Mailinglist Archive: opensuse (1473 mails)

< Previous Next >
[opensuse] Routing for multiple uplinks/providers with Yast?
  • From: "Wilfred van Velzen" <w.v.velzen@xxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 16 Jun 2009 08:54:45 +0200
  • Message-id: <sa375df0.079@xxxxxxxxx>
I need to configure a server for two providers. Something like this:

http://lartc.org/howto/lartc.rpdb.multiple-links.html

With the exception that certain connections (like e-mail) allways have
to go to one of two providers. There's also incominig connections that
allways come in through one of the providers, because they are linked to
the ip-number of that one.

Can this be done using Yast?
Met vriendelijke groet / Best regards,
Wilfred van Velzen


--

SERCOM Regeltechniek b.v.
Heereweg 9
2161 AB Lisse
Nederland
+31 (0)252 416530 (voice)
+31 (0)252 419481 (fax)

<http://www.sercom.nl/>


Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten
overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter
Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de
laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op
verzoek toegezonden.
---

--
To unsubscribe, e-mail: opensuse+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >