFS Repository

msgstr1:
&Konfigurér som NFS-softwarekilde
                    ^^^^^^^^

msgstr2 [fuzzy]:
&Konfigurér som NFS-kilde


################################################################################
msgid:
<p>Select one of the server options and specify where all the repositories
should be hosted on the local system. </p>

msgstr1:
<p>Vælg en af servervalgmulighederne, og specificér hvor alle softwarekilderne
                                                              ^^^^^^^^
skal huses på det lokale system. </p>
    ^

msgstr2 [fuzzy]:
<p>Vælg en af servervalgmulighederne, og specificér hvor alle kilderne skal
                                                                      ^
huses på det lokale system. </p>


################################################################################
msgid:
<p>The repository will be available at the following URL:
<tt>nfs://Host_IP/Repository_Name</tt></p>

msgstr1:
<p>Softwarekilden vil være tilgængelig på følgende URL:
   ^^^^^^^^^
<tt>nfs://Værtsmaskine_IP/Softwarekilde_Navn</tt></p>
                          ^^^^^^^^^

msgstr2 [fuzzy]:
<p>Kilden vil være tilgængelig på følgende URL:
   ^
<tt>nfs://Værtsmaskine_IP/Kilde_Navn</tt></p>
                          ^

################################################################################
msgid:
<p><tt>ftp://&lt;Host IP&gt;/&lt;Repository Name&gt;</tt> </p>

msgstr1:
<p><tt>ftp://&lt;Værtsmaskine-IP&gt;/&lt;Softwarekildenavn&gt;</tt> </p>
                                         ^^^^^^^^^

msgstr2 [fuzzy]:
<p><tt>ftp://&lt;Værtsmaskine-IP&gt;/&lt;Kildenavn&gt;</tt> </p>
                                         ^

################################################################################
msgid:
<p>Select a short and easy to remember alias. For example, if you select
<em>SUSE</em> as the alias, the repositories will be available as shown
below:</p>

msgstr1:
<p>Vælg et kort alias, der er nemt at huske. Hvis du f.eks. vælger 
<em>SUSE</em>

som alias, vil softwarekilderne være tilgængelig som vist herunder:</p>
               ^^^^^^^^     ^ ^

msgstr2 [fuzzy]:
<p>Vælg et kort alias, der er nemt at huske. Hvis du f.eks. vælger 
<em>SUSE</em>

som alias, vil kilden være tilgængelig som vist herunder:</p>


################################################################################
msgid:
<p><tt>http://&lt;Host IP&gt;/SUSE/&lt;Repository Name&gt;</tt> </p>

msgstr1:
<p><tt>http://&lt;Værtsmaskine-IP&gt;/SUSE/&lt;Softwarekildenavn&gt;</tt> </p>
                                               ^^^^^^^^^

msgstr2 [fuzzy]:
<p><tt>http://&lt;Værtsmaskine-IP&gt;/SUSE/&lt;Kildenavn&gt;</tt> </p>
                                               ^

################################################################################
msgid:
<p><b><big>Configuration of the Repository</big></b><br> </p>

msgstr1:
<p><b><big>Konfiguration af softwarekilden</big></b><br> </p>
                              ^^^^^^

msgstr2 [fuzzy]:
<p><b><big>Konfiguration af installationskilden</big></b><br> </p>
                            ^^ ^^^^^^^ ^^

################################################################################
msgid:
<p>The repository name is used to create a directory under which all product 
CDs
are copied and managed. The repository is accessed using the configured 
protocol
(NFS, FTP, or HTTP)</p>

msgstr1:
<p>Softwarekildenavnet bruges til at oprette en mappe hvorunder alle  produkt-
   ^^^^^^^^^
CDer bliver kopieret og håndteret. Softwarekilden bliver tilgået med de
    ^                              ^ ^^^^^^
konfigurerede protokoller (NFS, FTP, eller HTTP)</p>


msgstr2 [fuzzy]:
<p>Kildenavnet bruges til at oprette en mappe hvorunder alle  produkt-CDer
   ^
bliver kopieret og håndteret. Installationskilden bliver tilgået med de
                              ^^^^^^^^^^ ^^
konfigurerede protokoller (NFS, FTP, eller HTTP)</p>


################################################################################
msgid:
<p>SLP (Service Location Protocol) makes finding an installation server 
easier.
If checked, the repository will be announced on the network using SLP.</p>

msgstr1:
<p>SLP (Service Location Protocol) gør det lettere at finde en

installationsserver.  Hvis det bliver markeret, vil softwarekilden blive
                                                      ^^^^^^
bekendtgjort, på netværket med brug af SLP.</p>


msgstr2 [fuzzy]:
<p>SLP (Service Location Protocol) gør det lettere at finde en

installationsserver.  Hvis det bliver markeret, vil installationskilden blive
                                                    ^^ ^^^^^^^ ^^
bekendtgjort, på netværket med brug af SLP.</p>


