Mailinglist Archive: opensuse-cz (18 mails)

< Previous Next >
Re: [opensuse-cz] Reorganizace menu na wiki
  • From: Michal Marek <mmarek@xxxxxxx>
  • Date: Mon, 21 Apr 2008 15:04:59 +0200
  • Message-id: <480C90FB.7050807@xxxxxxx>
Ilfirin wrote:
Myslím, že dokumentace (ať už jakákoliv) je v menu zbytečně důkladně
schována (pod položkou dokumentace). Její jednotlivé kategorie by mohlo
být další menu, místa je tam dost a myslím, že by to tako bylo mnohem
přístupnější nováčkům.

To menu je +- stejne jako na en.opensuse.org a dalsich wiki. Takze
takovou zmenu by asi bylo dobre navrhnout na opensuse-wiki@xxxxxxxxxxxxx

Michal
--
To unsubscribe, e-mail: opensuse-cz+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-cz+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
List Navigation
Follow Ups
References