Mailinglist Archive: opensuse (4343 mails)

< Previous Next >
HD not seen on GA-7VRXP motherboard
  • From: "Vaessen, E.M.J. (Ed)" <E.M.J.Vaessen@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 6 Nov 2002 12:13:48 +0100
  • Message-id: <1FEE21DC1054D5119FCC0002A5517B2476F81D@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
I purchased a new motherboard: the GA-7VRXP with an Ahtlon 1800+ processor.
SuSE8.0 is unable to see the HD's attached to IDE3 and IDE4, though it would
find them on my old BX-133RAID motherboard.
SuSE8.1 finds them on the GA-7VRXP. But for several reasons I want to keep
SuSE8.0 on my new system too.

I heard this problem has occured before but so far could not find any
solution to the problem.
Am I forced to attach the HD's to IDE1 and IDE2? An in that case: attach the
CDROM and CDRW to IDE3 and IDE4?
Or is it a simple a setting in the BIOS?===============================
E.M.J. Vaessen
Senior Systeemspecialist
Afdeling Remote Sensing en Fotogrammetrie (GAR)

Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat
Postbus 5023, 2600 GA Delft

Kanaalweg 3b, 2628 EB Delft
Telefoon: (015) 26 91 277
E-mail e.m.j.vaessen@xxxxxxxxxxxxxxxxxx

MD wordt Adviesdienst Geo-informatie en ICT (AGI) vanaf voorjaar 2003
===============================


Disclaimer
************************************************************************
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te
vernietigen en de afzender te informeren.
Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van
de mail contact met afzender op te nemen.
************************************************************************< Previous Next >
Follow Ups