Mailinglist Archive: opensuse-cz (2 mails)

by date

< Previous 1 Next >

02 January, 2009

14:27 Michal Vyskocil Re: [opensuse-cz] Aktualizace z 10.3 na 11.1

10 January, 2009

13:12 Jaromír Červenka [opensuse-cz] Překlad: Drobná chybička
< Previous 1 Next >
List Navigation