################################################################################
msgid:
<p>When the base media are copied to the local repository, you can add
additional CDs to the repository (for example, Service Pack CDs or any add-on
CDs).</p>

msgstr1:
<p>Når basismediet er kopieret til den lokale softwarekilde, kan du tilføje
                                                ^^^^^^
yderligere CDer til softwarekilden (f.eks., Service Pack-CDer og andre 
tillægs-
                      ^^^^^^
CDer).</p>


msgstr2 [fuzzy]:
<p>Når basismediet er kopieret til den lokale installationskilde, kan du 
tilføje
                                              ^^ ^^^^^^^ ^^
yderligere CDer til installationskilden (f.eks., Service Pack-CDer og andre 
till
                    ^^ ^^^^^^^ ^^
ægs-CDer).</p>


################################################################################
msgid:
<p><b><big>Saving Repository Configuration</big></b><br> Please 
wait...<br></p>

msgstr1:
<p><b><big>Gemmer softwarekildekonfiguration</big></b><br> Vent
                  ^^^^^^^^
venligst...<br></p>


msgstr2 [fuzzy]:
<p><b><big>Gemmer kildekonfiguration</big></b><br> Vent venligst...<br></p>
                                                       ^

################################################################################
msgid:
<p><b><big>Repository Configuration</big></b><br> Configure the installation
server here.<br></p>

msgstr1:
<p><b><big>Konfiguration af softwarekilde</big></b><br> konfigurér
           ^            ^^^^^^^^^^^^^^^^^
installationsserveren her.<br></p>


msgstr2 [fuzzy]:
<p><b><big>Installationskildekonfiguration</big></b><br> konfigurér
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
installationsserveren her.<br></p>


################################################################################
msgid:
<p><b><big>Adding a Repository:</big></b><br> A search is made in the 
repository
directory for  unconfigured directories, which are then made  available for
configuration. Choose a repository from the list of found repositories.  Then
press <b>Configure</b>.</p>

msgstr1:
<p><b><big>Tilføje en softwarekilde:</big></b><br> En søgning efter ikke-
                      ^^^^^^^^
konfigurerede mapper gennemføres  i softwarekilden. Disse gøres derefter
                                    ^^^^^^^^
tilgængelige  for konfiguration. Vælg en softwarekilde fra listen over fundne
                                         ^^^^^^^^
softwarekilde.  Tryk derefter på <b>Konfigurér</b>.</p>
^^^^^^^^^^^^^^^^

msgstr2 [fuzzy]:
<p><b><big>Tilføje en installationskilde:</big></b><br> En søgning efter ikke-
                      ^^^^^^^^^^^^^
konfigurerede mapper gennemføres  i installationskilden. Disse gøres derefter
                                    ^^^^^^^^^^^^^
tilgængelige  for konfiguration. Vælg en kilde fra listen over fundne kilder.
                                                                     ^^^^^^^^
Tryk derefter på <b>Konfigurér</b>.</p>


################################################################################
msgid:
<p><b><big>Repositories Overview</big></b><br> Obtain an overview of 
configured
repositories. Additionally edit their configuration.<br></p>

msgstr1:
<p><b><big>Oversigt over softwarekilde</big></b><br> Få en oversigt over
                           ^^^^^^
konfigurerede softwarekilde. Derudover kan du også redigere deres 
konfiguration.
                ^^^^^^                                           ^
<br></p>


msgstr2 [fuzzy]:
<p><b><big>Oversigt over installationskilder</big></b><br> Få en oversigt over
                         ^^ ^^^^^^^ ^^     ^
konfigurerede installationskilder. Derudover kan du også redigere deres
              ^^ ^^^^^^^ ^^     ^
konfiguration. <br></p>
              ^

################################################################################
msgid:
<p><b><big>Adding a Repository:</big></b><br> Press <b>Add</b> to configure a
repository.</p>

msgstr1:
<P><B><BIG>Tilføje en softwarekilde:</BIG></B><BR> Klik <B>Tilføj</B> for at
                        ^^^^^^                                           ^
konfigurere en softwarekilde.</P>
                 ^^^^^^

msgstr2 [fuzzy]:
<P><B><BIG>Tilføje en installationskilde:</BIG></B><BR> Klik <B>Tilføj</B> for
                      ^^ ^^^^^^^ ^^
at konfigurere en installationskilde.</P>
  ^               ^^ ^^^^^^^ ^^

################################################################################
msgid:
<p><b><big>Editing or Deleting:</big></b><br> Choose a repository to change or
remove. Then press <b>Edit</b> or <b>Delete</b> as desired.</p>

msgstr1:
<p><b><big>Redigere eller slette:</big></b><br> Vælg en softwarekilde der skal
                                                          ^^^^^^         ^
ændres eller fjernes. Tryk <b>Redigér</b> eller <b>Slet</b> efter eget

ønske.</p>


msgstr2 [fuzzy]:
<p><b><big>Redigere eller slette:</big></b><br> Vælg en installationskilde der
                                                        ^^ ^^^^^^^ ^^
skal ændres eller fjernes. Tryk <b>Redigér</b> eller <b>Slet</b> efter eget
    ^
ønske.</p>

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: opensuse-da+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-da+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
Follow Ups