Mailinglist Archive: opensuse-cz (4 mails)

by author

< Previous 1 Next >

Jaromír Červenka

15 Jul [opensuse-cz] Chyba v překladu/YaSTu ?
< Previous 1 Next >
List Navigation