ter informatie-------- Forwarded Message --------
Subject: Belangrijk: stijging van je voorschot!
Date: Mon, 03 Oct 2022 17:10:31 +0000
From: Mega <info@mega.be>
To: cbroueriusvannidek@gmail.com


Belangrijk: stijging van je voorschot
Gelieve deze mail aandachtig te lezen.

Mega

Klantnummer: ME590571

Mega email

Beste Brouerius Van Nidek,

De huidige energiecrisis verplicht ons ertoe jou te contacteren in verband met jouw voorschotbedrag(en).

Zoals je weet zijn de huidige energieprijzen extreem hoog en blijven ze ook verder stijgen. Het voorziene bedrag dat je tot aan jouw volgende afrekening opzij zult gezet hebben met jouw huidige maandelijkse voorschot(ten) zal dan ook niet voldoende zijn om jouw totale verbruik te dekken. Daarom raden we jou ten zeerste aan om jouw maandelijkse voorschotbedrag(en) te verhogen.

In de onderstaande tabel(len) vind je onze schatting van jouw energiekost en jouw huidige voorziene bedrag tot aan jouw volgende afrekeningsfactuur. Het verschil tussen die twee vertegenwoordigt de extra energiekost die moet worden voorzien. Het nieuw voorschotbedrag omvat, naast dat verschil, ook belastingen, distributie- en transportkosten en kosten voor groene stroom en WKK.

Gas - 541448860020403625
GROTE BAAN, 53 2 - 2380 RAVELS
Geschat verbruik: 3571 kWh
Jouw volgende afrekening vindt plaats in 05/2023
Geschatte
energiekost
1
(excl. BTW)
Voorziene
bedrag2
(excl. BTW)
Verschil
(excl. BTW)
Resterende
maanden
Voorgestelde
verhoging
per maand
(excl. BTW)
Nieuw
voorschotbedrag3
per maand
(excl. BTW)
€ 830,921 € 383,922 € 447 7 € 63,86 € 104,493
Nieuw voorschotbedrag 4
per maand
incl. btw 6%  
€ 110,764  

Elektriciteit - 541448860020403618
GROTE BAAN, 53 2 - 2380 RAVELS
Geschat verbruik: 2653 kWh
Jouw volgende afrekening vindt plaats in 05/2023
Geschatte
energiekost
1
(excl. BTW)
Voorziene
bedrag2
(excl. BTW)
Verschil
(excl. BTW)
Resterende
maanden
Voorgestelde
verhoging
per maand
(excl. BTW)
Nieuw
voorschotbedrag3
per maand
(excl. BTW)
€ 1520,421 € 1090,512 € 429,91 7 € 61,42 € 216,383
Nieuw voorschotbedrag 4
per maand
incl. btw 6%  
€ 229,334  

(1) Schatting van jouw energiekost (excl. btw en excl. belastingen, transport- en distributiekosten en kosten voor groene stroom en WKK) tot jouw volgende afrekening.

(2) Het huidige voorziene bedrag ter dekking van de energiekost (excl. btw en excl. belastingen, transport- en distributiekosten en kosten voor groene stroom en WKK) tot jouw volgende afrekening indien het voorschot niet wordt aangepast.

(3) Bedrag (incl. belastingen, transport- en distributiekosten en kosten voor groene stroom en WKK) vanaf jouw volgende voorschotfactuur tot jouw volgende afrekening. Dit bedrag is exclusief btw.

(4) Bedrag (incl. belastingen, transport- en distributiekosten en kosten voor groene stroom en WKK) vanaf jouw volgende voorschotfactuur tot jouw volgende afrekening. Dit bedrag is inclusief 6% btw.

Op 16/09 heeft de federale regering een reeks nieuwe maatregelen genomen om de energiefactuur te verlichten. Het gaat onder meer om tegemoetkomingen die van toepassing zullen zijn op de elektriciteits- en aardgasfacturen. Deze maatregelen worden momenteel verder uitgewerkt en zouden aan het begin van de winter moeten worden toegepast. We zullen jou hier ook tijdig over informeren.

Als we ten laatste op 22-10-2022 geen reactie van jou hebben ontvangen, zal jouw voorschotbedrag worden aangepast zoals hierboven werd voorgesteld. Indien je akkoord gaat met ons voorstel hoef je dus niets te doen.

Ons voorstel heeft slechts één doel: ervoor zorgen dat jouw nieuw voorschotbedrag zo goed mogelijk is aangepast aan de huidige energieprijs en aan jouw verbruik én dat jouw afrekeningsfactuur bijgevolg gelijk is aan nul.

Het door ons voorgestelde voorschotbedrag geldt enkel voor het/de contract(en) hierboven en zal aangerekend worden vanaf je volgende voorschotfactuur tot je afrekening. Klik hier voor meer informatie over de berekeningsmethode van jouw voorschot.

Jij blijft uiteraard de baas over jouw budget.

… en je bepaalt zelf hoe je dat budget beheert. Het gaat dan ook om een preventieve maatregel, zonder enige verplichting.

Vergeet tot slot niet dat de goedkoopste energie steeds de energie is die je niet verbruikt. Raadpleeg onze blogartikels voor tips om jouw elektriciteits- en gasverbruik, en dus ook jouw uitgaven, onder controle te houden.

Voor meer informatie over de steunmaatregelen van de overheid kun je hier terecht.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons via e-mail (info@mega.be) of telefonisch op 016/67.02.21.
Bedankt voor je vertrouwen in Mega als je energieleverancier.

Met vriendelijke groeten,
Maxime van Mega
Sales & customer experience director.

Als we ten laatste op 22-10-2022 geen reactie hebben ontvangen, zal je voorschotbedrag worden aangepast zoals hierboven werd voorgesteld.

logo Mega

Power Online NV - BE0535615192
Rue Natalis, 2 4020 Luik

Je ontvangt deze e-mail omdat je een contract hebt met Mega.