Mailinglist Archive: opensuse (1599 mails)

< Previous Next >
[opensuse] what is "acpid: max C state" ?
  • From: Sampsa Riikonen <sampsa.riikonen@xxxxxx>
  • Date: Sun, 18 Oct 2009 20:19:17 +0300
  • Message-id: <200910182019.17694.sampsa.riikonen@xxxxxx>
Dear List,

Occasionally my laptop (hp pavilion tx1000 with amd turion 64-bit dual core
processor) freezes up during boot. In the screen the last line that occurs
is something like this:

acpid: max C state of processor 1 set to ..

How could I fix this..? Giving some parameters to grub?

Cheers,

Sampsa

------------------------------------------------------------------
"Suomi aikoo vähentää 80 prosenttia kasvihuonekaasujen päästöjään
...
Vihreiden puheenjohtaja Anni Sinnemäki korosti, ettei vähennys-
tavoitteeseen pääsy vaadi välttämättä ydinvoiman lisärakentamista."
(Helsingin Sanomat, 16.10.2009)
--
To unsubscribe, e-mail: opensuse+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
This Thread
  • No further messages