Mailinglist Archive: opensuse-cz (10 mails)

by date

< Previous 1 Next >

04 December, 2008

14:15 Rastislav Krupanský [opensuse-cz] dead line prekladov pre 11.1

05 December, 2008

09:14 Klara Cihlarova Re: [opensuse-cz] dead line prekladov pre 11.1

17 December, 2008

23:12 Marek Stopka [opensuse-cz] openSUSE 11.1 recenze

18 December, 2008

05:04 Klára Cihlářová Re: [opensuse-cz] openSUSE 11.1 recenze
< Previous 1 Next >
List Navigation