Mailinglist Archive: opensuse (4343 mails)

< Previous Next >
How to know current desktop manager at run time?
  • From: Guruhema Prasad N <guru@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 07 Nov 2002 13:55:04 +0530
  • Message-id: <3DCA2360.4020907@xxxxxxxxxxxxx>
Hi All,

How to know the current desktop manager at run time ?

Thanks,

Guruhema

--
-----------------------------------------------------------------
Guruhema Prasad N
Project Engg.(Product Development)
EASi Technologies
213, 3rd Main, 4th Cross
CHAMRAJ PET
BANGALORE 560 018 - INDIA Ph: 91-80-667 2984 / 660 1086 / 660 2365 Extn:- 124
Facsimile: 667 5274
http://www.easi.com mailto:guru@xxxxxxxxxxxxx
-----------------------------------------------------------------< Previous Next >
Follow Ups