Mailinglist Archive: opensuse (1126 mails)

< Previous Next >
Re: [opensuse] compression tool with high compression ratio, multiple files and fast random access?
  • From: "Wilfred van Velzen" <w.v.velzen@xxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 02 Sep 2010 09:22:06 +0200
  • Message-id: <4C7F6CBE0200008D000047A4@xxxxxxxxxxxxxx>

On 2010-09-02 at 09:00, Per Jessen <per@xxxxxxxxxxxx> wrote:
I use '-bd -y' for "quiet" opperation in scripts.

I notice you put quiet in quotes - coz those two options don't exactly
make 7za very quiet ...

It's good enough for script usage. Just use the output if there's something to
report, otherwise dump it.

Something like:

OUTPUT=$(7za a -bd -y archive.7z files 2>&1)
if [ $? -ne 0 ]; then
echo $OUTPUT >>logfile
fi--
Met vriendelijke groet / Best regards,
Wilfred van Velzen--
SERCOM Regeltechniek B.V.
Heereweg 9
2161 AB Lisse
Nederland
+31 (0)252 416530 (voice)
+31 (0)252 419481 (fax)

<http://www.sercom.nl/>


Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten
overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter
Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de
laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op
verzoek toegezonden.
---

--
To unsubscribe, e-mail: opensuse+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >