Mailinglist Archive: opensuse-da (87 mails)

< Previous Next >
Re: [opensuse-da] Korrekturlæsning - http-server (yast)
  • From: Martin Schlander <suse@xxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 12 Jul 2007 16:49:20 +0200
  • Message-id: <200707121649.20692.suse@xxxxxxxxxx>
Den Thursday 12 July 2007 16:39:11 skrev Per Jessen:
> "autentisering" er et svensk og maaske et norsk ord - men er det ogsaa
> et dansk??

Hmm.. ikke ifølge retskrivningsordbogen, pokkers også..

Til gengæld eksisterer: autentificering sb., -en, -er.

Det må lige bringes i orden med noget grep-magi.

Velkommen på holdet i øvrigt Per ;-)

Vi får sat gang i gaden, først jager vi en stakkels mand væk, og så 
rekrutterer vi nye medlemmer til korrekturlæsning også.

Du er i øvrigt een i en lang række af udlandsdanskere beskæftiget med dansk 
oversættelse af fri software.

Jan (openSUSE, Portugal), Erik (KDE, USA), Martin Willemoes-Hansen 
(Ubuntu+GNOME, Spanien).. 

Er det udlandsdanskerne der savner Danmark og dansk eller bliver brugere af 
fri software bare drevet ud af landet? ;-)
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: opensuse-da+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-da+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
Follow Ups